Güncel Eğitim Sitesi

YGS Türkçe Fiil Fiilimsi Test Soruları ve Cevapları

YGS Türkçe Fiil Fiilimsi Test Soruları ve Cevapları

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, istek kipindedir?

A) Bir de sınavı kazandığını görsek...

B) Bugün seninle birlikte biraz çalışalım.

C) Çabuk o aldığın kalemi yerine koy.

D) Bu soruyu da çok rahat çözmelisin.

E) Artık benden borç isteme.

 

2. Eylemlerin yapılış zamanını bildiren kiplere haber kipleri denir.

Bu tanıma göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, haber kipinde değildir?

A) Tabiat bu gece siyah tüllerine büründü.

B) Gurbet çeken gönüller kuşatmış ocağı.

C) Az sonra muayene odasının kapısı açıldı.

D) İyice giyinmeden dışarı çıkma.

E) Seçkin bir topluluk içinde yaşıyor.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem, farklı kiptedir?

A) Kapıları lütfen yavaş kapatınız.

B) Yarın saat yedide burada olun.

C) Onu birazcık daha bekleyeyim.

D) Ne olur, biraz anlayış gösteriniz.

E) Ben gelene kadar sessiz dursunlar.

 

4. Aşağıdaki cümlelerde geçen eylemlerden hangisinin kipi farklıdır?

A) Dışarı çıkarken bana haber vermelisin.

B) Nasıl kahraman olduğunu ben de bilirim.

C) Ona söyle çabuk buraya gelsin.

D) Her sabah bir kilometre koşmalısın.

E) Sokakla giderken sağdan yürüyünüz.

 

5.Aşağıdakilerden hangisinde zaman kayması vardır?

A) Bir gün benim de kıymetim anlaşılır.

B) Bizi görünce inan çok sevinecek.

C) Onun kadar gamsız birini görmedim.

D) Sabaha kadar ıssız sokaklarda dolaştım.

E) Otobüsümüz birazdan hareket edecek.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yapılmakta olan bir iş bildirilmektedir?

A) Yarından itibaren bu enkaz kalkıyor.

B) Önümüzdeki hafta buradan taşınıyoruz.

C) Bir haftadır arkadaşıyla sınavlara hazırlanıyor.

D) Üç gün ya yaşar ya yaşamaz, ölür.

E) Bir süre önce vedalaşıp ayrılıyor.

 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, dilek- koşul kipiyle çekimlenmiş bir eylemdir?

A) Derslerine mutlaka çalışasın.

B) Şuna bir iki örnek göstereyim.

C) Mümkünse biraz hızlı yürüseniz.

D) Bu işi bugün bitirmeliyiz.

E) Aman, yanlış bir şey yapmayalım.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman kayması vardır?

A) Tuğberk, hızlı hızlı nereye gidiyor?

B) Odaya giren çocuk, izin aldı mı?

C) Borcunuz gelecek ay mı bitiyor?

D) Onu bana ne zaman göndereceksin?

E) Ağrılarının hafiflediğini mi söylüyorsun?

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi farklı kipte çekimlenmiştir?

A) Başına gelenlerden ders almalısın.

B) Bir daha seni buralarda görmeyeyim.

C) Biraz da eskilerden konuşalım.

D) Şu okulu bitirdiğini bir görsem...

E) Durakta yarım saat otobüs bekledim.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gereklilik kipi yerine gelecek zaman kipi kullanılmıştır?

A) Bir gün bütün saatler duracak.

B) Sizinle yarın tekrar görüşeceğiz.

C) Çok çalışacak ve başaralı olacağım.

D) Sınava sözelden mi gireceksiniz?

E) Bunları sana Aylin anlatmış olacak.

 

11.Öğrenilen geçmiş zaman kipi (-miş) cümleye bazen "sonradan farkına varma" anlamı da katar

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bunun örneği vardır?

A) Çok zayıflamışsın, rejim mi yapıyorsun?

B) Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol.

C) Duyduğuma göre o bugün eve gelecekmiş.

D) O, yaz tatilinde İstanbul'a gidecekmiş.

E) Dün burada büyük bir kaza olmuş.

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi emir kipiyle çekimlenmiştir?

A) Bu gece hep birlikte ders çalışalım.

B) Asla başkalarını suçlamamalıyım.

C) Keşke kendimiz de gidebilsek.

D) Orada kendi kendinize konuşmayınız.

E) Şurada birazcık kıvrılıp uyuyayım.

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eyleme eklenen "-mış (-miş, -muş, -müş)" eki, cümleye "başkasından duyulma, aktarılma" anlamı katmaktadır?

A) Tavan çatlamış; ev yıkılmak üzere.

B) Gelmiş geçmiş bütün kuralları yıktı.

C) Gökyüzünün başka rengi de varmış.

D) Vay be, buralar amma da değişmiş!

E) Dedem, Çanakkale Savaşı'nda şehit düşmüş.

 

14. Aşağıdakilerin hangisinde ek eylem yoktur?

A) Mahkeme kadıya mülk değildir.

B) Dost başa bakar, düşman ayağa.

C) Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.

D) Keskin sirke küpüne zarardır.

E) Dervişin fikri ne ise zikri de odur.

 

15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde eylem, kip bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Açıp tüm gizlerini serdi önüne

Büyülü sırçadan yürek aynam

B) Birdenbire olur, beklenmedik zamanda

İçinde belli belirsiz bir şey sezersin

C) Beton binadan çıkıyor kucağı kitap dolu

Önünde bir tembel güvercin yürüyor

D) Dikkatle bakıyorum fırtınaya

Kafamdaki fırtınaya yetişebilecek mi?

E) Fakat birini geçsem önümde binlercesi

Otomatik simsiyah camların gerisinde

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem kullanılmıştır?

A) Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.

B) Minareyi çalan kılıfını hazırlar.

C) Baykuşun kısmeti ayağına gelir.

D) Ayağını yorganına göre uzat.

E) Bakmakla usta olunsa, kediler kasap olurdu.

 

17. İlk romanımı yazdığım zaman kırk yaşımı doldurmuştum. Bu, elbette ki edebiyata başlanacak bir yaş değildi. O zamanlar niyetim basit bir olayı öykü leştirmekten başka bir şey değildi. Bunu da bir eleştirmen dostumun ısrarı üzerine yapmıştım. Ama yazmaya başlar başlamaz yaratma tutkusu irademi önüne kattı götürdü.

Bu parçada bileşik zamanlı kaç eylem vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

 

18.

Yağmurda öleyim, su çeksin bedenim

Sokağın ortasında serseri bir ağaç gibi

Anlasan sen anlarsın kalbim

Göğün toprağa akıttığı o şehveti

Yukarıdaki dizelerde sırasıyla aşağıdaki kiplerden hangisi kullanılmıştır?

A) istek, emir, dilek-şart, geniş zaman

B) emir, dilek-şart, gereklilik, geniş zaman

C) geniş zaman, istek, dilek-şart, emir

D) istek, emir, dilek-şart, di'li geçmiş zaman

E) emir, geniş zaman, istek, dilek-şart

 

19. (I) Hep birlikle masaya oturmuşlardı. (II) Salime dalıp dalıp gidiyordu. (III) Yorgunluktan veya uykusuzluktan ona böyle dalgın bir hal gelmişti. (IV) Biraz sonra Asım gidince evde tekrar yalnız kalacaktı. (V) Sonunda kendini biraz olsun toparlayıverdi.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ek eylem kullanılmamıştır?

A)l.        B)ll.        C) III.        D) IV        E) V.

 

20. Anlattıkları şeylerin niteliğine göre fiiller, kılış fiilleri (kesmek, boyamak, taşımak...gibi), durum fiilleri (yatmak, ağlamak, korkmak... gibi), oluş fiilleri (kurumak, şişmanlamak, morarmak...gibi) diye adlandırılır.

Aşağıdakilerin hangisinde, yukarıda sözü edilen eylemlerin tümü örneklendirilmiştir?

A) sıkılmak, erimek, zayıflamak

B) görmek, gecikmek, küflenmek

C) yırtmak, ağlamak, esmerleşmek

D) kırılmak, üzülmek, gülmek

E) uzamak, süzülmek, kararmak


tag YGS Türkçe Fiil Fiilimsi Test Soruları Cevapları

2012-02-12 tarihinde Dosyabak.com tarafından DilBilgisi SoruBankası Türkçe kategorisine eklenen bu içerik toplam 3880 kez ve en son 2021-10-21 07:29:02 tarihinde görüntülenmiş.