Güncel Eğitim Sitesi

Türkçe Dersi Test Soruları Ve Cevapları - 2

Türkçe Dersi Test Soruları Ve Cevapları - 2

26-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlü ile başlayan bir ek alırsa ünlü kaybına uğrar?

a)      Burun

b)      Odun

c)      Somun

d)     Torun 

 

27-''Mutlu olma sanatını çocuklara öğretmeleri gerekirdi;felaket başımıza çöktüğünde değil;büyük bir sıkıntımız olmadığı,hayatın acılıklarının ufak tefek aksamalardan ibaret olduğu zamanlarda.''

            Aşağıdaki cümlelerden hangisi yukarıdaki paragrafın anlatmak istediği düşünce ile aynı doğrultudadır?

 

A)Zor günlerde,felaketlerin olduğu zamanlarda çocuklara nasıl  mutlu olunması gerektiğini öğretmek gerekir.

B)En kötü felaketlerden hemen sonra çocuklara mutlu olma sanatı öğretilmelidir.

C)Hayat acılıkların,ufak tefek aksamalardan ibarettir.

D)Mutlu olma sanatını öğretmek için felaketleri beklememek gerekir.

                 

 

28-Aşağıda verilen kelimelerin hangisi kök bakımından diğerlerinden farklıdır?

A)Sarardım

B)Çalışmalıyım

C)Başlayacağım

D)Dertleşiyoruz

 

29-Aşağıdaki kelimelerin hangisi hem yapım eki hem de çekim eki almıştır?

A)Yazlığımız

B)Terlikçi

C)Arabalardan

D)Bilginlik

 

30-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım (imla) yanlışı yapılmıştır?

A)O kalemden bende de var.

B)Okulun oradaki cadde de kitapçı var.

C)Ödevimi teneffüste de tamamlayabilirim.

D)Yeni açılan bir sergide öğretmenimi gördüm.

 

31- Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir ses olayı vardır?

A. Kuşlar soğuğa hazırlıksız yakalandı.

B. Dağlar kadar derdim var.

C. Gücümüz yavaş yavaş tükeniyor.

D. Kitaptaki soruları çarçabuk cevapladı.

 

32-.Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır?

A. Necip Fazıl'ın Çile adlı bir kitabı vardır.

B. Türkiye'nin en büyük ili Konya'dır.

C. En güzel mevsim kış mevsimidir.

D. Dünya'nın bir tane uydusu vardır.

 

33. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin köküne "-mek,-mak" eklerinden biri getirilebilir?

A) Mavili                B) Bilgin        C) Gözlük                 D) Sarışın

 

34. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış bir sözcük vardır?

A)   Doldursa içimi orada

B)   Baygın kokusu iğdelerin,

C)   Bilmese tadını kederin

D)   Bu her âlemden uzak ada.

 

35-Cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış sözcük vardır?

        A.Balkonda çay içtik.

        B.Kitaplar tek dostumdur.

        C.İki saat ders çalıştı.

        D.Ağacı sev, yeşili koru.

 

   36-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi isim kökünden türememiştir?

        A.Yağmurlu

        B.Güneşli

        C.Bulutlu

        D.Karlı

 

37-   Ağaçların çiçeklenip, ekinlerin büyümeye başladığı günlerde köyüne gider, çocukluk

                         1                2                                    3

günlerini sanki yeniden yaşardı.

     4

 Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü sözcük türü bakımından diğerle-rinden farklıdır.?

a) 1            b) 2                 c) 3                  d) 4

 

38-   Aşağıdaki cümlerin hangisinde altı çizili sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır.?

a) Aralarında sıkı bir dostluk vardır.                       b) Kapıda bir yabancı var.

c)  İnatçılar çevrelerinde pek sevilmezler.              d) Bayramda sokaklar çok kalabalıktı.

      

39-.Aşağıdaki kelimelerin hangisinde birden çok yapım eki vardır? 

A) Algıladı                   C) Pazarlıktan                B) Yolcular               D)Durağımız

 

40- "Kervan geçirmeyen  beller sizdedir.

                          I

    Şahin uçurtmayan yeller sizdedir.

                       II

   Delirip köpüren seller sizdedir.

       III

   Ezelden beri dumanlı mısınız?"

                             IV

_Numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü isimdir?

 A) I ve II        B)I ve III          C)II ve III     D)III ve IV

 

41-  'sokağın' kelimesindeki ses olayının benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)Ağacın dalları yere kadar sarkmıştı.

B)Sokakta koşuşan çocuklar çok gürültü yapıyor.

C)Biletçi avaz avaz bağırıyordu.

D)Nehrin karşı kıyısı görülmeye değer.

 

42-      Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hem yapım eki hem çekim eki vardır?

A)Kitaplar    B)Kusursuz     C)Okuldan     D)Demirciler

 

43-.Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kalınlık-incelik durumuna aykırı bir durum vardır?

a)      Akşam yine sokağa çıktı.

b)      Kanını donduracak olaylar yaşadı.

c)      Her gün okula gidiyor.

d)     Son günlerde iyice yoruldu.

 

44. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kalınlık-incelik uyumu vardır?

a) Sabahleyin kahvaltı yapmadı.

b) Meslektaşlarıyla bu sabah görüştü.

c) Çocuk, saatlerce aralıksız koştu.

d) Kadın, yavrusuna sıkı sıkı sarılmıştı.

 

45-" p-ç-t-k  ile biten sözcük,ünlü ile başlayan bir ek aldığında sondaki sert ses yumuşar.

  Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde bu yumuşama görülmez?

a)      İlaç                                            c) Koç

b)      Kağıt                                         d) Çelenk

c)       

46-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kaldırılması durumunda anlam değişir?

d)     Ali, bizi görünce gelmedi.

e)      Kadın ,doktora derdini anlattı.

f)       Öğretmen, ödevleri kontrol etti.

g)      Ayşe, 5Ekim 1997'de doğdu.

 

47-Aşağıdaki cümlelerin nesnel yargı yoktur?

            a)Son okuduğum kitap çok güzeldi.

            b)Son okuduğum kitap yüz kırk sayfaydı.

            c)Son okuduğum kitabı 5 YTL 'ye aldım.

            d)Son okuduğum kitapta beş öykü var.

                                                      

48-Aşağıdaki kelimelerin hangisinde sert sessizlerin yumuşaması olmuştur?

A)Çağlayan                  B)Öğrenciysen                     C)Gidiyorum                    D)Gülmüştü

 

49-Aşağıdaki kelimeler zıt anlamlıları ile birlikte verilmiştir. Hangi kelimenin zıt anlamlısı yoktur?

 (hızlı,hafif,güzel,yavaş,çirkin,dar,usta,geniş,acemi) 

A)Usta                                   B)Yavaş                 C)Geniş               D)Hafif

 

50-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yardır?

A) Herkesin okuması gereken güzel bir kitaptı.

B) Aileden uzak yaşamak çok zor.

C) Yazarımız romanında köyünden uzakta yaşayan bir insanı anlatmıştır.

D) Kitaplar ayrılıkları değil, kavuşmaları anlatmalı bence.

      

CEVAP ANAHTARI ( 26 / 50 )

26

A

36

A

46

B

27

D

37

B

47

A

28

B

38

C

48

C

29

A

39

A

49

D

30

B

40

D

50

C

31

D

41

A

 

 

32

C

42

D

 

 

33

B

43

C

 

 

34

C

44

D

 

 

35

D

45

C

 

 

 

 


tag Türkçe Dersi Test Soruları Cevapları Türkçe Soru Bankası Türkçe Soru Çöz Cevaplı Türkçe soruları Soru indir dosyabak.com sorubak cevaplı sorular 6.sınıf testleri 7.sınıf testleri 8.sınıf testleri

2012-02-16 tarihinde Dosyabak.com tarafından 6.Sınıf 7.Sınıf 8.Sınıf SoruBankası Türkçe kategorisine eklenen bu içerik toplam 3841 kez ve en son 2020-02-16 10:45:43 tarihinde görüntülenmiş.