Güncel Eğitim Sitesi

Türk Edebiyatında İlkler - Boşluk doldurma soruları

Türk Edebiyatında İlkler - Boşluk doldurma soruları

1. ........., Şinasi'nin kurduğu, daha sonra Namık Kemal'e devrettiği ikinci özel gazetedir.

2. Şinasi ve ...............................'nin birlikte çıkardığı ilk özel gazetemiz Tercüman-ı Ahval'dır.

3. İlk şiir çevirimiz olan "Tercüme-i Manzume"si, ...... tarafından yazılmıştır.

4. İlk ..................... şiiri Halit Ziya yazmıştır.

5. .........., yarı resmi ilk Türk gazetesinin adıdır.

6. İlk tarihi romanımız olarak kabul edilen .......'de II. Selim zamanında Türk-İran seferine katılan, romana ismini veren kahramanın öyküsü anlatılmaktadır. Romanın bir başka kahramanı Adil Giray'dır.

7. ......... ilk köy romanımızdır.

8. İlk divan şairimiz ........'dir.

9. "Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat" adlı ilk yerli Türk roman ........... tarafından yazılmıştır.

10. .......... Batılı anlamda yazılmış ilk hikayemiz olup Şemsettin Sami tarafından kaleme alınmıştır.

11. Ali Şir Nevai'nin "Mecalisü'n Nefais"i edebiyatımızda ilk ..................... dir.

12. Şinasi'nin "Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi" edebiyatımızda ilk ................... sayılmaktadır.

13. Edebiyatımızın ilk fıkra yazarımız ........'dir.

14. Edebiyatımızda ilk atasözleri derlemesi olan, "Durub-ı Emsal-i Osmaniye" adlı eser ...... tarafından yazılmıştır.

15. Edebiyatımızda oynanan ilk tiyatro ......... tarafından yazılan "Vatan yahut Silistre"dir.

16. ...... edebiyatımızda noktalama işaretlerini ilk defa kullanan sanatçımızdır.

17. İlk realist romanlarımızdan olan ......'te Dilber'in macerası anlatılmaktadır.

18. Kutadgu Bilig edebiyatımızda ilk .........dir.

19. Kaşgarlı Mahmut'un "Divan-ı Lügat-ı Türk"ü edebiyatımızda ilk .......tür.

20. Yusuf Has Hacib edebiyatımızda ................ ölçüsünü kullanan ilk şairdir.

21. ....... Türk edebiyatının ilk tiyatrosu olan "Şair Evlenmesi"ni yazmıştır. Yazar bu eserinde görücü usulü evlilik konusu üzerinde durmuştur.

22. Ahmet Mithat Efendi'ye ait .......... ilk hikaye örneğimizdir.

23. Babürşah'ın "Babürname" adlı eseri edebiyatımızda ilk .................... olarak kabul edilmektedir.

24. İlk köy şiiri olan "Köylü Kızların Şarkısı" adlı eseri ......... yazmıştır.

25. İlk realist romanlarımızdan olan .........'nın baş karakteri Bihruz Bey'dir.

26. ..........., 1831 yılında çıkan ilk resmi Türk gazetesidir.

27. ...... romanında Suat Hanım ile Necip'in yasak aşkı realist bir bakış açısıyla ele alınmaktadır. Bu romanda psikolojik çözümlemelerin ilk defa kullanıldığı görülür.

28. İlk önce "Uyanış" adıyla yayımlanan ...... romanında Ali Bey adında bir gencin Mahpeykar adlı kadına olan aşkı anlatılmaktadır. Romantik unsurların yer aldığı bu eser ilk edebi romanımız olarak kabul edilmektedir.

29. Abdülhak Hamit'e ait ...... ilk pastoral şiirimizdir.

30. İlk yazılı eserimiz .................... abideleridir.

31. Yusuf Kamil Paşa'nın Fransız sanatçı Fenelon'dan çevirdiği ........ ilk çeviri romanımızdır.

32. ........ romanında yaşlı biri olan Adnan Bey ile evli olan Bihter'in Behlül'le olan yasak aşkı anlatılmaktadır. Bu eser edebiyatımızın batı tekniklerine göre yazılmış ilk romanı kabul edilmektedir.


tag Türk Edebiyatında İlkler Boşluk doldurma soruları soru bankası soru indir edebiyat dersi yazılı sınav soruları sorular soru bankası soru indir soru sitesi dosyabak Durub-ı Emsal-i Osmaniye

2012-10-16 tarihinde i.canbulad tarafından Edebiyat SoruBankası kategorisine eklenen bu içerik toplam 2696 kez ve en son 2018-12-17 03:47:13 tarihinde görüntülenmiş.