Güncel Eğitim Sitesi

Sosyal Bilgiler Dersi Çalışma Soru Ve Cevapları

Sosyal Bilgiler Dersi Çalışma Soru Ve Cevapları

1)Bölge nedir?
Cevap: Doğal beşeri ve ekonomik özellikler nedeniyle kendi sınırları içerisinde benzerlik gösterip bu özellikleri diğer yerlerden ayıran coğrafi alanlara denir.

2)Iç Anadolu Bölgesinin bölümleri nelerdir?
Cevap: Konya, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Yukarı Kızılırmak'tır.

3)Iç Anadolu Bölgesinin tarım ürünleri nelerdir?
Cevap: Buğday, arpa, şeker pancarı, baklagillerdir.

4) Iç Anadolu Bölgesinin yeraltı zenginlikleri nelerdir?
Cevap: Cıva, lületaşı, krom, bor minareleri, linyittir.

5)Iç Anadolu Bölgesinin gölleri nelerdir?
Cevap: Tuz, Eber, Akşehir, Eymir , Moğan'dır.

6)Karadeniz Bölgesinin bölümleri nelerdir?
Cevap: Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'dir.

7)Karadeniz Bölgesinin gölleri nelerdir?
Cevap: Sera, Tortum, Abant, Yedi göllerdir.

8)Karadeniz Bölgesinin tarım ürünleri nelerdir?
Cevap: Mısır, buğday, pirinç, pancar, tütün, çay ve fındık vb.

9)Karadeniz Bölgesinin akarsuları nelerdir?
Cevap: Kızılırmak, Yeşilırmak, Filyas, Çoruh'tur.

10)Karadeniz Bölgesinin ovaları nelerdir?
Cevap: Adapazarı, Bafra, Çarşamba'dır.

11)Marmara Bölgesinin bölümleri nelerdir?
Cevap: Yıldız Dağları, Ergene, Çatalca-Kocaeli, Güney Marmara'dır.

12)Marmara Bölgesinin akarsuları nelerdir?
Cevap: Susurluk, Meriç, Sakarya ve Ergene'dir.

13)Marmara Bölgesinin tarım ürünleri nelerdir?
Cevap: Tütün, ayçiçeği, zeytin, şeker pancarı, pirinç ve tahıldır.

14)Marmara Bölgesinin yeraltı zenginlikleri nelerdir?
Cevap: Doğalgaz, Volfram, Mermer, Bor minareleri, petroldür.

15)Marmara Bölgesinin ovaları nelerdir?
Cevap: Yenişehir, Inegöl, Balıkesir, Bursa, Ergene, Bilecik, Adapazarı vb.

16)Ege Bölgesinin bölümleri nelerdir?
Cevap: Kıyı Ege ve Iç Batı Anadolu'dur.

17)Ege Bölgesinin Dağları nelerdir?
Cevap: Sultan, Emir, Marda, Boz, Engin, Kozlan, Yurt ve Menteşe'dir.

18)Ege Bölgesinin yeraltı zenginlikleri nelerdir?
Cevap: Cıva, Linyit, Krom, Tuz, Mermer, Bor minareleridir.

19)Ege Bölgesinin turistik yerleri nelerdir?
Cevap: Denizli'de Pamukkale travertenleri, Manisa'da Şail Dağı, Izmir Limanıdır.

20)Ege Bölgesinin akarsuları nelerdir?
Cevap: Inegöl, Akhisar, Balat ve Akşehir'dir.

21)Istanbul'un Fethi'nin nedenleri nelerdir?
Cevap: Osmanlı Devleti'nin topraklarını birleştirme düşüncesi , Bizans'ın taht kavgaları ve Anadolu Beyliklerini
Osmanlılara karşı kışkırtması Bizans'ın harçlıları kışkırtması,Istanbul'un coğrafi konumu ve ticaret merkezi olması.

22)Fatih Sultan Mehmet'in Balkanlarda aldığı yerler nerelerdir?
Cevap: Belgrat hariç Sırbistan.

23)Fatih'in Anadolu'da aldığı yerler nelerdir?
Cevap: Amasya, Sinop, Trabzon ve Kırım'dır.

24)Belgrat kaç tarihinde ve hangi dönemde alınmıştır?
Cevap: 1521'de Kanuni döneminde .

25)Mohaç Savaşı kaç tarihinde olmuştur ve sonucu nedir?
Cevap: 1526'da Osmanlı ordusu Macar ordusunu yendi ve tüm Macaristan'ı aldı.

26)Osmanlı Devleti ilk Kapitülasyon kaç tarihinde ve kimlere verilmiştir?
Cevap: 1479 yılında Venediklilere vermiştir.

27)Osmanlı Devletinin Fransızlara Kapitülasyon vermesinin nedeni nedir?
Cevap: Avrupa Hıristiyan birliğini parçalamak,Doğu Akdeniz deki Venedik Ticari tekerine son vermek.

28)Viyana kuşatmasının tarihi ve sonucu nedir?
Cevap: 1579'da gerekli toplar getirilmediği kış mevsimi yaklaştığı için alınmadı.

29)Istanbul antlaşması kaç tarihinde imzalanmıştır?
Cevap: 1533'de olmuştur.
30)Zigetvar kalesi kaç yılında alınmıştır?
Cevap: 1566'da alınmıştır.

31)Fatih döneminde Ege Denizinde alınab yerler nerelerdir?
Cevap: Imraz ,Taşoz,Semadirek ,Bozcaada,Limni, Midilli Ve Eğri boz.

32)Beyazıt döneminde Ege Denizinde alınan yerler nelerdir?
Cevap: Inebahtı, Modan ve Koron'dur.

33)Kanuni döneminde Ege Denizinde alınan yerler nelerdir?
Cevap: Lodos ve Sakız'dır.

34)Cezayir'in Osmanlı'ya girmesi kaç tarihinde ve kim tarafından olmuştur?
Cevap: 1533'de Barboros Hayrettin Paşa'nın Osmanlı Kaptanı Derya almasıyla birlikte Osmanlıya girmiştir.

35)Preveze Deniz Savaşı kim tarafından ve kaç tarihinde oluşmuştur?
Cevap: 1538'de Andrew Derya komutasındaki haçlı donanması ile Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması arasında oldu.

36)Kıbrıs kim tarafından ve kaç tarihinde alındı?
Cevap: 2.Selim döneminde Lala Mustafa Paşa tarafından 1571'de Kıbrıs alındı.

37)Trablusgarp'ı kim, kaç tarihinde almıştır?
Cevap: 1551'de Turgut Reis.

38)Ine bahtı deniz savaşı nasıl olmuştur?
Cevap: Türkler Kıbrıs'ı aldığı için harçlı donanmasına saldırdı ve Osmanlı yendi.

39)Tunus kim tarafından ve kaç tarihinde alınmıştır?
Cevap: Ispanyollardan 1571,yılında alınmıştır.

40)Fas kaç tarihinde Osmanlı himayesine girmiştir?
Cevap: 1577'de girmiştir.

41)Otluk Beli Savaşı kim tarafından kaç tarihinde yapılmıştır?
Cevap: 1473 tarihinde, Fatih Sultan Mehmet akkoyunlu hükümdar ı uzun Hasan ile bu savaşı yaptı ve kazandı.

42)Çaldıran Savaşı kaç tarihinde olmuştur?
Cevap: 1514'de olmuştur.

43)Çaldıran Savaşı sayesinde nereler kontrol altında alındı?
Cevap: Doğu ve Güney Doğu Anadolu Osmanlı kontrolüne girdi.

44)Turna dağı savaşı kaç tarihinde olmuştur?
Cevap: 1555'de olmuştur.
45)Turna dağı sayesinde hangi beylik yıkıldı?
Cevap: Yavuz Sultan Selim, Maraş'taki Dulkadiroğluları beyliğini yıktı.

46)Memluklular kaç tarihinde kuruldu?
Cevap: 1251'de kurulmuştur.
47)Yavuz'un Iran seferi ne ile ilişkisini tamamen bozdu?
Cevap: Dulkadiroğluları beyliğinin yıkma ilişkilerini bozmuştur.

48)Mercidabık savaşı kaç yılında olmuştur?
Cevap: 1516'da olmuştur.

49)Osmanlı devleti Mercıdabık savaşında memlukları yenip nereyi almıştır?
Cevap: Suriye'yi almıştır.

50)Ridaniye savaşı kaç yılında olmuştur?
Cevap: 1517'de olmuştur.

51)Istanbul'un Fethi için ilk hücum kaç yılında olmuştur?
Cevap: 6 Nisan 1453'de olmuştur.

52)Istanbul'un kuşanması kaç gün sürdü?
Cevap: 53 gün sürdü.

53)Fatih unvanı ne anlamına gelmektedir?
Cevap: Ülke alan , Ülke açan.

54) Moğaç Meydan Savaşı'nda ilk ordu nerede karşılaşmıştır?
Cevap: Moğaç ovasında.

55)Osmanlılardan kimler yardım istemişlerdi?
Cevap: Alman Imparatoru Şalken‘e esir düşen Fransa kralı.

56)Osmanlı Devleti Fransa'ya hangi konularda haklar verdi?
Cevap :Ticaret, gümrük hukuk konularında.

57)Istanbul çevresindeki surlar nelerle yıkılmıştır?
Cevap: Şahı adı verilen toplarla.

58)Osmanlı donanması en güçlü devrini hangi dönemde yaşanmıştır?
Cevap: Kanuni döneminde yaşanmıştır.

59)Hızır Reis'e Hayrettin' adı verilince ne olmuştur?
Cevap: Osmanlı devleti ne girmiş oldu.

60)Barbaros Hayrettin Paşa nerelerde sefer yaptı?
Cevap: Italya kıyılarına

61)Barbaros Hayrettin Paşa hangi adayı kuşatmıştır?
Cevap: Korfu adasını

62)Venedikliler, Kıbrıs'ı ne olarak kullanıyorlardı?
Cevap: Venedikliler adayı üs olarak kullanıyor ve zaman zaman Türk gemilerine saldırıyorlardı.

63)Kuzey Afrika ülkesi olan Tunus kimlerin elindeydi?
Cevap: Ispanyolların

64)Kanuni devri Iran Seferlerinde iki devletin arasının açılmasının nedeni nedir?
Cevap: Kanuni'nin Macaristan seferini fırsat bilen Iranlılar Doğu sınırında karşılık çıkardılar.

65)Yavuz tehlikeleri korumak için hangi hazırlıkları yaptı?
Cevap: Savaş hazırlıklarına başladı.Sonra,güçlü bir ordu ile Iran üzerine yürüdü.

66)Bağdat seferinden sonra Kanuni Iran ile kaç sefer yaptı?
Cevap: Iki sefer yaptı.

67)Kim, Iran'a savaş açmıştır?
Cevap: 3.Murat

68)Hangi dönemden beri Osmanlılarla Memlukların arası iyi değildir?
Cevap: Fatih döneminden beri

69)2.Beyazıt zamanında başlayan savaş kaç yıl sürdü?
Cevap: 6 yıl sürmüştür.

70)Mısır alınırsa ne olacaktı?
Cevap: Osmanlı hazinesine büyük bir gelir sağlamış olacaktı.

71)Ölen Memluk Sultanının adı nedir?
Cevap: Kansu Gayri'dir.

72)Yavuz Sultan Selim nereyi Osmanlıya kaktı?
Cevap: Mısır.

73)Kutsal emanetler nereye getirilmiştir?
Cevap: Istanbul'a

74)Mısır'ın Fethi ile nereler Osmanlının eline geçti?
Cevap: Önemli ticaret yolları

75)Elde edilen gelir kaynakları Osmanlı için avantaj olmuştur?
Cevap: Osmanlı hazinesi zenginleşmiş oldu.

76)En çok yenilikler kaçıncı yüzyılda yapmıştır?
Cevap: 15. ve 16. yüzyıllarda

77)Yeniliklerin en önemlileri nelerdir?
Cevap: Barut'un ateşli silahlarda kullanılması, geliştirilmesi, pusulanın yaygınlaştırılarak denizcilikte kullanılmasıdır.

78)Barut sırasıyla kimler tarafından öğrenilmiştir?
Cevap: Önce Türkler daha sonra Harçlı seferleri sırasında Avrupalılar tarafından

79)Barut'u kimler icat etmiştir?
Cevap: Çinliler tarafından

80)Barut ilk nerde kullanılmıştır?
Cevap: Istanbul'un Fethi ile topun sur yıkımında

81)Kağıt üretilmeden önce yazı nereye yazılıyordu?
Cevap: Tahta, taş ve kıl gibi levhaların üzerine

82)Çinliler neyden kağıt yapmasını biliyorlardı?
Cevap: Ipekten

83)Türkler neyden kağıt yapmasını biliyordur?
Cevap: Pamuktan

84)Matbaa kaçıncı yüzyılda bulunmuştur?
Cevap: 15. yüzyıl ortalarında

85)Baskı tekniğini kim bulmuştur?
Cevap: Jön Gutenberg adlı Alman

86)Matbaanın gelişmesi ile birlikte ne olmuştur?
Cevap: Kitap basım işleri ilerledi.

87)Pusulanın bulunması ne işe yaramıştır?
Cevap: Gemicilerin cesaretle okyanuslara açılmalarını sağladı


tag Cevap Sosyal Bilgiler Dersi Çalışma Soru Ve Cevapları

2013-01-07 tarihinde Dosyabak.com tarafından DersNotları SosyalBilgiler kategorisine eklenen bu içerik toplam 4203 kez ve en son 2022-06-27 10:33:48 tarihinde görüntülenmiş.