Güncel Eğitim Sitesi

Osmanlı Devleti Duraklama Ve Gerileme Dönemi (İlkler)

Osmanlı Devleti Duraklama Ve Gerileme Dönemi (İlkler)

1. Şehzadelerin sancağa gönderilmesi uygulaması ilk defa I. Ahmet zamanında kaldırılmıştır
2. Osmanlı Devleti, Avusturya karşısındaki siyasi ve ekonomik üstünlüğünü ilk defa Zitvatorok Antlaşmasıyla kaybetmiştir (1606)
3. Günümüzdeki Türkiye - İran sınırı ilk defa Kasr-ı Şirin Antlaşmasıyla çizilmiştir
4. Şartlı olarak sadrazamlık görevini ilk kabul eden Köprülü Mehmet Paşa'dır
5. Osmanlı Devleti ilk defa Karlofça (1699) İstanbul (1700) Antlaşmaları ile toprak kaybetmiştir
6. Osmanlı Devleti'nin Rusya ile imzaladığı ilk antlaşma İstanbul Antlaşmasıdır (1700)
7. Osmanlı Devleti'nde ilk ıslahat hareketleri duraklama devrinde başlamıştır
8. Rusya 1700 İstanbul Antlaşması ile ilk defa Karadeniz'e inme imkanına sahip olmuştur
9. Yeniçeriler tarafından öldürülen (kanı dökülen) ilk Osmanlı padişahı II.Osman'dır
10. Yeniçeri Ocağını kaldırarak Türklerden bir ordu oluşturmayı düşünen ilk padişah II. Osman'dır
11. Mali alanda ilk kez ıslahat yapan ve modern anlamda resmi bütçe hazırlayan Tarhuncu Ahmet Paşa'dır
12. Rusya, 1700 İstanbul antlaşması ile ilk kez İstanbul'da  elçi bulundurma hakkını elde etmiştir
13. Osmanlı Devleti doğuda kazandığı en geniş sınırlara Ferhat Paşa Antlaşması ile ulaşmıştır (1590)
14. Osmanlı Devleti'nin Batıda ulaştığı en geniş sınırlara Bucaş Antlaşması ile ulaşmıştır (1676)
15. 1724 İstanbul Antlaşması ile Osmanlı Devleti Rusya ile İran'a karşı ilk defa müttefik olmuştur
16. Belgrat Antlaşması ile  Rus Çarı ilk defa Osmanlı Padişahına protokol bakımından denk sayılmıştır
17. Kırım ilk defa Küçük Kaynarca Antlaşması ile bağımsız olmuştur (1774)
18. Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda en çok Avusturya ile savaşmıştır (dosyabak)
19. Rusya, ilk defa boğazlardan geçme hakkına Küçük kaynarca Antlaşması ile sahip olmuştur  
20. Kapitülasyonlar Rusya'ya ilk defa Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla verilmiştir
21. Küçük Kaynarca Antlaşması ile ilk defa Ortodoskların hamiliğini Rusya üstlenmeye başlamıştır (1774)
22. Osmanlı Devleti batıyı örnek alarak ıslahat yapmaya ilk defa Lale Devrinde başlamıştır (1718-1730)
23. Avrupa'da ilk elçilikler Viyana ve Paris'te açılmıştır
24. Osmanlı Devletinde ilk matbaa İbrahim Müteferrika tarafından kurulmuştur (1727)
25. Lale devrinde Avrupa'ya gönderilen ilk elçi Yirmisekiz Mehmet Çelebi'dir (Fransa)
26. İlk kağıt fabrikası Lale devrinde Yalova'da kurulmuştur
27. Yeniçerilerden oluşan itfaiye örgütü ilk defa Lale devrinde kurulmuştur
28. Avrupa örnek alınarak askeri alanda ilk ıslahatlar I.Mahmut döneminde yapılmaya başlanmıştır
29. İlk mühendis okulu "Mühendishane-i Berri Hümayun"  I.Mahmut zamanında kurulmuştur (1731)
30. Rusya, Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışmaya Küçük Kaynarca Antlaşması ile başlamıştır
31. Avrupa orduları örnek alınarak kurulan ilk ordu Nizam-ı Cedit'tir (III. Selim)
32. Matbaa-ı Amire adı verilen ilk devlet matbaası III. Selim döneminde kurulmuştur
33. Osmanlı Devleti XVIII. yüzyılda kaybettiği toprakları geri almak için en çok Rusya ile savaşmıştır
34. XVIII. yüzyılda en çok askeri alanda ıslahat çalışmaları yapılmıştır
35. Avusturya ve Rusya, Pasarofça Antlaşmasından sonra Osmanlı Devleti'ne karşı ilk kez gizli bir ittifak antlaşması imzalamıştır
36. III.Selim döneminde devlet okullarında ilk defa bir yabancı dil öğrenme mecbur hale getirilmiştir (Fransızca)
37. İlk Osmanlı - Fransız Savaşı, Napolyon'un Mısır'ı işgali sırasında gerçekleşmiştir (1798)
38. Ulufe alım satımı yasaklayan ve yeniçerilerin sayısını azaltan ilk padişah I. Abdülhamit'tir  
39. Avrupa'da açılan elçilikler ilk defa III.Selim zamanında sürekli hale getirilmiştir (1793)
40. Mehter takımı ile ilk batı müziği eseri 1680 yılında bestelenmiştir.( N.A.Strungk'un Esther Operası)
41. Halifeliğin siyasi bir güç olarak kullanılması ilk defa Küçük Kaynarca Antlaşması ile gerçekleşmiştir(1774)
42. Osmanlı Devletinde kara ordusuna subay yetiştirmek için açılan ilk okul Mühendishane-i Berri Hümayun'dur
43. Osmanlı Devletinde donanmaya subay yetiştirmek için açılan ilk okul Mühendishane-i Bahri Hümayun'dur
44. Fransa'nın Mısır'ı işgali sırasında Osmanlı Devleti ilk defa denge siyaseti uygulamaya başlamıştır. (İngiltere'nin yardım önerisini kabul ederek)
45. Osmanlı mimarisinde  batı örnek alınarak yapılan ilk eser Nuruosmaniye Camii'dir (Lale Devri)
46. Osmanlı Devleti Küçük Kaynarca Antlaşması ile ilk kez Rusya'ya savaş tazminatı ödemiştir (1774)
47. Osmanlı Devleti ilk defa batının gerisinde kaldığını Pasarofça Antlaşmasından sonra anlamıştır (1718)
48. İngiltere'ye ilk kapitülasyonlar 1580 yılında verilmiştir
49. İlk sikke tashihi 1586 yılında yapılmıştır
50. Osmanlı Devleti'nden ayrılan ilk beylik Erdel beyliğidir

tag Osmanlı Devleti Duraklama Ve Gerileme Dönemi (İlkler) ilginç bilgiler ders notları Osmanlı'nın bilinmeyen yönleri özellikleri

2012-04-09 tarihinde Dosyabak.com tarafından DersNotları İlginçlikler Tarih kategorisine eklenen bu içerik toplam 2733 kez ve en son 2020-02-23 23:39:05 tarihinde görüntülenmiş.