Güncel Eğitim Sitesi

Milli Edebiyat - Boşluk doldurma soruları

Milli Edebiyat - Boşluk doldurma soruları

1. Ömer Seyfettin ve arkadaşları 1911 yılında Selanik'te .......... dergisi etrafında toplanarak Milli edebiyatın temellerini atmışlardır.

2. Milli edebiyatçılar ulusal kaynaklara yönelmiş; ilhamlarını ................. edebiyatından almışlardır.

3. Edebiyatımızda ilk defa bu dönemde İstanbul dışına çıkılmış, eserlerde ................... konu olarak işlenmiştir.

4. Milli edebiyatçılar konuşma dilinde ..................... Türkçesini örnek almışlardır.

5. Milli edebiyatın öncülerinden olan .........'in "Geçtiğim Yol" adlı şiiri vardır.

6. Milli edebiyatın kurulmasında ve gelişmesinde önemli ol oynayan .......... Türkçülük düşüncesini istemleştirmiştir.Bu sanatçımız "Türkçülüğün Esasları" adlı eseriyle tanınmaktadır.

7. Sanat hayatına Fecr-i Ati'de başlayıp Milli edebiyatta devam eden ......... romanlarında kuşaklar arası atışmaları, halk-aydın çelişkisini, toplumsal kurumlardaki yozlaşmayı işlemiştir. "Ankara, Panorama, Hep O Şarkı" bazı romanlarıdır.

8. Siyaset adamı olan .......... Türk edebiyatını ve Türk tarihini bilimsel yöntemlerle inceleyen ilk yazarımızdır. "Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Saz Şairleri Antolojisi" gibi eserleri vardır.

9. Edebiyatımızda Kurtuluş Savaşı'nın konu edildiği ilk roman ..........'te savaş sırasında hastabakıcılık yapan Ayşe'yi içten içe seven Peyami ve Binbaşı İhsan'ın aşkları anlatılmaktadır.

10. Yazar, .......................... romanında II. Abdülhamit dönemi ve imparatorluk başkenti İstanbul'un romana da adını veren sokağında yaşayan insanların öyküsünü Rabia, Peregrini, Kız Tevfik gibi kahramanların kişiliğinde anlatmaktadır.

11. Duygusal-sosyal içerikli konuları ve Anadolu insanının gerçeğini yalın bir dille anlatan .........'nin "Damga, Yeşil Gece, Acımak...." gibi romanları vardır.

12. Milli edebiyatın etkisinde olan ........., Atatürk'ü yakından tanıtan anılarıyla ün kazanmıştır. Sanatçımızın "Zeytindağı, Çankaya" adlı eserleri çok meşhurdur.

13. Yakup Kadri ........................................ adlı romanında mütareke dönemi İstanbul'un bozukluk ve çöküntülerini anlatmıştır.

14. "Vurun Kahpeye, Yaban, Ateşten Gömlek" adlı eserler ............................ Savaşı döneminin havasını yansıtan üç romanımızdır.

15. Genç Kalemler .................. anlayışı konusunda Fecr-i Ati şairlerinden pek ayrılmadılar. Aruzun yerine heceyi getirmeleri sadece biçim yönünden bir değişiklik oldu.

16. Genç Kalemler dergisinin edebiyat tarihinde büyük bir öneminin olmasının sebebi .................. Türkçenin bir dava olarak ilk kez bu dergide ele alınmış olmasıdır.

17. Refik Halit'in "Yezidin Kızı, İstanbul'un İç Yüzü, Sürgün, Nilgün" adlı eserleri ...... türünde yazılmıştır.

18. Ömer Seyfettin ve arkadaşları ......... adlı Türkçenin sadeleştirilmesi ile ilgili görüşlerini dile getirmişlerdir.

19. Milli edebiyat döneminde yazı dili ..................... diline yaklaşmıştır.

20. Milli edebiyatçılar roman ve öyküde ................. akımının etkisinde kalmışlardır.

21. Ömer Seyfettin edebiyatımızda .......................... tarzı hikayeciliğin öncüsüdür.

22. ............ anılarını "Türk'ün Ateşle İmtihanı, Mor Salkımlı Ev" gibi eserlerde toplamıştır.

23. Ziya Gökalp, "Kızıl Elma, Altın Işık, Yeni Hayat" adlı eserleri ...... türünde yazmıştır.

24. Hikayelerinin konusunu tarihin şanlı olaylarından ve kahramanlarından alan ......... hikayelerini olay öykücülüğü tarzında kaleme almıştır. Üslubu yalın ve açıktır. "Yüksek Ökçeler, Beyaz Lale, Bomba" sanatçımızın bazı eserleridir.

25. Yakup Kadri, ....... romanında I. Dünya Savaşı'nın bitimiyle birlikte Sakarya Savaşı'nın sonuna kadar olan sürede bir Anadolu köyünde, köylüleri, köyün durumunu, Milli Mücadele'ye ilişkin tavırlarını Ahmet Celal'in gözüyle anlatmaktadır.

26. Yazar, ......... romanında iyi bir öğrenim görmüş ve bir İstanbul kızı olan Feride'nin Anadolu'nun çeşitli köy ve kasabalarında öğretmen olarak yaşadığı serüveni anlatmaktadır.

27. Hikayeciliğimizi İstanbul dışına çıkararak Anadolu'ya yönelten, yurt gerçeklerini gözlemlere dayanarak yansıtan, aynı zamanda mizah ve siyasal yergi alanında da eser veren .... .......'ın "Memleket Hikayeleri, Gurbet Hikayeleri" çok ünlüdür.

28. Yakup Kadri, roman türünün yanında .................... şiir türünün de en önemli temsilcisidir. "Okun Ucundan, Erenlerin Bağından" bu türün en önemli örnekleridir.

29. Falih Rıfkı'nın "Bizim Akdeniz, Times Kıyıları", Reşat Nuri'nin "Anadolu Notları" ............. türünün önemli örnekleridir.

30. .......... adlı eser, Yakup Kadri'nin ilk romanıdır. Üç ayrı kuşak arasındaki görüş, duygu ve yaşayış farklılıklarını Naim Efendi, çocukları ve torunları çerçevesinde anlatmıştır. Eserde edebiyatımızın geleneksel temalarından biri olan aşırı batı hayranı züppe tipi başarılı biçimde çizilir.

31. Halide Edip'in "Dağa Çıkan Kurt" Yakup Kadri'nin "Bir Serencam" Ömer Seyfettin'in "Beyaz Lale" adlı eserleri edebiyatımızda ................. türünün başarılı örnekleridir.

32. ............ romanlarında önce bireysel duyguları ve kadın ruhunun özelliklerini işlemiş; Kurtuluş Savaşı yıllarında ise toplumsal konulara yönelmiştir. "Tatarcık, Seviye Talip, Yeni Turan, Zeyno'nun Oğlu" gibi romanları ünlü romanlarının gölgesinde kalmıştır.

33. Servet-i Fünun ve Milli Edebiyat döneminde Türkçülük ve Halkçılık için mücadele eden Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun "Çağlayanlar" ve "Gönül Hanım" adlı .................. türünde eserleri ünlüdür.

34. "Hep O Şarkı, Handan, Yeşil Gece, Bugünün Saraylısı" adlı eserler ...... türünde yazılmıştır.

35. Refik Halit Karay ................. takma adıyla eleştiri ve mizah türünde eserler vermiştir.

36. Reşat Nuri'nin "Leyla ile Mecnun, Olağan İşler" adlı eserleri .................. türündedir.

37. "Zeytindağı, Bir Ömür Boyunca, Türk'ün Ateşle İmtihanı, Zoraki Diplomat" eserler ..... türünde yazılmıştır.


tag Milli Edebiyat Boşluk doldurma soruları soru bankası soru indir edebiyat dersi yazılı sınav soruları sorular soru bankası soru indir soru sitesi dosyabak

2012-10-16 tarihinde i.canbulad tarafından Edebiyat SoruBankası kategorisine eklenen bu içerik toplam 3069 kez ve en son 2019-11-14 12:32:13 tarihinde görüntülenmiş.