Güncel Eğitim Sitesi

Kimya Dersi 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı

Kimya Dersi 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı

KİMYA DERSİ 2. DÖNEM ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

 

Toplantı Tarihi : .......

Toplantı No: 2

Toplantı Yeri : Kimya Labaratuvarı

Toplantı  Saati : 11:45

 

GÜNDEM  MADDELERİ:

1-Açılış  ve  yoklama.

2.1.Dönem zümre kararlarının gözden geçirilmesi

3-Kaynak araç ve gereçlerin gözden geçirilmesi

4-Ders öğretiminde kullanılacak metot ve teknikler.

5-Öğrenci başarısının değerlendirilmesi

   a-Sınıfların başarı yüzdelerinin ayrı ayrı  ele alınması

   b-Başarısızlık nedenlerinin araştırılması.

   c-Başarıyı artırıcı tedbirlerin alınması ve uygulamaya konulması.

   d-YGS ve LYS sınavlarına yönelik hazırlık çalışmalarının belirlenerek uygulanması.

6-2.Dönem için başarıyı arttıracak önlemlerin görüşülmesi

7-Yazılı,sözlü ,uygulamalı sınavlar ve bunların sayısı ve niteliğinin belirlenmesi

   ( Birinci dönemde alınan kararlar da değişiklik gerekiyorsa )

8-1.Dönemde yapılan ortak sınavın değerlendirilmesi

9-Dilek ve temenniler

9-Kapanış.

          Yukarıdaki gündem maddeleri sırasıyla görüşülerek ,aşağıdaki görüşler  belirtilerek, gündemlerle ilgili kararlar alınmıştır.

1- Yapılan yoklamada, Kimya Öğretmeni Fırat ÇAĞLAYAN , Kimya Öğretmeni Murat BAŞAR hazır bulunmuşlardır. Kimya Öğretmeni Fırat ÇAĞLAYAN'ın iyi dilekleriyle toplantı açıldı.  Gündem maddelerine ilave  konu yada görüş olmadığından gündem maddelerine geçildi.

2- I.dönem zümre kararları gözden geçirilerek , alınan kararların uygulandığı görüldü.

3- I. Dönem zümresinde belirtilen kaynak araç ve gereçler aynen kullanılmasına karar verilmiştir.

4-Fırat ÇAĞLAYAN ayrıca öğrencilerin test yeteneğinin gelişimi için şekilli ve grafikli örnek sorulara ağırlık verilmesi  gerektiğini vurguladı. Quiz şeklinde bu tür çalışmalar yapılmasına karar verildi.
5-a.)Sınıfların dersimizdeki başarı oranları tek tek incelenip masaya yatırılarak aşağıdaki verilen başarı oranları değerlendirildi.
 
SINIF
SINIF MEVCUDU
BAŞARI YÜZDESİ
9/A
26
% 100
9/B
26
% 92
9/C
26
% 100
10/A
23
% 96
10/B
22
% 100
10/C
21
% 76
11/A
24
% 83
11/B
24
% 92
12/A
22
% 100
12/B
19
% 100
         
 
 
 
         
                                    
b.) Lise-9.sınıflarda genel olarak başarı birinci dönem sonunda yüksek olduğunu belirten Murat BAŞAR bunun sebeplerinin başında bilinçli öğrenci sayısının fazlalığı, velilerin ilgili olması, öğrencilerin bilinçli olarak bu okula gelmeleri, bununda onlarda olumlu yönde  etki ettiği , derslere düzenli ve sürekli çalıştıkları, tekrar etmeleri  ve çalışmalarının da planlı  olması , olumlu etkilerin başında geldiğini belirtti. Kimya Öğretmeni Fırat ÇAĞLAYAN başarının10-C sınıfında diğer sınıflara göre düşük olduğunu belirterek  bu sınıfta eğer seviye düşükse daha basite indirgeyerek güncel anlaşılır ilgi çekici örneklerle dersler işlenirse onlarında başarılı olacağına inandığını belirterek, öğrencilerin okul içinde ve ilimizde ki  sportif ve sosyal faaliyetlerdeki  başarılarının da  mutlaka kanaatlerinizde kullanılması gerektiğini söyledi. Kimya Öğretmeni Fırat ÇAĞLAYAN 10.sınıflara öğrenciler dağıtılırken 10/C sınıfı diğer sınıflara göre daha başarısız sınıf olmuş. Buradaki başarısız öğrencilerin başarısızlığı bu sınıftaki diğer öğrencileri olumsuz etkilendiğini belirtti.
c.) Kimya Öğretmeni Fırat ÇAĞLAYAN aynı düşüncelere katılarak ilave olarak öğrencilere az çalışmalarından ve suistimale açık kapı bırakmamak için birinci dönem pozitif kanaat kullanılmadığının da  başarının  düşük görülmesine neden olduğunu belirterek ikinci dönem özellikle çalışmalarında gelişme gösteren kendini ispatlayan ,derse katılan öğrencilere  yalnızca ders esnasında değil ayrıca ortalamalar verilirken de pozitif kanaat verilebileceğini söyledi
 

 d.) YGS ve LYS 'ye yönelik kimya derslerinde quiz ve az sorulu testlere de ağırlık verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca her hafta YGS ve LYS Kimya denemesi yapılması kararlaştırıldı. Okulun aldığı  Fen Bilimleri Yayınlarının testlerinden de faydalanmasına devam edilmesine karar verildi.

6-2.dönemin daha başarılı geçmesi için ;öğrencilerin derse hazırlıklı gelmelerini sağlamak için bir sonraki  işlenecek konu söylenerek konu başlık olarak hissettirilmeli.Öğrencilerle birlikte dersi işleyerek dersi çekici hale getirmeye çalışılmalıdır.

Bu konuda:

a)Ünite değerlendirme   testlerin uygulanması,

b)Geri bildirimde bulunma

c)Yetiştirme kurslarının açılması ve ÖSS  hazırlık kurslarına ağırlık verilmesi

d)Danışmanlık görevlerinin yapılması

e)Diploma notu derecesinin önemi, 

f) 9.sınıflarda  2.Dönem 2.yazılı sınavlarının ortak yapılması

g)Bilgi Teknolojisi kullanımında İnternet imkanlarından öğrencilerin yararlanmasını sağlamaya yönelik teşvikte bulunulması konusunda görüş birliği sağlandı

h)Öğrencileri bilimsel araştırmalara teşvik edici güncel olaylardan da derslerde bahsedilmesi

7-Lise 9.sınıflarda ikinci dönemde 2 yazılı  2 sözlü verilecek. 10.11.ve 12.sınıflarda  yine aynı kimya dersinde 3 yazılı ve 3 sözlü yapılacaktır. Bütün sınıfların  üçüncü yazılıları ortak olacaktır. Yazılı tarihleri aşağıdaki gibi olacaktır.
                     
 Lise 9.Sınıflar          Lise 10.Sınıflar             Lise 11.Sınıflar         Lise 12.Sınıflar
1.Yazılı  
2.Yazılı                
3.Yazılı 
 
8-Yapılan ortak sınavda başarı durumu aşağıdadır.

Öğrencilerin daha çok sayısal soruları cevaplamakta zorlandıkları tespit edilmiştir.Bu başarısızlığı en aza indirmek için hemen dönemin başından itibaren aşağıdaki önlemlerin alınmasına karar verildi. Ayrıca başarısı düşük öğrencilerin velileriyle birebir görüşüp başarılarının arttırılması için gerekli önlemlerin alınmasına karar verildi.Velilere , öğrencilere olabildiğince iyi bir çalışma ortamı sağlamaları , anlayışla yaklaşmaları , özellikle her türlü şiddetten uzak durmaları , bu süreçte öğrencilerin olumlu ya da olumsuz davranışlarının öğretmenlerle paylaşılmasını önerilecektir. öğrencilerin Matematiksel kavramları uygulama ve yorumlama da yetersiz  olduklarını, okuduklarını ana düşünce olarak yorumlayamadıklarını, kısaca Türkçe'yi iyi kullanamadıklarını söyledi.Bu eksikliği gidermek için ise Matematik  ve Edebiyat öğretmenleriyle işbirliğini artıralım,dedi.Lise-9 öğrencilerine her bölümün sonunda konu tarama testinin ortak sınav  niteliğinde yapılması halinde öğrencilerin hangi seviyede olduklarını görmeleri, sınav psikolojisine  alışmaları, görmüş ve hazırlanmış oldukları konulara göre seviye tespitlerini yapmaları gibi denetim mekanizmalarını harekete geçireceğinden yararlı olacağı söylendi. bir sonraki derste işlenecek olan konunun önceden söylenmesi halinde öğrencilerin daha hazırlıklı gelmesinin sağlanabileceğini ve her ders başında bir önceki ders konusunu kısa soru-cevap, özetleme gibi metotlarla işlenerek  yeni konuya hazırlık yapılabileceğini belirtti.

9- İkinci dönemin daha başarılı  geçmesini başarılar dileyerek toplantıyı kapattı.
 
 
                                                                            

 Kimya Öğretmeni                                                             Kimya Öğretmeni                                                            

 

 

 

 

UYGUNDUR

../02/20.

 

Okul Müdürü


tag Kimya Dersi 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı Kimya Dersi 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı

2012-02-14 tarihinde MuallimTR tarafından Kimya Toplantılar kategorisine eklenen bu içerik toplam 6360 kez ve en son 2019-01-22 13:02:03 tarihinde görüntülenmiş.