Güncel Eğitim Sitesi

Fecr-i Ati Edebiyatı- Bağımsız Sanatçılar Soruları

Fecr-i Ati Edebiyatı- Bağımsız Sanatçılar Soruları

1. Fecr-i Ati topluluğunda ......... dışında sanat değeri taşıyan şiir yazan olmamıştır. Bu sanatçımız daha sonra sanatını bağımsız olarak devam ettirmiştir. Şiirlerini "Göl Saatleri"nde toplamıştır. "Gurabahane-i Laklakan, Bize Göre" adlı eserlerinde ise gazete yazılarını toplamıştır.

2. Fecr-i Aticiler daha çok .................. konuları işlemişlerdir.

3. Fecr-i Aticiler ................... edebiyatını örnek almışlardır.

4. Fecr-i Ati topluluğu üslup ve sanat anlayışında ................. topluluğunun silik birer kopyası olmaktan kurtulamamıştır.

5. Fecr-i Ati topluluğu edebiyat anlayışlarını önceden belirleyerek ve bunu bir bildiriyle kamuoyuna duyuran ............. topluluktur.

6. Ahmet Haşim'in "Frankfurt Seyahatnamesi" adlı eseri ............ türünün güzel örneklerinden biridir.

7. Ahmet Haşim .............. ölçüsünü hiç kullanmamıştır. Hatta bu ölçüyü "Köylü Vezni" olarak nitelemiştir.

8. .......... Türk edebiyatının en güçlü natüralist yazarlarındandır. Sokağı edebiyatımıza getirmiş olan bu sanatçımız Ahmet Mithat geleneğini takip ederek yüzlerce eser vermiş ve halkı eğitmeye çalışmıştır. "Şıpsevdi" önemli romanlarından biridir.

9. İstiklal Marşı'mızın yazarı olan M.Akif Ersoy şiirlerini .................... adlı kitapta toplamıştır.

10. Aruz ölçüsünü ustaca kullanan ........., nazmı nesre yaklaştırmada ustadır. Sosyal konulara eğilen bu sanatçımızın "Süleymaniye Kürsüsünde ve Fatih Kürsüsünde" adlı şiirleri ünlüdür.

11. Eski şiiri günümüzde de yaşatmış bir şair olan .... ....'in şiirlerinde sonsuzluğa ulaşma duygusu, ölüm kaygısı, aşk ve lirizm başlıca temalar olarak görülür. Divan şiirini çağdaş bir yorumla veren şiirleri de vardır. "Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgârıyla" adlı şiir kitapları ile tanınmaktadır.

12. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın bazı romanları şunlardır: ..........................

.............................

13. "Gulyabani, Tesadüf, Nimetşinas" gibi eserler Hüseyin Rahmi'nin ...................... türünde eserleridir.

14. Emin Bülent, Ahmet Samim, Celal Sahir, Hamdullah Suphi ........................ topluluğunun çok fazla tanınmayan sanatçılarıdır.

15. Yahya Kemal ............ şiiri dışında bütün şiirlerini aruz ile yazmıştır.

16. Yahya Kemal'in makaleleri şunlardır: ....... ....................

17. Mehmet Emin Yurdakul edebiyatımızda "......................" olarak anılmaktadır.

18. Yahya Kemal şiirlerinde .....'un doğal güzelliklerini yansıtmıştır. Bu şehre büyük bir hayranlık duymuştur.

19. "Kuyruklu Yıldız Altında İzdivaç" adlı eser ...... türünde yazılmıştır.

20. Fecr-i Ati topluluğunda şiirler .............. ölçüsü ile yazılmıştır.

21. Fecr-i Aticiler ............................. nazım şeklini geliştirerek kullanmaya devam etmişlerdir. Ahmet Haşim edebiyatımızda bu nazım. şeklini başarıyla kullanan şairlerimizdendir.

22. Fecr-i Aticiler "Sanat ............... ve muhteremdir." anlayışıyla hareket etmişlerdir.

23. Fecr-i Aticiler, özellikle de Ahmet Haşim parnasizme tepki olarak doğan ....................... akımından etkilenmişlerdir.

24. Fecr-i Ati topluluğu içinde yer alan sanatçılardan biri de ................. Sahir'dir.

25. Hece ölçüsüyle, yalın bir Türkçe kullanarak yurtseverlik konularını işleyen ............. Milli edebiyatın öncüsü sayılmaktadır. Bu sanatçımız, "Ey Türk Uyan, Türk Sazı" adlı şiirleriyle tanınmaktadır.

26. Gözlemci bir yazar olan ...... hiçbir edebi topluluğa katılmamıştır. Sanatçımızın "Falaka, Şehir Mektupları, Gülüp Ağladıklarım" gibi önemli eserleri vardır.

27. "Piyale, Hakkın Sesleri, Türk Sazı, Kendi Gökkubbemiz" adlı eserler ...... türünde yazılmıştır.

28. Edebiyatımızda Ahmet Rasim denilince .................... türü akla gelmektedir.

29. Ahmet Haşim'in fıkralarını ....... isimli kitapta toplamıştır.

30. M. Fuat Köprülü, Yakup Kadri, Ali Canip Yöntem, Refik Halit gibi edebiyatımızın güçlü kalemleri önce .......................................... topluluğu içinde yer almışlar, daha sonra Milli edebiyatın içinde sanat hayatlarını devam ettirmişlerdir.

31. Dili, şiirin en büyük sorunu olarak gören ........ "Kelimeler namusumdur." diyecek kadar dili önemsemiştir. "Edebi ve Siyasi Portreler, Aziz İstanbul" yazarın düzyazılarını topladığı bazı eserleridir.

32. Ahmet Rasim'in fıkralarını topladığı ünlü eseri ... ......'dır.


tag Fecr-i Ati Edebiyatı Bağımsız Sanatçılar Boşluk doldurma soruları soru bankası soru indir edebiyat dersi yazılı sınav soruları sorular soru bankası soru indir soru sitesi Hüseyin Rahmi Gürpınar Ahmet Haşim

2012-10-16 tarihinde i.canbulad tarafından Edebiyat SoruBankası kategorisine eklenen bu içerik toplam 2566 kez ve en son 2019-11-19 15:45:26 tarihinde görüntülenmiş.