Güncel Eğitim Sitesi

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 8. SINIF II. DÖNEM I. YAZILI SINAV SORULARI

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 8. SINIF II. DÖNEM I. YAZILI SINAV SORULARI

8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI

1.BÖLÜM ( 10 x 3 =30 puan)

Aşağıdaki ifadelerden Doğru olanların karşısına ( D ) Yanlış olanların ( Y ) yazınız.

D / Y

1

Kirli sular kaynatılarak mikroplardan arındırılabilir

 

2

Kış mevsiminde ses daha yavaş iletilir.

 

3

Sesin ince yada kalın olması sesin yüksekliği olarak adlandırılır.

 

4

Ses şiddeti ses dalgasının frekansına bağlı değildir.

 

5

Isınan cisimlerin taneciklerinin tümü aynı enerjiye sahip olur.

 

6

Titreşen cisimler her ortamda ses oluştururlar.

 

7

Frekansı 10 Hz olan ses infrasonik bir sestir.

 

8

Ses en hızlı gazlarda iletilir.

 

9

Isının akış yönü düşük sıcaklıktaki maddeden yüksek sıcaklıktaki maddeye doğrudur.

 

10

pH değeri 12 olan bir madde bazik bir madde,pH değeri 3 olan madde asidik bir maddedir

 

2.BÖLÜM ( 10 x 3 =30 puan)

Verilen bilgilere göre uygun terimi yazınız.

 

1

Düşük frekanslı kalın seslere verilen addır.

 

2

Düzensiz, gelişi güzel ve rahatsız edici seslere denir.

 

3

Müzikte belirli frekanslardan elde edilen düzenli seslere denir.

 

4

Sıcaklıkları farklı iki madde arasında aktarılan enerjiye verilen ad.

 

5

Suyun sertliğinin giderilmesinde kullanılan maddedir.

 

6

Belirli bir hareketin bir sürede tekrarlanması şeklindeki hareketlerdir.

 

7

Tuz ruhu olarak bilinen hidroklorik asidin kimyasal formülüdür.

 

8

Tadı ekşimsi, turnusol kağıdını kırmızıya çeviren maddelerdir.

 

9

Dezenfeksiyon için kullanılan maddelere verilen ad.

 

10

Ses düzeyini ölçmeye yarayan alet.

 

3.BÖLÜM ( 5 x 4 =20 puan)


Aşağıdaki test sorularının uygun cevabını işaretleyiniz.

1-Ses kaynakları çok hızlı titreşince oluşan ses nasıldır?

A) İnce             B) Zayıf    

C) Kuvvetli       D) Kalın

 

2-Titreşen telin;

 I.    Boyu kısaldıkça ses incelir.

II.   Gerginliği arttıkça ses incelir.

III.  Kalınlığı azaldıkça ses kalınlaşır.

 

Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur ?

 A) I-II                B) Yalnız II            

C) I-II-III            D) Yalnız III

 

3- Ses ile ilgili;

I.         Dalgalar halinde yayılır.

II.        Maddesel ortam gerekir.

III.      En iyi katılarda yayılır.

 

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A)  I ve II                    B)  I ve III

C)  II ve III    D)  I, II ve III

 

 

 

4-Ses en hızlı nerede yayılır?

A) Suda            B) Çelikte         

C) havada          D) gazda

 

5-         X : Suda çözündüğünde OH- iyonu verir.

Y :   Suda çözündüğünde H+ iyonu verir.

Z : X ve Y'nin tepkimesi sonucu oluşur.

Buna göre, X, Y ve Z maddelerinin

cinsleri nedir?

            X          Y          Z

A)         Baz       Asit      Tuz

B)         Asit      Baz       Tuz

C)         Baz       Tuz       Asit

D)        Tuz       Asit      Baz

 

4.BÖLÜM ( 5 x 4 =20 puan)

Aşağıdaki sorulara uygun cevap veriniz.(20 puan)

1-Temiz bir çevre için nelere dikkat edilmeli(5 madde)

3-Termometre sıcaklığı nasıl ölçer ?    

4-Sert suların olumsuz etkilerinden 4 tane yazınız.    

5-5 tane telli müzik aleti yazınız.


tag 8.Sınıf Fen ve teknoloji dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları 8.Sınıf Fen ve teknoloji dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları Fenveteknoloji.Net

2012-03-15 tarihinde Fenveteknoloji.Net tarafından 8.Sınıf FenveTeknoloji SoruBankası kategorisine eklenen bu içerik toplam 9310 kez ve en son 2021-10-21 17:46:37 tarihinde görüntülenmiş.