Güncel Eğitim Sitesi

Edebiyat Sözlüğü (R Harfi)

Edebiyat Sözlüğü (R Harfi)

RAKTA
Arap harflerine göre bir harfi noktalı, bir harfi noktasız kelimeleri kullanarak şiir yazma.

REKÂKET
Kelime veya cümlelerin düzensiz sıralanmasından ileri gelen okumayı zorlaştırıcı durum. Divan edebiyatında yazıda kusur sayılırdı.

RİKKAT
Anlatımda söylenişleri kulakta ince, hafif, hoş etki bırakan sözcüklerin kullanılması. Sanatçı sevgi, şefkat, muhabbet, güzellik gibi konuları anlatırkenn sözcükleri de uygun düşecek şekilde ince sesle kurulanlardan seçer. Bu sözcükler kelimâ-ı rahika, taşıdıkları özellik de rikkatdiye adlandırılır.

RİSALE
Küçük kitap, broşür. İlim veya sanata dair yazılar. Önceleri çokluk dini konuları ele alan küçük hacimli kitaplar bu adla anılırlardı.

RİTM
Şiirde, hecelerdeki vurgu, uzunluk, kısalık, kalınlık, incelik, yükseklik gibi ses özelliklerinin ve duraklarının düzenli bir şekilde tekrarlanmasından doğan uyum.

RONDELET
Yedi mısralı ek bendden meydana gelen Fransız nazım şekli.

RÜCÛ
Divan edebiyatı sanatlarından. Bir düşünceyi daha güçlü hale getirmek için, söylenen sözden vazgeçer gibi davranılır. Espri, üzüntü, sevinç, dehşet, hayret durumlarında ifadeyi daha güçlü ve canlı kılmak için kullanılır. Vazgeçme döngü halinde de yapılabilir. Örnek:


Eder isyanıma gönlümde nedâmegalebe
Neyleyeyim yüz bulamam ye�s ile afvime talebe
Ne dedim? Tövbeler olsun, bu dafi�i şerdir
Benim özrüm günehimden iki kat beterdir
Nûr-i rahmet niye güldürmeye rûy-i siyehim
Tanrı�nın mağfiretinden de b
üyük mü günehim?
Şinasi


tag Edebiyat Sözlüğü Edebiyat Dilinde Rakta nedir Rekâket nedir Rikkat nedir Risale nedir Ritm nedir Rücû nedir Rondelet nedir anlamı nedir hakkında bilgi tanımı açıklaması

2012-02-10 tarihinde Dosyabak.com tarafından DersNotları e-kitaplar Edebiyat Sözlükler kategorisine eklenen bu içerik toplam 2214 kez ve en son 2019-01-18 02:41:03 tarihinde görüntülenmiş.