Güncel Eğitim Sitesi

Edebî Sanatlar - Boşluk doldurma soruları

Edebî Sanatlar - Boşluk doldurma soruları

1. "Gökyüzünün mayınları yıldızlar" dizesinde ...... sanatı vardır.

2. "Kalem böyle çalınmıştır yazıma / Yazım uymaz, kışım yazıma" dizelerinde ...... sanatı vardır.

3. İki ya da daha çok şeyi andıktan sonra onlarla ilgili şeyleri sıralama sanatına ...... denir. Düzenli ve düzensiz olmak üzere iki çeşidi vardır.

4. "İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece" dizesinde ... ...... sanatı vardır.

5. "Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz." dizesinde ...... sanatı yapılmıştır.

6. Açık istiarenin bir metne bütünüyle yayılmış kullanımları da vardır. Örneğin Y Kemal Beyatlı'nın "Sessiz Gemi" şiirinde 'Ölüm / Tabut' 'Sessiz Gemi'ye benzetilmiştir. Bu istiare türüne ........................ denir.

7. "Havaya su yazsaydı sel akardı" dizesinde ....... sanatı vardır.

8. "Bu kamburu sırtında ömür boyu taşıyacak." cümlesindeki altı çizili sözcük hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılmıştır. Bu sanata ....... adı verilir.

9. "Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar." cümlesinde altı çizili sözcük gerçek iki anlamı çağrıştıracak şekilde kullanılmıştır. Bu dizede yakın anlam değil uzak anlam kastedilerek oluşturulan bu sanata ....... denir.

10. "Ne zaman seni düşünsem/Bir ceylan su içmeye iner." cümlesinde yazar bilinen bir şeyin meydana gelişini güzel bir sebebe bağlamıştır. Bu dizelerde hakim olan sanatın .......dir.

11. "Dal bir gün dedi ki tomurcuğuna:  -Tenimde bir yara işler gibisin / Titrerim rüzgarlar zarar vermesin." dizelerinde ...... sanatı hakimdir.

12. "Sular mı yandı neden tunca benziyor mermer?" dizesinde ........................ sanatı yapılmıştır.

13. "..................."in söylendiği istiare çeşidine kapalı istiare denir.

14. "İndim yârin bahçesine, parsellenmiş." cümlesinde ..... sanatı yapılmıştır.

15. "Sanat hür bir ortamda boy atar." cümlesinde sanat fidana benzetilmiş ama cümlede fidan söylenmemiştir. Bu yolla yapılan istiareye ......... adı verilir.

16. "Karanlıkta ona bir ışık tutalım." dizesinde altı çizili sözcükler hem mecaz hem de gerçek anlamda kullanılarak ................. sanatı yapılmıştır.

17. "Bir an önce görülsün diye Akdeniz / Toroslarda ağaçlar hep çocuk kalır." dizelerinde hâkim olan ....... sanatıdır.

18. "Besbelli her saat artar kederi / Belki de yüreği yanar dağların" dizelerinde ....... sanatı kullanılmıştır.

19. Benzetme (Teşbih) sanatının iki temel unsurundan (benzeyen-benzetilen) birinin kullanılmamasıyla yapılan sanata ...... adı verilir.

20. "Bir çift göz bizi izliyor." dizesinde ......... sanatı yapılmıştır.

21. Şairin coşku ve heyecan içinde olay ve varlıklara ünlemlerle seslenmesiyle ...... sanatı yapılır.

22. Süslü nesirde (düzyazıda) cümleler içinde bulunan iç uyağa ..... adı verilir.

23. "Gökyüzünde İsa ile / Tur dağında Musa ile / Elindeki asa ile çağırayım Mevlam seni" dizelerindeki .... sanatı yapılmıştır.

24. Anlamı güçlendirmek amacıyla anlamın yoğunlaştığı sözcüğü, sözcük öbeğini arka arkaya yineleme sanatına ...... adı verilir.

25. "Bir yalnızlık büyütürdüm saksıda." Bu dizede benzeyen söylenmiş, benzetilen söylenmemiştir. Bu yolla yapılan sanata .......... adı verilir.

26. "Yağmurların okşadığı kalbime / Yağmurlar küskün şimdi" dizelerinde ....... sanatı yapılmıştır.

27. "Arım, balım, peteğim / Gülüm, dalım, çiçeğim / Bilsem ki öleceğim /Yine seni seveceğim." dizelerinde aralarında ilgi bulunan sözcükler kullanılarak ................ sanatı yapılmıştır.

28. Anlamca birbirleriyle ilgili sözcükleri bir arada kullanılmasına ....... sanatı denir.

29. "O kadar açık (!) konuştu ki sözlerinden hiçbir şey anlamadık." dizesinde yazar "açık" sözcüğünü tam tersini düşündürecek şekilde kullanmıştır. Bu sanata .... adı verilmiştir.

30. "Kızıl kanım tükendi, kara terim aktı." dizesinde "k" sesi yinelenerek ......... sanatı yapılmıştır.

31. Söz arasında bilinen bir olayı ya da kişiyi anımsatma sanatına ....... denir.

32. Temsil-i istiare sanatına ................ edebiyatında bolca yer verilmiştir. (Diş inciye; kirpik oka benzetilmiştir.)

33. "Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid'i / Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi." dizelerinde ....... sanatı yapılmıştır.

34. "Bir siyah kadındır kaldırımlarda gece." dizesinde ....... sanatı yapılmıştır.

35. "Bir nîm tebessümle o afet gülü verdi / Bir buse mi gül mü verirsin dedi gönlüm" beytinin birinci beytinde ..... edebî sanatı yapışmıştır.


tag Edebî Sanatlar Boşluk doldurma soruları soru bankası soru indir edebiyat dersi yazılı sınav soruları sorular soru bankası soru indir soru sitesi dosyabak

2012-10-16 tarihinde i.canbulad tarafından Edebiyat SoruBankası kategorisine eklenen bu içerik toplam 2244 kez ve en son 2019-01-21 16:13:40 tarihinde görüntülenmiş.