Güncel Eğitim Sitesi

Coğrafya Dersi Harita Bilgisi Hakkında Test Soruları

Coğrafya Dersi Harita Bilgisi Hakkında Test Soruları

HARİTA BİLGİSİ


1. Plan ile kroki arasındaki en önemli fark nedir?

A) Krokinin araziyi daha iyi göstermesi              
B) Planların kuşbakışı olarak çizilmesi
C) Planın ölçekli olarak çizilmesi                        
D) Krokinin daha kullanışlı olması
E) Planlar küçük ölçekli olması


2. Türkiye fiziki haritasında aşağıdakilerden hangisi Bafra Ovası ile aynı renkte gösterilir?

A) Bursa Ovası     
B) Elbistan Ovası      
C) Gediz Ovası      
D) Iğdır Ovası     
E) Konya Ovası


3. Türkiye fiziki ve siyasi haritasından aşağıdakilerden hangisi elde edilemez?

A) Yön bulma                
B) Ülke sınırı               
C) Uzaklık hesaplama   
D) Nüfus yoğunluğu               
E) Paralel ve meridyenler


4. 1 / 300 000 ölçekli bir haritada A ve B noktaları arası 10cmdir. Başka bir haritada aynı A ve B noktaları arası 2,5 cm olduğuna göre bu haritanın ölçeğinedir?

A) 1 /1 200 000        
B) 1 / 400 000        
C) 1/250 000      
D) 1 /1 000 000      
E) 1/3 000 000


5. Aynı boyuttaki kağıtlara çiziler aşağıdaki ülkelerin haritalarından hangisinin ölçeği en küçük olur?

A) Hollanda        
B) İsviçre        
C) Danimarka        
D) Rusya          
E) Türkiye


6. 1 ölçekli bir haritada 3 cm olarak gösterilen iki şehir arasındaki gerçek uzaklık kaç km dir?

A) 60            
B) 40           
C) 30            
D) 80               
E) 70


7. Ölçeği 1/ 200000 olan haritada 4 cm'lik uzaklık gerçekte kaç km'dir?

A) 2           
B) 5            
C) 8             
D) 20                  
E) 40


8. Yeryüzünün bütününün ya da bir bölümünün kuş bakışı olarak, belli bir ölçeğe göre küçültülerek bir düzlem üzerine aktarılmış şekline ne isim verilir?

A) Kroki          
B) Projeksiyon           
C) Profil            
D) Harita              
E) Plan


9. Çizik (grafik) ölçeğin görevi nedir?

A) Kesir ölçeğe alternatif olması
B) Kesir ölçekle yapılan işlemlere yardım etmesi
C) Harita uzunluklarının gerçekte ne kadar olduğunu bir doğru üzerinde gösterme
D) Haritayı grafiklerle anlaşılması daha kolay hale getirmek
E) Harita uzunluğunu ölçmek


10. Projeksiyon yönteminin asıl amacı nedir?

A) Dünyayı düzleme aktarmak
B) Kara ve denizlerin alanlarında, yüz ölçümlerinde meydana gelecek olan bozulmaları en aza indirgeyebilmek
C) Dünya küre maketlerinin çizimini sağlamak
D) Dünyayı kıtalar halinde çizmek
E) Okyanus akıntılarını göstermek


11.   Bir siyasi haritada:
I-   Devletlerin sınırı                                 
II-  Devletlerin nüfus yoğunluğu
III- Devletlerin ulaşım güzergahları          
IV- Şehir sınırları
Hangileri gösterilmez?

A) l-ll          
B) ll-lll      
C) I-IV        
D) l-lll             
E) III-IV


12. Çukurova ve Isparta Ovası'nın ikisi de Akdeniz Bölgesi'nde olmasına karşın, bunlar fiziki haritada farklı renklerle gösterilmektedir.
Bunun nedeni bu iki ovanın hangi bakımından farklı olmasıdır?

A) Yıllık yağış tutarı    
B) Bulundukları bölüm 
C) Enlem dereceleri
D) Deniz seviyesinden yükseklikleri       
E) Bitki örtülerinin farklılığı


tag Harita Bilgisi Hakkında Test Soruları soru bankası testler coğrafya dersi

2017-11-23 tarihinde Dosyabak.com tarafından Coğrafya SoruBankası kategorisine eklenen bu içerik toplam 2375 kez ve en son 2021-09-18 09:38:37 tarihinde görüntülenmiş.