Güncel Eğitim Sitesi

Biyoloji dersi test soruları

Biyoloji dersi test soruları

1. Aşağıdaki organellerden hangisinin karşısındaki olayla ilgisi yoktur?
A) Ribozom-Protein sentezi
B) Kloroplast-Nişasta depolama
C) Mitokondri-O2'li solunum
D) Hücre zarı-Osmoz
E) Golgi organeli-Madde salgılama
2. HIV, AİDS neden olan bir virüstür. Yönetici molekül olarak RNA taşır. HIV T lenfositlerinde çoğalırken en fazla aşağıdaki moleküllerden hangisini kullanır?
A) Ribozom-Glikoz
B) Enzim-Protein
C) Riboz-Deoksiriboz
D) Riboz-Aminoasit
E) Aminoasit-Deoksiriboz

3. 'Baklagiller azot bakımından fakir olan topraklarda yaşarlar. Kök hücrelerinde de azot bağlayıcı bakteriler yaşar.' Baklagiller ve bu bakteriler arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Mutualizm
B) Kommensalizm
C) Yarı parazitlik
D) Sabrofit
E) Tam parazit
4. Aşağıdakilerden hangisi en basit yapılı omurgalı canlıdır?
A) Kurbağa
B) Kertenkele
C) Köpekbalığı
D) Solucan
E) Deniz anası

5. Aşağıdakilerden hangisi bütün canlılarda doğrudan enerji molekülü olarak kullanılır?
A) Enzim
B) Protein
C) Riboz
D) Adenozintrifosfat
E) Adenin
6. Bitki hücrelerinde sakkaroz (sükroz) şeklinde depo edilen bir dissakkaritin sindirimi sırasında aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?
A) Sindirimi gerçekleştiren enzim miktarı azalır
B) Hücredeki glikoz miktarı artar.
C) Hücredeki su miktarı geçici olarak azalır.
D) Hücrede fruktoz miktarı artar.
E)Hücrede sakkaroz miktarı azalır

7. Bir DNA molekülünün bir ipliğinin hidrolizinden 107 adeninli, 205 guaninli, 43 timinli ve 95 sitozinli nukleotid açığa çıkmıştır. Bu DNA molekülündeki guaninli nukleotidlerin toplam nukleotid sayısına oranı nedir?
A)41 / 180
B) 41 / 90
C) 1/3
D) 2/3
E) 1/2

8. Bir bitki hücresi;

I. Glikojen
II. Nişasta
III. Protein
IV. Glikoz


Moleküllerinden hangilerini sentezlerken su açığa çıkarır?
A) I,II,III ve IV        B) II ve III        C) II ve IV        D) Yalnız II        E) Yalnız IV


9. Aşağıdakilerden hangisi A Vitaminin özelliği değildir?
A) Bitkisel dokularda provitamin-A olarak bulunur
B) Yağda çözünür
C) Hayvansal dokularda A vitamini olarak bulunur.
D) Eksik alındığında gece körlüğü meydana gelir.
E) Fazlası idrarla atılır.

10. "Proteinlerin metabolizması sırasında açığa çıkan amonyak karaciğer hücreleri tarafından üreye çevrilir" Hipotezine dayanarak "İdrardaki üre miktarı yenilen proteinli gıdaların miktarına bağlıdır" diyen bir bilim adamı, bilimsel çalışmanın hangi basamağındadır?
A) Hipotezini kuvvetlendirmeye çalışmaktadır
B) Hipoteze dayalı genel bir açıklama yapmaktadır
C) Hipoteze dayalı tahminde bulunmaktadır
D) Teori kurmaya çalışmaktadır.
E) Hipotezine ne kadar güvendiğini belirtmektedir.


tag Biyoloji dersi test soruları Osmoz Vitamin

2012-11-17 tarihinde Dosyabak.com tarafından Biyoloji SoruBankası kategorisine eklenen bu içerik toplam 5227 kez ve en son 2020-08-14 22:33:58 tarihinde görüntülenmiş.