Güncel Eğitim Sitesi

Batı Edebiyatı - Boşluk doldurma soruları

Batı Edebiyatı - Boşluk doldurma soruları

1. "İlyada ve Odysseia" adlı doğal destanın Antik Yunan döneminde yetişmiş dünyaca ünlü yazarı .......'dur.

2. Politikacı bir filozof olan ......, Sokrates'in öğrencisidir. Bu filozofun "Devlet, Sokrates'in Savunması" gibi eserleri çok meşhurdur.

3. İlk büyük komedi şairi olan Yunanlı sanatçı .........., "Eşek Arıları" eseri ile tanınmaktadır.

4 Fabl türünün kurucusu ünlü Antik Yunan sanatçılarından olan .......'dur.

5. İlk büyük trajedi yazarlarından olan ........ Antik Yunan'da yaşamıştır. Bu sanatçı "Yalvaran Kızlar" adlı eseri ile tanınmaktadır.

6. Antik Yunan trajedisinin önemli isimlerinden olan şair ......., insan kavramı üzerinde çokça durmuştur.

7. Klasik trajedinin kurucularından olan Dante "........." adlı eserinde öbür dünyada yaptığı yedi günlük gezinin öyküsünü anlatır.

8. ......., Rus edebiyatında romantizmi eserlerine başarıyla uygulamış önemli bir sanatçıdır. Bu sanatçının "Yüzbaşının Kızı" adlı eseri vardır.

9. "Kurtarılmış Kudüs" adlı yapma destanın yazarı olan ....., İtalyan edebiyatının en önemli epik şairlerindendir.

10. İnsanları hümanist bir açıdan ele alan ve özgür düşünmenin öncülerinden olan ........, Batıda "deneme" türünün kurucusudur.

11. ............... Fransız edebiyatında klasisizmin ve trajedi türünün en büyük temsilcisidir. "Andromaque" adlı eseri vardır.

12. Fransız edebiyatında şair, romancı ve oyun yazarı olarak tanınan ......... "Cromwell" adlı dramının önsözünde "romantizmin ilkelerini" ortaya koymuştur.

13. "Roman dediğin bir uzun yol üzerinde dolaştırılan bir aynadır." sözüyle realizmin öncülerinden sayılan ........'ın "Kırmızı ve Siyah, Parma Manastırı" gibi eserleri vardır.

14. Rus edebiyatının ilk büyük roman, öykü ve tiyatro yazarı sayılan ...... "Ölü Canlar, Müfettiş" gibi realist eserler ortaya koymuştur.

15. Rus edebiyatının en önemli öykü yazarı .......'dur. Tiyatro alanında da eserler veren bu sanatçının "Vanya Dayı, Martı, Vişne Bahçesi" gibi oyunları vardır.

16. J.J. Rousseau Fransız ihtilali'ne düşünsel yönden katkıları olan bir sanatçıdır. Halk egemenliği, eşitlik ve özgürlük temellerine dayanan yeni bir toplum düzeni tasarlamıştır. "Toplum Sözleşmesi, İtiraflar" gibi eserlerinin yanında "................." adlı çocukların eğitimi ile ilgili bir eseri de vardır.

17. ......., Alman edebiyatının en büyük dram yazarlarındandır. Romantizmin etkisinde olan bu yazarın "Wilhelm Tell" adlı dramı çok ünlüdür.

18. Yapıtlarının tümüne "insanlık Komedisi", adını veren ......, realizmin önemli temsilcilerindendir. "Vadideki Zambak, Eugenie Grandet, Goriot Baba" bu yazarın önemli romanlarıdır.

19. Amerikan edebiyatının dünyaca tanınmış romancılarından olan ....... "Silahlara Veda, Çanlar Kimin için Çalıyor, İhtiyar Adam ve Deniz" adlı romanları meşhurdur.

20. ......., "Anabel Lee" adlı şiirin sahibidir. Amerikan edebiyatında sembolizmin en büyük temsilcisi olan bu sanatçının "Morg Sokağı Cinayeti" adlı öyküsü ünlüdür.

21. Fransız edebiyatının en çok eser veren romantik yazarlarından olan ....... eserlerindeki sürükleyicilik ve canlılık ile kendisini okutmayı bilmiştir. "Monte Kristo Kontu, Üç Silahşörler, Demir Maskeli Adam bu sanatçının en önemli romanlarıdır.

22. Amerikan edebiyatının dünyaca ünlü romancısı olan ....... "Beyaz Diş, Martin Eden, Vahşetin Çağrısı" adlı romanlarıyla ün kazanmıştır.

23. Lirik şiir türünde Antik Yunan edebiyatının önde gelen şairlerinden olan ....... genç kızların eğitimi için çok çalışmıştır.

24. Antik Yunan edebiyatının ünlü trajedi yazarı olan .......'in "Kral Oidipus" adlı eseri vardır.

25. Roma'da "Stoe" akımının en önemli temsilcisi olan ....... "Diyaloglar, Öfke, Mektuplar" adlı eserleri ile tanınmaktadır.

26. Latin edebiyatının dünyaca ünlü söylevcilerinden olan ...... "hitabet" denilince akla ilk gelen isimdir. "Dostluk, Cumhuriyet" bu sanatçının eserlerinden bazılarıdır.

27. ............, Amerikan edebiyatının ünlü romancılarından olan J.Steinbeck'in ünlü bir eseridir.

28. Tiyatro denince dünyada akla ilk gelen isim olan İngiliz sanatçı .........'in "Romeo ve Juliet, Hamlet, Kral Lear, Othello" gibi dramları dünyaca ünlüdür.

29. Klasisizmin ilkelerini uygulayan ilk büyük Fransız trajedi yazarı ........'nin en önemli eseri "Le Cid"dir.

30. Dünya edebiyatının ilk öykücüsü sayılan bu sanatçı ....... "Decameron" adlı yapıtıyla tanınmaktadır.

31. "Çılgın Orlanda" adlı yapma destanın sahibi olan ......, İtalyan rönesansının en önemli adlarındandır.

32. Fransız edebiyatının natüralist yazarlarından olan ........ "Değirmenimden Mektuplar" adlı eseri ile tanınır.

33. İngiliz edebiyatının realist sanatçılarından olan ......, "Picwick'in Kağıtları" adlı eseriyle ün kazanmıştır. Daha sonraları bu sanatçı "David Copperfield, İki Şehrin Hikayesi, Oliver Twist" adlı eserleriyle ününü pekiştirmiştir.

34. İspanyol edebiyatının en önemli ismi olan ......... şövalye romanlarını yermek amacıyla "Don Kişot" romanını yazar. Bu sanatçı Batıda modern romanın kurucusu sayılmaktadır.

35. Alman edebiyatının romantik temsilcilerinin başında gelen ........, lirik ve felsefi şiirler yazmıştır; "Faust" adlı eserinde kendi hayat görüşünü dramatize etmiştir.

36. Rus edebiyatının en ünlü realist yazarlarından olan ......'un "Savaş ve Barış, Anna Karanina" gibi romanları dünyaca ünlüdür.

37. "Yapıtlarımız kendimizi değil, başkalarını anlatmak içindir." diyerek realizmin kurucusu ve en büyük temsilcisi kabul edilen Fransız sanatçı ......'in "Madame Bovary" adlı romanı çok ünlüdür.

38. "Ana, Benim Üniversitelerim" adlı eserlerin sahibi olan ünlü realist Rus yazar ......'dir.

39. Amerikan edebiyatının en büyük mizah ustası olan ......., "Tom Sawyer'in Maceraları" adlı eserin sahibidir.

40. Montaigne'den sonra tanınmış en büyük denemeci ......'dur. İngiliz olan bu sanatçı aynı zamanda devlet adamı ve filozoftur. "Tümevarım" yöntemi üzerinde önemle durmuştur.

41. Fransa'da romantizmin ilk şairi olarak kabul edilen Lamartine'nin en önemli romanı ........'dır.


tag Batı Edebiyatı Boşluk doldurma soruları soru bankası soru indir edebiyat dersi yazılı sınav soruları sorular soru bankası soru indir soru sitesi dosyabak

2012-10-16 tarihinde i.canbulad tarafından Edebiyat SoruBankası kategorisine eklenen bu içerik toplam 2719 kez ve en son 2019-11-12 23:26:14 tarihinde görüntülenmiş.