Güncel Eğitim Sitesi

Atasözleri ve deyimler ile ilgili test soruları

Atasözleri ve deyimler ile ilgili test soruları

1. Aşağıdaki deyimlerden hangisi "umduğunu elde edemeden geri gelmek" anlamındadır?

A) Eli böğründe kalmak       B) Eli kolu bağlı olmak         C) Eli boş dönmek              D) Eli ağzına yetmemek

 

2. "Duygu ve düşüncesini belli etmemek, bir şeyi bildiği halde bilmez gibi görünmek." anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rengi atmak    B) Renk vermemek         C) Renkten renge girmek       D) Resmiyete dökmek

 

3. "Yaptıklarının cezasını çekmek." anlamına gelen deyim hangisidir?

A) Kazık yemek     B) Kefeni yırtmak    C) Kefaretini ödemek     D) Göz hapsinde olmak

 

4. "İnsana böyle damdan düşer gibi soru sorulmaz ki." cümlesindeki deyimin anlamı nedir?

A) Yerli yerinde         B) Anlaşılması güç      C) Birden bire      D) Anlamsız

 

5. Aşağıdakilerden hangisi, "Aman diyene kılıç kalkmaz." atasözüyle aynı anlamdadır?

A) Köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyeceksin.       B) At binenin kılıç kuşananın.

C) Evdeki hesap çarşıya uymaz.                                 D) Eğilen baş kesilmez.

 

6. "Karşısındakini çok ağır bir biçimde eleştirmek." anlamındaki deyim hangisidir?

A) Paçasını kaptırmak    B) Paçavrasını çıkarmak     C) Patırtı çıkarmak    D) Pahalıya mal olmak

 

7. Hangi cümlede bir terim geçmektedir?

A) Gün boyu bahçeden erik topladık.        B) Sana kaç kez topla oynama dedim!

C) Kendini biraz derle topla bakalım.        D) Bu kız daha eldeli toplama yapamıyor.

 

8. "Nazar değmek" deyiminin eş anlamlısı hangisidir?

A) Göze girmek        B) Göze batmak        C) Göze gelmek      D) Göze almak

 

9. "Bir işi korkuyla yapmaktansa hiç yapmamak daha iyidir." anlamını veren atasözü hangisidir?

A) Köpeğe dolanmaktansa çalıya dolanmak daha iyidir.

B) Korkulu rüya görmektense uyanık durmak daha iyidir.

C) Kör bile düştüğü çukura bir daha düşmez.

D) Sabreden derviş, muradına ermiş.

 

10. "Konuşmak yararlı olabilir. Kimi zaman susmak, ondan da iyidir. Çünkü, gereksiz konuşmak insanın başına bir takım işler açabilir." anlamına gelen atasözü, hangisidir?

A) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.           B) Söz gümüşse sükut altındır.

C) Önce düşün, sonra söyle.                     D) Söz ağızdan çıkar.

 

11. Aşağıdaki deyimlerde hangisinde, "bıkmak, usanmak" anlamı vardır?

A) Canının derdine düşmek.     B) Canından bezmek.     C) Canı sıkılmak.         D) Canını çıkarmak.

 

12. Aşağıdakilerden hangisi, "Sel felaketine uğrayanlara devlet kucak açtı." cümlesinde geçen "kucak açmak" deyiminin anlamına uygundur?

A) Korumak, barınacak yer vermek.              B) Bir kimsenin haklarını savunmak.

C) Üzüntüsünü gidermek için konuşmak.      D) Fakirler için yardım toplamak.

 

13. "Ayıkla pirincin taşını." deyimi hangi durumu belirtmek için kullanılır?

A) İşin kolaylığını belirtmekte.          B) İşin kazanç getireceğini belirtmekte.

C) İşin karmaşıklığını belirtmekte.    D) İşin değersizliğini belirtmekte.

 

14. "Bir şeyin fazla üstüne düşmemelidir." cümlesinde, "üstüne düşmek" söz grubunun anlamına uygun seçenek hangisidir? 

A) Arkasından gitmek.   B) Uzun uzun söz emek.     C) Gereğinden çok ilgilenmek.    D) Endişeye kapılmak.

 

15. Hangi cümlede deyim yoktur?

A) Ben kimseye dil uzatmam.                       B) Yanlış bir hareketiyle herkesin diline düştü.

C) Ormandaki ağaçlar bile dile gelmiş.         D) Hasta çocuğun dili kızarmış.

 

16. "Kemal, Ayşe ile evlenince muradına erdi." cümlesindeki, "muradına erdi" ne çeşit sözdür?

A) Atasözü         B) Deyim         C) Argo        D) Terim

 

17. Hangi deyim "çalışmamak" ile ilgilidir?

A) Göbeği çatlamak.                          B) Boş gezenin boş kalfası.

C) Dizlerinde derman kalmamak.      D) Sırtında yumurta küfesi olmak.

 

18. Hangi atasözü "yardımlaşmayı" öğütler?

A) Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz.         B) Ak akçe kara gün içindir.

C) Adamın iyisi iş başında belli olur.                           D) Üzüm üzüme baka baka kararır.

 

19. "Ortanca gelin, kaynananın öğütlerine kulak asmamış." cümlesinde deyim hangisidir?

A) Ortanca gelin.       B) Kaynananın öğütleri.      C) Öğütlerine kulak.       D) Kulak asmamış.

 

20. Hangi deyim "hareketsiz kalmak" anlamına gelir?

A) Put kesilmek     B) Pusuya yatmak        C) Pusulayı şaşırmak       D) Pusuya düşürmek

 

21. Hangi deyim anlamca diğerlerinden farklıdır?

A) Kol uzatmak          B) Kol kanat germek           C) Koltuğuna almak         D) Kolu kanadı kırılmak

 

22. Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?

A) Kulak kesilmek         B) Kulak kabartmak           C) Kulak vermek        D) Kulak çınlatmak

 

23. Hangi cümlede deyim vardır?

A) Kültürel değerlerimizi korumalıyız.            B) Arabaya beş milyar değer biçildi.

C) Oldukça değerli bir kitap aldım.                D) Bu manzara izlenmeye değer.

 

24. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, insanın kişiliğinin, konuşmasından belli olabileceğini anlatır?

A) Sorma kişinin aslını sohbetinden bellidir.            B) Cambaz ipte, balık ipte gerek.

C) Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.          D) Kanatsız kuş uçmaz.

 

25. Hangi deyim, anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Ateş püskürmek B) Ateş pahası C) Ateş kesilmek D) Ateş saçmak


tag atasözü deyim Türkçe soruları soru bankası atasözleri ve deyimler

2012-12-27 tarihinde Dosyabak.com tarafından SoruBankası Türkçe kategorisine eklenen bu içerik toplam 23004 kez ve en son 2020-08-12 16:57:57 tarihinde görüntülenmiş.