Güncel Eğitim Sitesi

9, 10, 11, 12.Sınıf Kimya Dersi Yıllık Proje ve Performans Görevi Konuları

9, 10, 11, 12.Sınıf Kimya Dersi Yıllık Proje ve Performans Görevi Konuları

9. SINIF KONULARI

1.Kimya bilimi tarihini araştırınız?

2.Kimyanın gelişimi.

3.Simyadan Kimyaya .

4.Kimyanın temel kanunları.

5.Madde, maddenin ortak özellikleri, fiziksel halleri.

6.Kimyasal bağlar.

7.Bileşikler.

8.Yükseltgenme basamakları.

9.Organik bileşikler.

10.Kimyasal değişme, kimyasal tepkime türleri.

11.Polimerleşme.

12.Hidroliz.

13.Karışımların sınıflandırılması , karışımları ayırma teknikleri.

14.Hayatımızdaki temizlik maddeleri.

15.Kireç.

16.Cam ve bileşenleri.

17.Porselen ve seramik.

18.Boyalar ve bileşenleri.

19.Alaşımlar.

20.Fotosentez ve solunum.

21.Sanayi ve çevre kirliliği.

22.Hava kirliliği.

23.Su kirliliği.

24.Toprak kirliliği.

25.Çevre endüstri ve enerji ilişkisi.

26.Avagadro kanunu.

27.Çözeltilerin günlük hayatta kullanılması.

28.Yangın söndürmede kullanılan kimyasal maddeler.

29.Çevreyi kirleten kimyasal maddeler

30.Atom modelleri.

31.Betonun donması olayında karşılaşılan kimyasal reaksiyonlar.

32.Bileşiklerin adlandırılması.

33.Alaşımlar.

34.Dalgıçlarda vurgun olayının sebebi.

 

10. SINIF KONULARI

1. Atomun yapısı , atom ile ilgili yapılan çalışmalar.

2.Atom Modelleri.

3.Bağıl Atom Kütlesi, Mol Kavramı.

4.Mol  konusu ile ilgili ÖSS soruları.

5.İzotop Atomlar.

6.Periyodik sistemin tarihçesi.

7. Periyodik özelliklerin değişimi.

8. 1-A grubu elementleri ve özellikleri

9. 2-A grubu elementleri ve özellikleri.

10. 3-A grubu elementleri ve özellikleri.

11. 5-A grubu elementleri ve özellikleri .

12. 7-A grubu elementleri ve özellikleri.

13. 8-A grubu elementleri ve özellikleri.

14. B grubu elementleri ve özellikleri

15.İç geçiş elementleri ve özellikleri.

16.Kimyasal  bağlar.

17.Gazların genel özellikleri

18.Gaz kanunları

19.Gerçek gazlar

20.Sıvılar ve özellikleri

21.Hal değişimleri

22.Amorf ve kristal katılar.

23.Çözeltiler, özellikleri ve çözelti derişimleri.

24.Kimyasal enerjinin günlük hayatta kullanımı.

25.Avagadro kanunu.

26.Sera etkisinin araştırılması.

27. Viskozite

28.Yüzey gerilimi.

29. İdeal gaz.Hava kirliliğine sebep olan gazlar.

30.Sigara dumanında bulunan gazlar.

31.Doğalgaz ve  LPG 'nin yağısındaki kimyasal bileşikler.

 

11.. SINIF KONULARI

1.Kimyasal enerjinin günlük hayatta kullanımı.

2.Oluşum ve yanma ısıları.

3.Kimyasal dengeye etki eden faktörler

4.Asitler, özellikleri,kullanım alanları.

5.Bazlar, özellikleri, kullanım alanları.

6. pH ve pOH 

7.Titrasyon, nötürleşme tepkimeleri.

8.Yükseltgenme basamakları.

9.Elektrokimyasal pil. Derişim pili ve özellikleri.

10.Yükseltgenme -indirgenme reaksiyonlarının denkleştirilmesi ile ilgili uygulamalar.

11. Asit yağmuru oluşumu, etkisi,ve asit yağmurlarını önleme yöntemlerini araştırınız?

12. Sert su nedir?  Sertlik dereceleri , etkileri ve sertliğin giderilmesinin yollarını araştırınız.

13. Elektroliz  ve kaplamacılığın nasıl yapıldığını araştırınız.

14.Tampon çözeltiler ve kullanım alanları.

15.Asit yağmurlarının çevreye etkileri.

16.İndikatör ve kullanım alanları.

17. Radyoaktif maddelerin tıpta kullanılması.

 

12. SINIF KONULARI

1. Alkali ve toprak alkali metallerin doğal kaynakları

2. Laboratuarda ve endüstride hidrojen elde etme yöntemleri

3. Hidrojenin kimyasal ve fiziksel          özellikleriyle kullanım alanları

4.Alaşımlar özellikleri , kullanım alanları.

5.Evrende ve dünyada elementler

6. Alkali ve toprak alkali metaller

7.3-A grubu elementlerinin özellikleri, elde ediliş yöntemleri, kullanım alanları

8.4-A grubu elementlerinin özellikleri, elde ediliş yöntemleri, kullanım alanları

9- 5-A grubu elementlerinin özellikleri, elde ediliş yöntemleri, kullanım alanları

10- 6-A  grubu elementlerinin özellikleri, elde ediliş yöntemleri, kullanım alanları

11- 7-A grubu elementlerinin özellikleri, elde ediliş yöntemleri, kullanım alanları

12-Nanoteknolojide   korbonnano tüpler.

13-Geçiş elementlerinin özellikleri, elde ediliş yöntemleri, kullanım alanları

14- Organik bileşikler , özellikleri sınıflandırılması.

15-Hibritleşme ve molekül geometrisi.

16- Organik bileşiklerde izomerlik.

17-Organik reaksiyonlar, özellikleri, türleri.

18- Bazen basında çöp patlaması olayı duyulmaktadır. Bu olay nasıl gerçekleşir? Önlemleri nelerdir? Araştırınız.

19- Niçin organik kimyada milyonlarca bileşik oluşurken, inorganik kimyada bu kadar bileşik oluşmamaktadır? Sebeplerini araştırınız.

20-Alkanlar özellikleri, kullanım alanları.

21- Alkenler özellikleri kullanım alanları

22-Alkinler özellikleri kullanım alanları

23-Alkoller özellikleri kullanım alanları

24- Eterler özellikleri kullanım alanları

25-Karbonil bileşikleri, özellikleri, kullanım alanları

26-Karboksilli asitler özellikleri kullanım alanları

27-Karboksilli asitlerin türevleri özellikleri kullanım alanları

28-Aminlerin özellikleri kullanım alanları

29-Aromatik hidrokarbonlar.Yaygın özellikleri kullanım alanları  benzen türevleri

30- Sabun ve deterjanların yapısı temizleme özellikleri ve çevre  kirliliğine etkisini araştırınız?

31- Alkolün canlı organizma üzerine etkisini araştırınız.

32- Sabun imalatını araştırınız?

33- Aspirin laboratuarda nasıl elde edilir? Araştırınız.

34- Optik izomeri.

35- İdrarda şeker tayini.

36- İdrarda şeker tayini.

37- Polimerlerin eldesi, kullanım alanları.

38- Aromatik hidrokarbonlar.

39- Sıvı yağlardan margarin oluşturma metotları.

40- Günlük hayatta kullandığımız kanser yapıcı organik bileşikler.


tag 9.sınıf kimya 10.sınıf kimya 11.sınıf kimya 12.Sınıf kimya Kimya Dersi Yıllık Proje ve Performans Görevi Konuları

2012-09-13 tarihinde Dosyabak.com tarafından Kimya PerformansGörevleri ProjeGörevleri kategorisine eklenen bu içerik toplam 21970 kez ve en son 2024-02-21 08:06:15 tarihinde görüntülenmiş.

9, 10, 11, 12.Sınıf Kimya Dersi Yıllık Proje ve Performans Görevi Konuları Hakkında Yorum Yazın...