Güncel Eğitim Sitesi

8.Sınıf Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Dersi 2.dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

8.Sınıf Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Dersi 2.dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

ADI SOYADI:

SINIFI:8-A

NO:                                                             SORULAR

  1. Milli Güvenlik Kurulu toplantılarına kim başkanlık eder?

a)      Genel Kurmay Başkanı

b)      Milli Savunma Bakanı

c)      Başbakan

d)      Cumhurbaşkanı

 

  1. Aşağıdakilerden hangisi milli güvenlik siyasetini belirleyen organlardan biri değildir?

a)      TBMM

b)      Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar Kurulu

c)      Milli Güvenlik Kurulu

d)      Başbakanlık İnsan Hakları Yüksek danışma Kurulu

 

  1. Aşağıdakilerden hangisi Genel Kurmay Başkanlığı'na bağlı olarak çalışmaz?

a)      Jandarma Genel Komutanlığı

b)      Kara Kuvvetleri Komutanlığı

c)      Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

d)      Polis teşkilatı

 

  1. Aşağıdakilerden hangisi basın ve yayın organlarının prensiplerinden değildir?

a)      Devlete karşı bağımsız olmak

b)      Tarafsız gözlem yapmak

c)      Ekonomik güce önem vermek

d)      Baskı gruplarına karşı bağımsız olmak

 

  1. Aşağıdakilerden hangisi terörün yayılma sebeplerinden değildir?

a)      Bilgi ve anlayış azlığı

b)      Milli kültürden taviz verilmemesi

c)      Terörü destekleyen devletlerin varlığı

d)      Ülkeler arasında iş birliğinin olmaması

 

  1. Aşağıdakilerden hangisi terörle mücadelede kişilere düşen görevlerden biri değildir?

a)      Milli hedefler doğrultusunda bilinçli olmak

b)      Yıkıcı, bölücü faaliyetlere karşı bilinçli olmak

c)      Terörizme karşı duyarsız olmak

d)      Türk olmakla gurur duymak

 

  1. Aşağıdakilerden hangisi basın yayın organlarının temel prensipleri içerisinde yer almaz?

a)      Devlete karşı bağımsız olmak

b)      Otoriteye karşı boyun eğmek

c)      Ekonomik güce karşı bağımsız olmak

d)      Baskı gruplarına karşı bağımsız olmak

 

 8. İnsan haklarının korunmaması aşağıdaki durumlardan hangisini ortaya çıkarmaz?   

             a) Devlet yönetiminin baskıcı olması

             b) Devletin ülkede huzuru koruma gücünün        azalması

             c) Yasaları çiğneyen kişilere verilen cezaların   gecikmesi

             d) İnsan haklarının ihlal edilmemesi

 

9. İnsan hakları ulusal düzeyde korunmazsa aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkabilir?

        a) İnsanlar yeteneklerini özgürce geliştirebilirler.

        b) Toplumda huzur ortamı sağlanır.

        c) Bireyler devlete karşı görevlerini yerine getirirler.

        d) İnsanlar arasında ayrım yapılır.

 

10. Aşağıdakilerden hangisi insan hakları danışma kurullarının başlıca görevidir?

       a) İnsan hakları ile ilgili birimlere yardımcı olmak

       b) İnsan haklarının korunması ile ilgili önlemler almak

       c) insan hakları konusunda yasalar çıkartmak

       d) İnsan haklarını çiğneyenleri mahkemeleri sevk etmek

 

11. İnsan haklarının uluslar arası düzeyde korunmasının temel nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

     a) Devletin kendi vatandaşlarının haklarını çiğneyebilmesi

      b) Çocuk haklarını korunması

      c) Bireylerin insan haklarını ihlal etmesi

      d) İnsan hakları eğitiminin yaygınlaştırılması

 

12. İnsan hakları belgelerinin bağlayıcı olmaması durumunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenemez?

      a) Belgeleri imzalayan devletler belgelerde yazılı olan koşullara uyar.

      b) belgelerde yazılı olan koşullara uygun davranmayan devletlere yaptırım uygulanır.

      c) Devletler anayasa ve yasalarını belgelerde yazılı koşullara göre düzenler.

      d) Devletler insan haklarını ihlal edebilir. 

 

      Aşağıda verilen cümlelerde verilen bilgiler doğru ise cümlenin başına (  D ) , yanlış ise ( Y ) harfi yazınız.

   

     13- (     ) Milli hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlayan sonuçlara "milli güvenlik" denir.

   

     14- (     ) Ülkenin bölünmez bütünlüğünü ve cumhuriyetin niteliklerini korumak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin temel görevidir.

    

     15- (     ) Ülkeler arasında işbirliğinin olmaması terörizmin gelişmesinde önemli rol oynar

 

      16- (     ) Doğal afetler sırasında yayılan söylentiler, can ve mal kaybına uğramış yurttaşları olumlu yönde etkiler.

 

       17- (     ) Milli hedeflerde, sınıf ve zümrenin çıkarlarını öne çıkartmak , milletin çıkarlarına ters düşmez.

 

       18-(     ) Uygar milletlerin seviyesine çıkmak ve bağımsız bir devlet olarak yaşamak milli hedefimizdir.

 

      19- (     ) Halk üzerinde korku ve dehşet yaratarak halkı istedikleri gibi yönlendirmek iç tehdit unsurlarının hedefleridir.

 

      Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

 

20- Siyasal bir amaca ulaşmak için bilinçli bir şekilde şiddet uygulanmasına..............denir.

 

21- Bir toprağın ya da coğrafyanın bölge veya dünya siyasetindeki konumuna............  ..........denir.

 

22-......................,

devletin anayasal düzenine milli varlığına yapılan ve yapılacak olan her türlü faaliyete karşı, milli güvenliğimizi koruma ve kollamayı hedef alır.

 

       Aşağıdaki soruları cevaplayınız

 

23- Milli güvenlik siyasetini belirleyen organlar nelerdir?  

 

24- Terörün yayılma sebeplerinden beş tanesini yazınız.

 

25- Kaçakçılıkla mücadele eden kuruluşları yazınız.


tag 8.Sınıf Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Dersi 2.dönem 1.Yazılı Sınav Soruları 8.Sınıf Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Dersi 2.dönem 1.Yazılı Sınav Soruları soru bankası

2012-04-05 tarihinde Dosyabak.com tarafından 8.Sınıf SoruBankası Vatandaşlık kategorisine eklenen bu içerik toplam 5718 kez ve en son 2022-01-19 23:42:38 tarihinde görüntülenmiş.