Güncel Eğitim Sitesi

8.Sınıf Türkçe dersi test soruları ve cevapları

8.Sınıf Türkçe dersi test soruları ve cevapları

1. (I) Kimi genç şairler yazdıklarını göndermekle kalmayıp kendileri de gelirler beni görmeye. (II) Dinlerim ya da kendim okurum o gençlerin şiirlerini. (III) Çoğu bakarım sevebileceğim şiirlerden değil. (IV) Güzel, çirkin diye yargılamıyorum şimdi, belki güzel, çok güzel, yıllar bo¬yu beğenilecek şiirler; ama benim hoşlandığım türden değil. (V) Mutlaka öylelerini de beğenenler vardır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde "isim-fiii, sıfat-fiil, zarf-fiil"in üçünün de örneği vardır?
A) I.             B) II.            C) III.           D) IV.           E) V.

 

2. Son diye bir şey yoktu sanki. Yaşadığımız an vardı. Düşen kar taneleri arasında eriyenler olsa bile hemen üstüne bir tane daha yağıyordu. Eğer son diye bir şey yoksa, gerçekten kazanmak ya da kaybetmek diye bir şey de yoktu. Yaşanılan süreç vardı sadece. Yaşamın sırrı buradaydı.
Bu parça ile ilgili olarak  aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İsim fiil kullanılmıştır.
B) Sıfat fiil kullanılmıştır.
C) Çekim eki alarak adlaşmış sıfat fiile örnek gösteri¬lebilir.
D) İyelik eki almış sıfat fiile örnek gösterilebilir.
E) Zarf fiil kullanılmıştır.
 
3. (I) Çocukken insanları çöp adam gibi yapardık. (II)-Dağlar koni şeklinde olurdu. (III) Evleri de sembolik bir geometriyle resmederdik. (IV) Ağaçlan çizerken bir gövdenin üzerine yaprakları, hatta dalları olmayan bu¬lutsu bir yuvarlak oturturduk. (V) En fazla yeşile boyar ve "işte ağaç" derdik.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde eylemsi kullanılmıştır?
A) I.   B) II.            C)III.            D) IV.           E) V.

4.    Sıfat fiiller de iyelik eki alabilirler.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır?
A) Önemli toplumsal yıkımların çoğu, birtakım savsaklamaların sonucudur.
B) Büyük romancılarımız ve köklü bir roman geleneğimiz olmadığı için romanımız kendisini yenileyemiyor.
C) Roman geleneğini özümsememiş birinin romanda gerçek anlamda yenilik yapabilmesi düşünülemez.
D) Genç romancıların talihsizliği, insanları hareketsizlendiren politik ve sosyal hareketlilikten uzaklaş¬mış bir dönemde yaşamalarıdır.
E) Önemsenmediğimiz hatalar, ileride başa çıkılama¬yacak sorunlar olarak karşımıza çıkar.
 
5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde eylemsi kullanıl¬mıştır?
A) Güneş doğdu mu
    Bütün tomurcuklar açacak yapraklarını
B) Kaç güzelliği kurban verdi çağlara
     Ne yıllar tükendi ne baharlar.
C) Yollar uzayıp gidiyor bozkırlarda
    Ben sessiz sedasız bir yolcu
D) Odamdaki duvarlardan sıkıldım
     Yürüsem şöyle bir sahile
E) Tarihin her anı tanıktır bize
    İlk kez bu toprakta dinlenmiştik
 
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil kullanıl¬mıştır?
A) Bu yol üzerinde, Dirhemli hariç dört köy daha bu¬lunuyordu.
B) Yol üstündeki diğer köylerde de evler ahşaptı, taş malzemeye hiç rastlanmıyordu.
C) Derinkuyu'da dikkatimizi çeken bir başka şey de yan yana sıralanmış çömlekçilerin göz alıcı sergi¬leriydi.
D) Kasabanın kuzey sınırında üç derslikli bir ilkokul ile karakol bulunuyordu.
E) İğneli çamlarla çevrili bölge, sahile birkaç kilometre kala daralır;sahile yaklaştıkça çoraklaşır.
 
7. Heyecanlandım nedense
Hep sevgiden konuşmak istiyorum
Bu dizelerdeki eylemsinin türce özdeşi olan ey¬lemsi aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır?
A) Kağıt kayıkları yüzdürdük Derenin boz bulanık sularında
B) Derdimiz bize yeterken Komşularınki de üstüne tuz biber eker
C) Sevgi bir çocuğun gülen gözleridir Ve özgür bir uçurtmadır gökyüzünde
D) Konarsan güle kon, dikene konma Eski düşmanların dost olur sanma
E) Aydınlığı bu kadar soğutabilmek ne zor Bulutları küçük camlara sığdırabilmek
 
8.    İsim-fıiller bir isim tamlamasında tamlayan ya da tam¬lanan olabilir.
Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamayı örneklendiren bir kullanım vardır?
A) Reşat Nuri birçok roman yazmış olmakla beraber, tiyatroyu çok severdi.
B) Romanlarında tiyatro havasının sezilmesi belki de bundandır.
C) Romanın yanında piyes okumayı da sevdiğini ken¬disi de söylerdi.
D) Hayatı her haliyle hoş gören Reşat Nuri'nin kaleminden yüreği burkan bir şey çıkmamıştır.
E) Hayatın yıkıntısını yaşayanlar bu bakımdan belki onu biraz hafif bulurlar.
 
9. (I) Birkaç gündür süren yağışlı, kapalı ve bulanık havaların acısını çıkarmak ister gibi masmavi berrak gök. (II) Kış ayı için yadırgatıcı, neredeyse tedirgin edici bir sıcaklıkla güneş dört bir yanı kucaklıyor.
(III) Akçıl aydınlıkta dokunmuş bir kumaş gibi dümdüz uzanan yolda, evler arasına serpilmiş yatıyor gün.
(IV) Sağ ve soldaki birçok binaların ardına kadar açıl¬mış pencerelerinden havalandırılmak üzere yatak ve yorganlar sarkıyor. (V) İki arkadaş geçerken halı ve kilimlere inen sopalar kısa bir süre bekletiliyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ^ eylemsi kullanılmamıştır?
A) I.       B) II.      C) III.      D) IV.     E) V.      
 
10. Bir yazarın kitabının aynı anda birkaç yayınevi tarafından basılması garip geliyor bana. Yazar yaşarken bir yayınevine yayın hakkını verebilir. Bu durumda sade¬ce o yayınevi o kitapları basar. Oysa bizde telif sorunu olmadığı için isteyen yayınevi istediği kitabı basıp yayımlıyor. Batı'da yazarın ölümünden yetmiş yıl geçmedikçe, aynı kitabı şu veya bu biçimde birden fazla yayınevi basamaz.
Bu parçada kaç zarf fiil vardır?
A) 1       B) 2       C) 3       D) 4       E) 5
 
11.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat fiil kullanılmıştır?
A) Bilinsin bilinmesin, kalıcı ve güzel sözler söyleyen her insan; insanlığa güzellikler sunan bir gönül elçisidir.
B) Kızgınken karar verenler, fırtınalı havada yelken açan gemicilere benzerler.
C) Politika, ehil insanların elinde uygarlık ateşi, cahil ve kurnazların elinde yangın alevidir.
D) Bir edebiyat dergisini gereksiz kılan en önemli şey, o derginin, çevresindeki her şeyi ve herkesi birleş¬tirici bir meselesinin olmamasıdır.
E) Sanatçıyla okur arasında kurulan duygu ve düşünce bağı, okur, kitabı bitirinceye kadar sürer.
 
12. Eğer bir ülkede okumayı, kültür sahibi olmayı ve sana¬tı seven insanlar rahat bir ekonomik hayat sürme im¬kanından yoksun kalıyorsa;buna karşın kitaptan ve sanattan nefret edenler kolayca büyük servetlere eri¬şiyorlarsa, o ülkede düzgün giden hiçbir işten söz edilemez.
Bu parçada kaç eylemsi vardır?
A) 2        B) 3        C) 4        D) 5     E) 6
 
13. Yolda iki kişi gidiyor. Biri uzun boylu, biri orta. Geniş yol uzanıp gidiyor, gençlik yıllarının büyücek bir bölü¬münü geride bırakan iki kişi hararetli bir konuşmaya dalmış, sağlarına sollarına pek dikkat etmeden, birkaç gündür sürekli yağan yağmurun yer yer göllendirdiği dar kaldırım üzerinde ağır ağır yürüyor.
Bu parçada kaç eylemsi vardır?
A) 2        B) 3        C) 4       D) 5        E) 6
 
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi (eylemsi) kullanılmıştır?
A) İyi bir yazar, seslendiği okur kitlesinin niteliğini dikkate alır.
B) Sanatın büyüklüğünü, nedense hala anlayamadık.
C) Siyah beyaz fotoğraflardaki özgür yorum gücü her zaman ilgimi çekmiştir.
D) Gazeteler, İnsanların ilgisini artık çekmiyor.
E) Batılı veya doğulu olsun her insan düş kurar.
 
15.  Sıfat fiiller, tamlayan göreviyle kullanılabilirler.
Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya örnek bir kullanım vardır?
A) iki arkadaş az önce köhne ve kapalı bir mahalle kahvesinde oturmuş, sohbet ediyorlardı.
B) Yazarlığın birinci kuralı, en az bir konunun dünya kalitesinde uzmanı olmaktır.
C) Bu kitap, balık tutmayı çok seven; ama bu işi beceremeyenlerin el kitabı niteliğindedir.
D) Kitap fuarını ziyaret edenlere kitap almadıklarından dolayı kuru kalabalık denmesini doğru bulmuyorum.
E) Yazar edebiyat dünyasına; romanına sahip çıkmadığı için kırıldığını söylüyor.
 
16. Güldürü dergileri, neden bu kadar çok okunuyor sanı¬yorsunuz? Onca sorun, çevre kirliliğinin, savaşın, ölü¬mün, çıkarcılığın, cahilliğin yer aldığı dünyamızda sevgi, iyimserlik ve neşeye her zamankinden fazla ge¬reksinimimiz var da ondan. Bu nedenle hayatınızı da¬ha güzel yaşamak istiyorsanız, önce içinizdeki güzel¬likleri geliştirin, ortaya çıkarın, sevinin, düşünün, konu¬şun, iyimser olun ve bütün bunları elde etmek için de doyasıya gülün.
Bu parçada kaç eylemsi vardır?
A) 1        B) 2        C) 3        D) 4        E) 5 
        
Cevap Anahtarı: 1)A 2)E 3)D 4)E 5)C 6)E 7)E 8)B 9)B 10)B 11)B 12)E 13)E 14)A 15)C 16)C


tag 8.sınıf türkçe soruları Türkçe dersi soru bankası Cevap Anahtarı Reşat Nuri

2012-12-03 tarihinde Dosyabak.com tarafından 8.Sınıf SoruBankası Türkçe kategorisine eklenen bu içerik toplam 4121 kez ve en son 2020-08-15 06:34:51 tarihinde görüntülenmiş.