Güncel Eğitim Sitesi

8.Sınıf Türkçe dersi test soruları ve cevapları

8.Sınıf Türkçe dersi test soruları ve cevapları

1.Sevgi her zaman insanın yüreğindedir.........siz onu filizlendirmek için bir adım atın.

Yukarıdaki cümlede, cümlenin anlam akışına göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A.Oysaki                         B.Yeter ki                C.Ama                                     D.Çünkü

 

2."çıkmak" sözcüğünün aşağıdaki açıklamalarından hangisi birlikte verilen örnek cümleye uygun değildir?

  AÇIKLAMA                          KULLANIM                                                     

A)Mezun olmak                     Fakülteden geçen yıl çıktı.

B)Eksilmek                            Ceketimizdeki leke çıkmamış.

C)Artmak                            Benzin fiyatları yine çıkacakmış.

D)Birdenbire görünmek     Eczanenin önünde karşımıza çıktı.

 

3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bozuk" sözcüğü, gerçek anlamıyla kullanılmamıştır?

A)Bu bozuk yolda ilerlemek çok zordur.       

B)Bozuk saatini bana satmaya çalıştı.

C)Hepimize bozuk olduğunu sözlerinden anladım.          

D)Adam bozuk arabayı iki günde tamir etti.

 

4." Erimek" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde " Ona duyduğu öfke zamanla eridi." Cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A)Koskoca bir kış kısa zamanda eriyip bitti.

B)Dağların zirvesindeki karların erimesi geç olur.

C)Hastalığı yüzünden kısa zamanda eridi.    

D)Babamın kızgınlığına bakma, beş dakika sonra kızgınlığı erir, gider.

 

5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?

A)Eli ekmek tutunca ailesini terk etti.         

B)Böyle düşünürsen doğru bir karar veremezsin.

C)Bu tür haberleri ona soracaksın,kulağı deliktir.

D)Akılları sıra bana oyun oynayacaklar.

 

6."için" sözcüğü aşağıdakilerin hangisine "amaç" anlamı katmıştır?

A)Geç kalktığım için kahvaltı yapmadım.

B)Telefonumu kaybettiğim için seni arayamadım.

C)Dersi dinlemek için öne oturdu.               

D)Çok yorgun olduğum için erkenden yattım.

 

7. (1)Sadece Rus Edebiyatının değil, Dünya Edebiyatının da en güzel eserlerinden biridir. (2)Suçun cezasının mutlaka çekileceğine dair anlamlı bir mesajı vardır.(3)Dostoyevski'nin insan psikolojisini ne kadar iyi bildiğini gösteren bir eserdir "Suç ve Ceza". (4)Ve bu romanın kahramanı Rodion Raskolnikov'dur.

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde" kanıtlanabilirlik"(nesnellik) söz konusudur.

A)1     B)2                C)3            D)4

 

8. Aşağıdakilerin hangisinde "gerçekleşmemiş beklenti" söz konusudur?

A)Yine yaylaya gitmek için toplanacağız.     

B)Bana da çiçek gönderirsin sanmıştım.

C)Bu yaz hepimiz için çok eğlenceli olacak. 

D)Durakta bir saat bekledikten sonra dolmuşa binebildim.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?

A)Adam kendisine verilen işi her zamankinden daha kısa sürede bitirdi.

B)Ayşe istediği bölümü kazanmak için geçen yıla göre daha çok çalışıyor.

C)Gazetelerdeki makaleleri hiç aksatmadan okurum.

D)Gençlerin hataları herkesi kızdırır; ama yaşlıların yaptığı yanlışlar hoş görülür.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul (şart) anlamı vardır?

A)Başarılı olabilmek için terini akıtmaktan çekinmemelisin.

B)Hatalardan ders çıkarırsak başarımız artacaktır.

C)Çocukların nasihatten çok örneğe ihtiyaçları vardır.

D)Cesaretli bir adam tek başına bir topluluktur.

 

11. Aşağıdakilerden hangisi tanım cümlesi değildir?

A)Kültür, insanların yaşama biçiminin göstergesidir.dosyabak.com

B)Milli kültür, bir milletin tüm bireylerinin benimsediği değerler bütünüdür.

C)İnsan tarafından oluşturulan her şey kültürün kapsamına girer.

D)Milletin bireylerini birbirine bağlayan kültür unsurları, milli kültür olarak adlandırılır.

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi varsayım bildirmektedir?

A)Belki bir gün benimle çok güzel bir eser yazılır.

B)Beni ancak kültürlü insanlar anlayabilir.

C)Sizlerin de bize komşu olduğunuzu düşünelim.

D)Çiçekler kurumaya başladı onların da ömrü azmış.

 

13. Yıllar önce okuduğum kitaplardan bazılarını yeni­den okumak istiyorum. Bu kitaplarda beni bekle­yen pek çok sürpriz olabileceğini düşünüyorum. İnsanın yıllarca yaşadığı şehirde, kendini, daha ön­ce hiç geçmediği bir sokakta buluvermesi gibi.

Bu parçada sözü edilen kişi, geçmişte okudu­ğu kitapları niçin yeniden okumak istemekte­dir?

A)Yeni güzellikler yakalayacağına inandığından

B)Kitaplar, yaşadığı şehri hatırlattığından

C)Önceki okumalarının yetersiz olduğunu düşün­düğünden D)Kitapları, heyecan verici bulduğundan

 

14. İnsan açlık nedir bilirse aç kalmak istemez, savaşı tanırsa cinayeti kınar. Haksızlık içimizde adalet tutkusunu alevlendirir.
Yazar, aşağıdakilerden hangisinin önemini savunmaktadır?
A) Düşünce yönünden tutarlı olmayı                     

B) Yaşayarak öğrenmenin önemini
C) Kişilerin, kendilerine güven duymalarının gerektiğini

D) Çevre insan ilişkilerini görmede nesnel olmayı

 

15. Dostluk, büyük bir sorumluluktur. İnsana birçok kolaylık sağlamasına rağmen, birçok da yükümlü­lük getirir. Gerçek dostluğu, ancak bu işin ciddiye­tine varanlar kurabilir. Belki de bu yüzden gerçek dostluklara az rastlarız. '

Paragrafta vurgulanan temel düşünce aşağı­dakilerden hangisidir?

A)İnsanlar sahte dostluklar kuruyorlar.         

B)Dostluğu, ancak yükünü çekenler kurabilir.

C)Dostluğun rahatlığından çok, sıkıntısı vardır.      

D)Dostluğun değerini bilenler azdır.

 

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki"nin yazımı yanlıştır?

A)Televizyondaki filmi izledim.          

B)Buraları çok sevdi; öyleki kalmaya karar verdi.

C)Benim kalemim kayboldu, onunkini kullandım.

D)Kimseyi kırmadım ki düşman kazanayım.

 

17."Konuşduklarımız aramızda kalsın."cümlesindeki yazım yanlışının benzeri, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)Yanlış da yapsam bana kızmaz.               

B)Onu tanıdıkça daha çok seviyorum.

C)Bunu hangi maketten aldın?                              

D)Bu soğukda daha fazla çalışma.

 

18. Babam mı   (I) Babam (II)  babam garip bir adamdı (III)  Küçükken beni bahçeye çıkarır  (IV)   yıldızları gösterirdi (V)

Yukarıdaki numaralandırılmış yerlere, sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A)( ? ) ( ! ) ( . )  (, )( . )     B)( ? ) ( , ) ( (, ) ( . ) (. ) 

C)( ? ) (...)  (. ) ( , ) ( . )     D)( , ) (.) (.  ) ( , ) ( . )

 

19.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç nokta(.)yanlış kullanılmıştır?

A)Başarının temel koşulu: Bilgi, disiplin, çalışma...

B)Bu haberi ...den duydum.

C)Haydi çocuklar başarıya...                       

D)Çok dikkatlidir benim babam...

 

20. "Arkadaşımın babası yakında İngiltere'ye gi­decekmiş." cümlesinin öğelerinin sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)Özne - dolaylı tümleç - nesne - yüklem     

B)Özne - dolaylı tümleç - zarf tümleci - yük­lem

C)Özne - zarf tümleci - dolaylı tümleç - yük­lem

D)Nesne - dolaylı tümleç - zarf tümleci ­yüklem

 

21. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden ha­va sıcaklığı, Balkanlar'dan gelen soğuk ha­va dalgasının etkisiyle düşecek.

Yukarıdaki cümlenin öznesi hangisidir?

A)Hava sıcaklığı                                                                     B)Balkanlar'dan gelen hava dalgasının

C)Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı         D)Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalga­sının etkisiyle

 

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kul­lanılmamıştır?

A)Kitaplarını okuduktan sonra bu yazarı sev­dim.

B)Memleketine uğrarsam bana kayısı getir.

C)Tiyatroya giderken Ayşe' yi de götür.                 

D)Doyasıya yemek yediğimiz bir geceydi.

 

23. Dönülmez yola girmişsin.

       Dönülmez, artık buradan.

Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili söz­cüklerin türü sırasıyla aşağıdakilerden han­gisinde doğru verilmiştir?

A)Fiil - fiil                       B)Fiil - fiilimsi               C)Fiilimsi - fiil                    D)Fiilimsi - fiilimsi

 

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin anlamında olumsuzluk yoktur?

A)Ne gelmeni istiyor ne de kalmanı.            

B)Osman'a yardım etmiyor değilim.

C)Olanları ne sen sor ne ben söyleyeyim.    

D)Eğitimin önemini henüz kavramış değil.

 

25. "Romancı, seçtiği kahramanların iç dünyasını yansıtabilmelidir romanlarında." Bu cümlenin yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Devrik - olumlu - fiil cümlesi                    

B)Kurallı - olumlu - fiil cümlesi

C)Devrik - olumlu - isim cümlesi                  

D)Kurallı  - olumsuz - isim cümlesi 

 

1 Aşağıdaki cümlelerden hangisi kendi içinde çelişkili anlam taşımaktadır?

 A)Bu yarışı sonuna kadar sürdüremezsin

 B) Gece gündüz demeyip çalışarak işi bitirir

 C) Tarih dersini sevdiğim kadar kimyayı da severim

 D) Çelik gibi iradeli adam sigarayı bırakamaz

 

 2 Hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılan bir kelime vardır?

 A) Günlerce ondan hiçbir haber alamadım

 B) Bahçenin etrafını dikenli tel ile çevirdim

 C) Fırsatı kaçırdığıma hala yanarım

 D) Söyleyecek hiçbir sözüm yok

 

 3 "Sanatı bir fabrika ürünü gibi gören bütün fikirlere karşıyım Sanatın gerçekçi ve yararlı olabilmesi için dini, milli ve ahlaki özellikler taşıması gerektiğine inanıyorum"

 Parçada sanatla ilgili olarak, aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?

 A) Sanat bir ürün değildir, tekdüze olamaz

 B) Yararlı olması için özelliklere sahip olması gerekir

 C) Topluma faydalı olması gerektiğinden

 D) Kültürel değerlerle iç içeliğinden

 

 4 "Bana öyle geliyor ki bu çiçek ve bülbül mevsimi gelmeyecek; karlar, yağmurlar kesilmeyecek; artık bir daha bahar, toprağımızı şenlendirmeyecek" diyen bir insan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 A) Kuşkulu B) Karamsar

 C) Tedbirli D) Kaygılı

 

 5 Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?

 A) Sonunda böyle diyeceğini sezmiştim

 B) Zaten başka şekilde konuşması mümkün değildi

 C) Bu sözlerin ne anlama geldiğini uzun uzun düşündü

 D) Arkadaşım, günlerce benimle konuşmamıştı

 

 6 Aşağıdakilerden hangisi somut bir isimdir?

 A) Fikir B)Akıl C)Ses D)Sevgi

 

 7 "Kızgın adam: 'Bu eşek, diyordu, bu eşek şimdi hepimizden daha insandır; siz anlayamazsınız bunu!' diyordu"cümlesinde hangi türden zamirler vardır?

 A) İşaret, şahıs, soru

 B) Belgisiz - şahıs - işaret

 C) İşaret - şahıs - işaret

 D) Soru - şahıs- ilgi

 

 8 "Kötü"kelimesi aşağıdakilerin hangisinde sıfat olarak kullanılmıştır?

 A) Hastanın durumu kötü görünüyor

 B) Dostun iyisi kötü günde belli olur

 C) Kötü bakıyordu düşmanına

 D) İnsanın kötüsünü arkadaş edinme

 

 

 9 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaba kelimesi farklı bir görevde kullanılmıştır?

 A) Kaba sözleriyle kalbimizi kırdı

 B) Kaba bir adam olduğunu anladık

 C) Ahmet sınıfın en kaba konuşanıydı

 D) Kaba döşeklerde oturmayı sevmiyordu

 

 10 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir tamlama kullanılmıştır?

 A) Sarışın adam daha cesaretliydi

 B) Zor soruları kimse çözemiyor

 C) Yazılı soruları çok zordu

 D) Küçük çocuk koşarak annesine gitti

 

 11 "Çalışamıyorum" fiilinin olumlu ve soru şekli aşağıdakilerin hangisidir?

 A) Çalışıyorum mu? B)Çalıştım mı?

 C)Çalışabiliyorum mu? D) Çalıştırıyorum mu?

 

 12 Aşağıdaki fiillerin hangisi birleşik zamanlıdır?

 A)Göremezsin B) Görmediler

 C)Oturuyorsunuz D)Başlayacakmış

 

 13 Aşağıdaki kelimelerin hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır?

 A) Bilgi B) Bilse         C) Bilgiç D)Bilge

 

 14 Hangi kelimenin kökü çeşidi yönünden diğerlerinden farklıdır?

 A)Konak B)Uçurtma C)Yolcu D) Gezgin

 

 15 "Serçe kuşu yuvasını yapıyordu"cümlesinde geçen fiilin çatı özelliği hangi şıkta verilmiştir?

 A) Etken-geçişli B) Etken- geçişsiz

 C)Edilgen- geçişli D) Dönüşlü-Oldurgan

 

 16 "Dün okulda eski öğretmeniyle görüştü"cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisine uygundur?

 A) Edilgen B)Geçişli C) Dönüşlü D)İşteş

 

 17 Aşağıdaki kelimelerin hangisinde sert sessiz yumuşaması vardır?

 A) Topumuz B)Sepetimiz C)Ocağımız D)Parkımız

 

 18 Onu görmek istiyordum Beni kabul etmedi "Bana bak ( )"dedim "Neden böyle davranıyorsun( )"dedim

 Parantezle belirtilen yere hangi noktalama işaretleri konmalıdır?

 A) ( ! ) ( ? ) B) ( ) (, ) C) ( ) (? ) D) (: ) ( ; )

 

 19 "Hakkıdır,hakka tapan milletimin istiklal"cümlesi kurallı bir cümle haline getirilirse öğelerinin dizilişi nasıl olur?

 A) Özne, nesne, yüklem B)Özne, yüklem

 C)Yüklem, zarf tümleci yüklem D)Yüklem, nesne

 

 20 Aşağıdakilerden hangisinde edilgen çatılı bir eylem kullanılmıştır?

 A) Büromuza dün müfettişler gelmişler

 B) Seni ne kadar aradığını söylüyordu

 C) Gözlerini ufka diken yaşlı adam ağlıyordu

 D) Defterlerimiz toplandı

 

 1- D 2-C 3-C 4-C 5-D 6-C 7- B 8-B 9-C 10-C 11-A 12-D 13- B 14-C 15-A 16-D 17-C 18- A 19-B 20-D


tag 8.Sınıf Türkçe dersi test soruları ve cevapları 8.Sınıf Türkçe dersi test soruları ve cevapları

2012-04-18 tarihinde fbcansu tarafından 8.Sınıf SoruBankası Türkçe kategorisine eklenen bu içerik toplam 3335 kez ve en son 2019-02-15 17:01:57 tarihinde görüntülenmiş.