Güncel Eğitim Sitesi

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Seviye Belirleme Sınavı Soruları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Seviye Belirleme Sınavı Soruları

1-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün, kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biri değildir?

A) Hakimiyetimilliye Gazetesi                                B) Anadolu Ajansı

C) İradeyimilliye Gazetesi                                      D) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

 

2-İletişimsizliğe neden olan faktörler, etkili dinleme ve konuşma becerisine sahip olunamamasından kaynaklanır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi iletişimsizliğe neden olan faktörler arasında gösterilebilir?

A) Öğretmenlerin öğrencileri dinlemesi          

B) İnsanların birbirleriyle yüksek sesle konuşması

C) İnsanların birbirlerine karşı tebessüm ederek konuşmaları 

D) İnsanların konuşurken jest ve mimiklerle konuşmalarını desteklemeleri

 

3-Aşağıdaki kitle iletişim araçlarından hangisi daha çok  konuşma amaçlıdır?

A) Televizyon                            B) Telefon                  C) Radyo                                    D) Gazete

 

4-Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkede basın yayın özgürlüğünün olduğunu kanıtlamaz ?

A)   Eğitim politikalarının yanlış olduğunu savunan habercilerin bulunması 

B)   Televizyon ve gazetelerde siyasilere hakaretlere varan haberlerin yapılması

C)   Televizyonlarda dış politikada yanlışlıklar olduğunu savunan yazarların bulunması

D)   Gazete ve dergilerde sağlık kurumlarının yetersiz olduğuna dair haberlerin yer alması

 

5- Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi, diğerlerine göre daha geç kullanılmaya başlanmıştır?

A) İnternet          B) Radyo            C) Televizyon                 D) Gazete

 

6-Atatürk milli mücadeleye destek sağlanmasında iletişim araçlarının rolünü çok önceden fark etmiştir. Ona göre milli egemenlik esasına dayalı temsili bir hükümette kamuoyu büyük rol oynardı.

  Bu amaçla Atatürk, aşağıdaki kurumlardan hangisinin kurulmasına öncülük etmiştir? 

A)   Anadolu Ajansı                                                       B)   Türkiye Gazeteciler Cemiyeti       

C)   Radyo Televizyon Üst Kurulu                                 D)   Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

 

7-Aşağıdakilerden hangisi, hakların ihlal edildiği durumlar karşısında bireylerin haklarını korumak amacıyla alınmış düzenlemelerden biridir ?

A)   İnsanların düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip olması

B)   Basın yayın kuruluşlarının haber kaynaklarını belirtmemesi

C)   Bir ülkedeki iletişim araçlarının kısıtlama olmaksızın sınırsız bir şekilde kullanılması

D)   Basın yayın kuruluşlarına düzeltme ve cevap hakkı yazısı zorunluluğunun getirilmesi

 

8-Aşağıdakilerden hangisi özel hayatın gizliliği konusunda insanlara verilen temel haklardan biridir?

A) Eğitimde fırsat eşitliği                                      B)Konut dokunulmazlığı

C) Din ve vicdan hürriyeti                                     D)Seçme ve seçilme hakkı

 

9-Aşağıdakilerden hangisi, insanların davranışlarını özgürce açıklayabileceklerine örnek olarak gösterilemez ?

A)   Basın ve yayın kuruluşlarında haber özgürlüğünün olması

B)   İnsanların düşüncelerini rahat bir şekilde ifade edebilmesi

C)   İnsanların kendisini ilgilendiren konularda görüşlerini belirtmesi

D)   Depremle ilgili haberlerin kitle iletişim  araçlarında çok ayrıntılı olarak verilmesi

 

10-Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim yollarından biri değildir ?

A) Önyargılı olmak                                             B)Hoşgörülü olmak

C) Eleştirilere karşı açık olmak                           D)Karşıdaki insanı etkin ve ilgili dinlemek

 

11.Türkiye'de bazı yerleşim birimlerinde nüfusun yoğunluk kazanmasında sanayi faaliyetleri etkili olmaktadır.

Aşağıdaki illerden hangisi bu duruma uymaz?

A)Adana      B)Bursa   C)Nevşehir  D)Kocaeli

 

12.Bir ülkedeki nüfus artışına,o ülkede doğumların ölümlerden fazla oluşu,yurt dışından yapılan göçler ve sağlık hizmetlerindeki gelişmeler önemli katkılar sağlar.

Buna göre,Türkiye'de nüfus miktarının yıllara göre artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A)Yurt dışından Türkiye'ye yapılan göçler   B)Salgın hastalıklarla mücadelede başarılı olunması

C)Köyden kente yapılan göçler                      D)Çocuk ölümlerin azalması

 

13.Türkiye'de bazı yerleşim birimlerinde nüfusun yoğunluk kazanmasında iklim ve tarımsal faaliyetler etkili olmaktadır.

Aşağıdaki illerden hangisi bu duruma uymaz?

A)Adana      B)İzmir    C)Aydın  D)Hakkari

 

14.Türkiye'nin güney kıyılarına,birçok ülkeden,yaz mevsimi boyunca turist gelmektedir.Bu insanların bölgeye gelmesiyle ticaret canlanır ve bu aylarda,bölgede çok sayıda kişiye iş imkânı doğar.

Yukarıdaki bilgiye dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

A)Türkiye'nin güney kıyıları yaz turizmi için elverişlidir. 

B)Turizm sektöründe mevsimlik işçi çalıştırılır.

C)Türkiye,turizm sektöründen döviz elde edilir.               

 D)Türkiye'de en fazla sanayi

 

15.Osmanlı padişahlarından II. Mahmut tarihimizde ilk nüfus sayımını (1831)yapmıştır. II. Mahmut'un nüfus sayımı yapma amaçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

           

a)Nüfusun eğitim durumunu belirlemek             b)Hıristiyanları tespit etmek

c)Askere gidecekleri tespit etmek                      d)Köy nüfusunu belirlemek

 

16.Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının amaçlarından değildir?

a)Kent nüfusunu belirlemek                         b)Nüfusun cinsiyet oranını belirlemek

c)Nüfusun yaş oranını belirlemek                d)Suç işleyenleri tespit etmek

 

17. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Bizans'a karşı kazandığı ilk zaferdir?

a)    Malazgirt zaferi                           b)    Dandanakan Savaşı                    

c)    Pasinler Savaşı                          d)    Miryokefalon Savaşı

 

18. Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Meydan Muharebesi ile ilgili değildir?

a)    Bizans her yıl Büyük Selçuklu Devleti'ne vergi verecektir.

b)    Anadolu'nun kapıları Türk'lere açılmıştır.

c)    Uz ve Peçenekler Türk'lerin  yanında savaştılar.

d)    Güneydoğu Anadolu Bölgesi Türkler'in eline geçti.

19. Ebulkasım tarafından Erzurum ve çevresinde kurulan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir

  a) Danişmentliler                   b) Saltuklular                  

  c) Mengücekliler                    d) Artuklular

20. Sivas ve çevresinde kurulan İlk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

  a)  Osmanoğulları                         b) Germiyanoğulları                     

  c) Danişmentliler                           d) Mengücekliler


tag 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Seviye Belirleme Sınavı Test Soruları

2012-11-26 tarihinde Dosyabak.com tarafından 7.Sınıf SoruBankası SosyalBilgiler kategorisine eklenen bu içerik toplam 3875 kez ve en son 2022-06-27 10:33:49 tarihinde görüntülenmiş.