Güncel Eğitim Sitesi

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Osmanlı Devleti Test Soruları -2

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Osmanlı Devleti Test Soruları -2

 
1- Osman Bey, bağımsızlığını ilan ettikten sonra Anadolu Türk birliğini sağlamaya çalışmak yerine, Bizans'ın Anadolu'daki topraklarını ele geçirmeye öncelik vermiştir.
Osman Bey'in bu tutumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz ?
 
A. Anadolu Türk beyliklerinin Osmanlılardan daha güçlü olmasıyla
B. Osman Bey'in Ahilerin desteğini kazanmasıyla
C. Bizans'ın, iç ve dış sorunları nedeniyle iyice zayıflamış olmasıyla
D. Bizans'a karşı yürütülen gaza ve cihat politikasının Müslüman Türkler tarafından desteklenmesiyle
 
2- Aşağıdaki savaşlardan hangisi, Osmanlı Devleti ile Bizanslılar arasında yapılmıştır?
 
A.Niğbolu             B. I. Kosova
C.Sırp Sındığı      D. Maltepe (Pelekanon)
 
3- Bizans İmparatoru Kantakuzen, taht kavgaları nedeniyle güç durumda kaldığı zamanlarda sık sık Orhan Bey'den yardım istemiştir. Orhan Bey de oğlu Süleyman Paşa komutasında yardımcı kuvvetler yollamıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırmıştır?
 
A. Osmanlıların, Bizans'ın iç durumunu öğrenmesini
B. Haçlı saldırılarının sona ermesini
C. Osmanlı Devleti'nde taht kavgalarının yaşanmasını
D. Osmanlı Beyliği'nin kurulmasını
 
4- Yıldırım Bayezid' in sağladığı Anadolu Türk birliği Ankara Savaşı'ndan sonra bozulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun kanıtıdır?
 
A.Anadolu Türk beyliklerinin yeniden kurulması
B.Balkanlardaki fetihlerin durması
C.Yıldırım Bayezid'in oğulları arasında taht kavgalarının yaşanması
D.Türklerin İstanbul'u almasının gecikmesi
 
5- Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve yükselişini kolaylaştırmamıştır?
 
A.Bizans'ın taht kavgaları nedeniyle güç durumda olması
B.Anadolu Türk beylikleri arasında sürekli çatışmaların yaşanması
C.Anadolu ve Balkanlarda kuvvetli bir devletin bulunmaması
D. Papanın kışkırtmasıyla Avrupalıların sık sık Haçlı saldırıları düzenlemesi
 
6- Osmanlılar, Kuruluş Dönemi'nde Bizans İmparatorluğu ile hakimiyet mücadelesi verirken, Türk beylikleri ile iyi geçinmeye çalışmışlardır.
Bu bilgiye bakarak Osmanlı Devleti'nin,
I. Sınırlarını genişletme
II. Türk kültürünü koruma 
III. Düşman sayısını artırma
durumlarının hangisi ya da hangilerinden kaçındığı söylenebilir?
 
A. Yalnız l        B. Yalnız II
C. Yalnız III     D. I ve III
 
7- Osmanlı Devleti’nin İznik’ i baskı altına alması üzerine, Osmanlı Devleti ile Bizans arasında Koyunhisar Savaşı yapıldı. Bu savaştan sonra dönemin kaynakları ilk kez Osman Bey’den bahsetmiştir. Bizans, İlhanlı Devleti ile başarısız bir ittifak girişiminde bulunmuştur.
Buna göre Koyunhisar Savaşı’nın sonuçları ile ilgili söylenebilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A.Osmanlılar bölgede etkin bir güç konumuna gelmeye başlamıştır.
B.Bizans, Osmanlı Devleti'ni resmen tanımıştır.
C. İlhanlılar, Anadolu'daki varlığını sürdürmektedir.
D.Bizanslılar ekonomik çıkarlarını korumaya çalışmıştır.
 
8- Kuruluş Dönemi'nde Osmanlılara karşı Batılı devletlerin Haçlı orduları kurmalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 
A. İstanbul Boğazı'nı ele geçirmek
B.Akdeniz'deki Osmanlı egemenliğine son vermek
C.Karadeniz ticaretini ele geçirmek
D.Türkleri Balkanlardan çıkarmak
 
9- Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde,
- Germiyanoğulları ile akrabalık kurması
- Karamanoğulları ile mücadele etmesi
- Hamitoğullarından para ile toprak satın alması
aşağıdakilerden hangisinin doğrudan göstergesidir?
 
A.Karamanoğullarının en güçlü beylik kabul edildiğinin
B.Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da etkisini artırdığının
C.Hamitoğullarının maliyesinin bozuk olduğunun
D.Osmanlı Devleti’nin Anadolu Türk siyasi birliğini kesin olarak sağladığının
 
10- Ankara Savaşı’ndan sonra bir yıl kadar Anadolu’da kalan Timur, Anadolu Türk beyliklerini yeniden kurmuş, Osmanlı topraklarını da Yıldırım Beyazid’in oğulları arasında paylaştırmıştır.
Timur’un bu tutumunun aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenemez?
 
A.Osmanlı Devleti'nde taht kavgalarının yaşanmasına
B.Anadolu Türk birliğinin bozulmasına
C.Osmanlı Devleti'nin zayıflamasına
D.Haçlı Seferlerinin başlamasına
 
11- Osmanlı Beyliği ilk kurulduğu sırada;
- Orta Anadolu'da İlhanlılar
- Marmara kıyılarında Bizans
- Batı Anadolu'da Türk beylikleri
- Doğu Karadeniz'de Trabzon Rum İmparatorluğu bulunuyordu.
Buna göre Anadolu'nun durumu için söylenebilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A.Siyasi birlik yoktur.
B.En güçlü devlet Bizans'tır.
C.Moğollar Orta Anadolu'da etkisizdir.
D.Karadeniz kıyılarının tamamı Rumların denetimi altındadır.
 
12- Osmanlı Devleti, Balkanlardaki fetihlere başladıktan hemen sonra Anadolu'daki göçebe Türkmenlerden bir kısmını Rumeli'ye geçirerek buralardaki önemli yerlere yerleştirmiştir.
Osmanlı Devleti'nin bu yolla,
I. Anadolu'daki Türk nüfusunu çoğaltma
II. Balkanlarda Türk İslam kültürünün yerleşmesini sağlama
III. Balkanlarda fetih yapan orduya destek sağlama
amaçlarından hangisi ya da hangilerine ulaşmak istediği söylenemez?
 
A. Yalnız l           B.Yalnız II
C. I ve II             D. II ve III

tag 7. sınıf osmanlı devleti sosyal bilgiler dersi test çöz test soruları

2021-12-01 tarihinde Dosyabak.com tarafından 7.Sınıf SoruBankası Tarih kategorisine eklenen bu içerik toplam 827 kez ve en son 2024-04-13 12:34:36 tarihinde görüntülenmiş.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Osmanlı Devleti Test Soruları -2 Hakkında Yorum Yazın...