Güncel Eğitim Sitesi

5.Sınıf Türkçe dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları

5.Sınıf Türkçe dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları

                                                TÜRKÇE  2. DÖNEM I. YAZILI  SINAV SORULARI

                                                                       BAŞARISIZLIK

            "Bazı kimseler başarısızlıklarını, talihsizliklere vererek,dünyanın aleyhlerine çalıştığına inanıp,bunda kendilerinin kusurlu olmadığını iddia ederler.Öte yandan bir atasözünde şöyle denilmektedir. "Talihsizlik aptallığın komşusudur."Talihsizlikten şikayet eden insanlar kendi tembelliklerinin, savurganlıklarının veya kısa görüşlülüklerinin cezasını çekerler."      (1,2 ve 3. soruları parçaya göre yanıtlayınız)

 

1. Yazının konusu nedir?

A) Başarısızlığın nedenleri                  B) Talihin bazı insanlara kötülük ettiği

C) Aptal insanların talihsiz olduğu      D) Tembel insanların çok şikayetçi olduğu

 

2. Aşağıdakilerden hangisi "Talihsizlik aptallığın komşusudur" sözünü en iyi açıklar?

A) Aptal insanlar çok talihsiz olurlar  B) Tembel insanların talihi kapanır

C) Aptal insanlar becerisizliklerini talihsizlik gibi göstermeye çalışırlar

D) Talihsizlik aptal insanların peşini bırakmaz

 

3. Aşağıdakilerden hangisi talihsizlikten şikayet eden bir insanın özelliği olamaz?

A) tembellik                B) çalışkanlık              C) savurganlı               D) kısa görüşlülük

 

4.  Aşağıdakilerden hangisi birleşik kelime değildir?

A) Anayasa     B) Karaciğer        C) Evimizde          D)Yeryüzü

 

5.  "Ellerini göğsünde kenetleyip bir köşeye geçti" cümlesindeki sözcüklerin hangisinde

      hece düşmesi görülmektedir?

A) ellerini                    B) göğsünde                C) kenetleyip              D) köşeye

 

6.   Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır?

            A) Güneş doğdu mu ağaçların tepesi ışıldar               B) Avrupa'ya siz mi gittiniz

            C) Bir yere gidilecek mi uçağa binilmeli                    D) Babam geldi mi gelmedi mi bilmiyorum

 

7. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde özel isim ve tür isim birlikte bulunmaktadır?

A)  Babamla birlikte defterlerimi kapladık.                C) Köyümüz yola çok uzak

B)  Oya kalemi yere düşürdü.                         D) Ağaçtaki kuşların hepsi uçtu.

8. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hiç ek almamıştır?

A) Çanta          B) Suyu                       C) Masayı                   D) Tatlı

9. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sesteşi yoktur?

            A) Dik       B) Naz       C) Yaz        D) Yüz

10.  Bu ev.......siz........başka kim oturuyor?

    Cümlesindeki boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi durum ekleri getirilmelidir?

            A) -İ,-de          B) -i,-de           C) -den,-de      D) -de,-den

 

11. Aşağıdaki kelimelerden hangisi tür adıdır? (Cins isimdir?)

A) Bulut       B)  Ankara         C) Karadeniz   D) Güler

 

12.  "Yarım  .... .   candan,    yarım .... dinden eder."

           Atasözünde boş bırakılan yere hangi sözcükler getirilebilir?

  A-     hekim   -    hoca        B-  hoca- doktor      C- insan - soför        D-  şoför - dede

 

13. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi '' birikim '' yapmayı tavsiye etmektedir?

             A) Ayağını yorganına göre uzat.                    C) Üzüm üzüme baka baka kararır.

             B) Damlaya damlaya göl olur.                       D) Bugünün işini yararına bırakma.

 

14. Aşağıdaki cümleleri verilen kelimelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız.(Omuz -burun-beyin -oğul )

 

     A) Biraz üşümüşüm , ......tıkalı, zor nefes alıyorum.         C) Bir haftadır .......  ağrıyor.

     B ) İki ...... yanıma  alıp yola çıktım.       D )Bu sorular uzun süredir .......  Kurcalıyor.

 

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel yargı içerir?

            A) Yaz tatilinde ailemle Çorum'u gezdik.           B) Türkiye'nin başkenti Ankara'dır.

           B)  Bizim köyde çok güzel piknik yerleri var.       D) Bugün yağmur yağdı.

 

16. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) eksik-noksan                     B) hızlı-yavaş              C) geniş-dar                D) acı-tatlı

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden- sonuç ilişkisi vardır?

            A) Ali de Ayşe kadar çalışkan.                       C) Sıcak çay içtiği için dili yandı.

            B) Söylediği gibi hareket ediniz.                     D) Dün çok yağmur yağdı.

 

18- "Kardeşim  ........   bize .........  için elinden geleni yapıyordu."

 

   Cümlesindeki boş yerlere aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi getirilemez?

    A-üzüntüsünü- hissettirmek                                 C- duygularını - yansıtmak

    B- heyecanını -  belli etmemek                              D- saygısını  -  göstermemek

 

19-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  deyim yoktur?

    A  - Sizi dört gözle bekliyorum .                  C- Onlara ben de yardım ettim.

     B-  Annesini dilinden düşürmedi.                   D- Konuşmalarınıza kulak misafiri oldum.

 

20-Aşağıdakilerden hangisi  eş sesli değildir?

      A-     Kaz                B-   İn                   C- Kir                 D- Ekmek

 

21- Yapısı bakımından diğerlerinden farklı olan sözcük hangisidir?

       A- pencere           B- çiçek            C-   ağaç           D- varlık

 

22- " Ben okul kurallarına uyarım."  Cümlesinden hangi sözcüğü çıkarırsak cümlenin anlamı bozulmaz?

        A- okul           B- ben               C- uyarım        D-  kurallarına

 

23-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır?

        A-  öğretmen       B- Ekmekçi         C-  Kömürlük       C-  Gözlükçü

 

24- Hangi sözcüğün yapısı diğerinden farklıdır?

      A-  Balık         B- Yamalık          C- Taşlık         D-  Yurttaşlık

 

25-Aşağıdaki deyimlerin hangisinde  hece düşmesi  görülen sözcük  yoktur?

  A- Karnı zil çalmak       B- Gönlü büyük    C- Burnundan solumak       D- Burun kıvırmak

 

                                                                            BAŞARILAR

                                                                                                                                                   Sadık CANİKLİ

                                                                                                                                     5/A Sınıf Öğretmeni


tag 5.Sınıf Türkçe dersi 2.dönem 1.değerlendirme soruları yazılı soruları soru bankası

2012-02-10 tarihinde Emin Dağ tarafından 5.Sınıf SoruBankası Türkçe kategorisine eklenen bu içerik toplam 3831 kez ve en son 2020-08-15 16:04:30 tarihinde görüntülenmiş.