Güncel Eğitim Sitesi

5.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi 1.dönem 3.yazılı sınav soruları

5.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi 1.dönem 3.yazılı sınav soruları

1-Atatürk ilkelerini yazınız. (12 PUAN)

      1)____________________________________

      2)____________________________________

      3)____________________________________

      4)____________________________________

      5)____________________________________

      6)_____________________________________

 

2- Yurdumuzun coğrafi bölgelerinin isimlerini yazımız. .(14 PUAN)

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3-Yurdumuzun en yüksek dağı ve en büyük gölü hangi bölgemizdedir.(4 PUAN)

........................................................................................................................

 

4. Ülkemizde  fındık en çok hangi bölgemizde yetişmektedir? ( 5 PUAN)

     A.Ege    B.Karadeniz  C.Akdeniz   D.Marmara

 

5.Türkiye 7 coğrafi bölgeye aşağıdakilerden hangisine göre belirlenmiştir.  ( 5 PUAN)

    A) Halkın kültürel özelliklerine göre                      B) Doğal yapısına ve iklimine göre         

   C) Tarihi zenginliklerine göre                                 D) Yer altı zenginliklerine göre

6. Depremden en az zararla kurtulmak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?  ( 5 PUAN)

    A) Çok katlı evleri deprem bölgesinden taş ve tuğladan yapmalıyız

    B) Deprem konusunda bilgi edinmeliyiz.     

   C) Depreme dayanıklı olmayan evleri deprem olmayan yerlere yapmalıyız

   D) Deprem konusunda bilinçlendiriri etkinliklere fazlaca önem vermemeliyiz.

 

7. Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir? ( 5 PUAN)

A. Çığ                         B. Toprak kayması                 C. Deprem                  D. Çevre kirliliği

 

8. Aşağıdakilerden hangisi , doğal afetler sonucu oluşacak zararlardan değildir ? ( 5 PUAN)

   A. Can kaybı                                  B.Mal kaybı  

   C.Tarımda üretimin hızlanması     D.Ekonomik kayıplar

 

9. Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi ülkemizde görülmez? ( 5 PUAN)

    A) Karasal İklim        B) Okyanus İklimi    C) Karadeniz İklimi       D) Akdeniz İklimi

10. Aşağıdakilerden hangisi sel baskınlarına neden olan faktörlerden değildir? ( 5 PUAN)

    A) Yağmur suları                            B) Eriyen karlar              

   C) Taşan ırmaklar                           D) Akarsular üzerine yapılan barajlar 

 

11. Türkiye 7 coğrafi bölgeye aşağıdakilerden hangisine göre belirlenmiştir.  ( 5 PUAN)

A) Halkın kültürel özelliklerine göre             B) Doğal yapısına ve iklimine göre         

C) Tarihi zenginliklerine göre                                    D) Yer altı zenginliklerine göre

12. Aşağıdaki şehirler ve meşhur ( ünlü) ürünleri eşleştirmelerinden hangisi yanlış yapılmıştır?  ( 5 PUAN)

A) Çorum-leblebi           B) Kayseri- mantı           C) Urfa-ayran                    D) Adana -kebap

13. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? ( 5 PUAN)

A) Pamuk - Güneydoğu Anadolu Bölgesi          B) Zeytin - Ege Bölgesi

C) Ayçiçeği  - Marmara Bölgesi                       D) Çay - Akdeniz Bölgesi

 

A) Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız. (10 Puan)

çevre

Yeryüzü şekilleri

Doğal denge

iklim

Çarşamba

 

( ..)  Bilinçsizce etrafa bırakılan zararlı atıklar  ......... nin bozulmasına neden olur.

( ..)  Yaşadığımız yerde, etrafımızda bulunan hava, su, toprak, bitki ve hayvanlar ....... yı  oluşturur.

( ..)  Bir bölgenin ..........  O bölgenin iklimini etkiler.

( ..)  ......... ve Perşembe  Ovası Karadeniz bölgesinde  bulunan delta ovalarıdır.

( ..)  Bir yerin uzun yıllar boyunca sahip olduğu hava durumu özelliğine ....... denir.

 

B) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanları D, yanlış olanları Y ile gösteriniz. (10 Puan)

( ..)  Gerekli önlemleri alırsak doğal afetlerden korunabiliriz.

( ..)  Yüksekte olan geniş düzlüklere plato adı verilir.

( ..)  Pamukkale travertenleri Aydın ilimizde yer alır.

( ..)  Ege Bölgesi'nde dağlar denize paralel olarak uzandığı için girintili ve çıkıntılıdır.

( ..)  Türkiye'nin iç kesimlerinde Karadeniz iklimi görülür.

 

HAMİT NEBİOĞLU

SINIF ÖĞRETMENİ


tag 5.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi 1.dönem 3.yazılı sınav soruları HAMİT NEBİOĞLU

2012-12-14 tarihinde Dosyabak.com tarafından 5.Sınıf SoruBankası SosyalBilgiler kategorisine eklenen bu içerik toplam 3697 kez ve en son 2019-01-22 01:10:48 tarihinde görüntülenmiş.