Güncel Eğitim Sitesi

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2.Dönem 1.Yazılı sınav soruları

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2.Dönem 1.Yazılı sınav soruları

SOSYAL BİLGİLER DERSİ

5 SINIFLAR 2. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAV SORULARI

Adı soyadı        :................       Sınıfı          :.......No       : .....

-----------------------------------------------------------------------------------------            

A-) Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uydun kelimelerle doldurunuz(Her soru 1 puan)

balıkçılık    ham madde      kömür   girişimci           ekonomik faaliyetler

  1. Bir bölgenin coğrafi özellikleri, o bölgedeki ...............i etkiler.
  2. Tarımda, ticarette ve endüstride yeni üretim alanları oluşturan  kişilere ................... denir.
  3. .............................,  bir ürünün veya malın üretilmesi için işlenen maddedir.
  4. Deniz kıyılarında yaşayan halkımızın büyük kısmı geçimini ................ ile sağlar.
  5. Zonguldak çevresinde ......... çıkarılmaktadır.

B-) Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına (Y) yazınız.(Her soru 1 puan)

1.   (...) Farklı üreticilerin birbirleriyle işbirliği yapmaları doğru değildir.

2.   (...) Her ürün her bölgede yetiştirilebilir.

3.   (....) Meslek seçiminde yaşanan yerdeki ekonomik faaliyetlerin rolü büyüktür.

4.   (....) Ekonomik faaliyetler her bölgede aynıdır.

5.   (....) Bir ürünün, üreticiden tüketiciye ulaşmasına kadar olan ilişkiler bütününe ekonomi denir.

6.   (....) İklim özellikleri ekonomik faaliyetleri etkilemez.

7.   (..) Bir ülkedeki tarım, hayvancılık, sanayi ve ticaret etkinlikleri o ülkenin ekonomisini oluşturur.

C-) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. ( Her soru 4 puan)

İlk 8 soruyu aşağıdaki haritaya göre cevaplayınız.

  

1)    Pamuk üretiminin yaygın olduğu bölge hangi numara ile gösterilmiştir?

A)    5           B) 3                  C) 4                  D) 1

2)    Hangi numara ile gösterilen bölgede zeytin üretimi en fazladır?

A)    8           B) 1                  C) 2                  D) 6

3)    Ayçiçeği üretiminin en fazla olduğu bölgemiz hangisidir?

A)     4          B) 5                  C) 1                  D) 2

4)    Hangi numaralarla gösterilen bölgelerde hayvancılık yaygın olarak yapılmaktadır?

A)    6           B) 7                  C) 2                  D) 3

5)    Çay üretiminin yaygın olduğu bölge kaç numara ile gösterilmiştir?

A)    6           B) 8                  C) 2                  D) 7

6)    Turizm yönünde gelişmiş yer hangi numara ile gösterilmiştir?

A)    5           B) 4                  C) 3                  D) 7

7)    Madencilik hangi numara ile gösterilen yerde yaygın bir meslektir?

A)    8           B) 7                  C) 1                  D) 2

8)    Tahıl üretiminin yaygın olduğu bölgemiz hangi numara ile gösterilmiştir?

A)    2           B) 1                  C) 5                  D) 6

 

9)    Yurdumuzda turunçgiller üretiminde hangi bölgemiz söz sahibidir?

A) İç Anadolu                     B) Akdeniz       

C) Karadeniz                       D) Marmara

10) Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin yaygın olarak yapıldığı bir bölgede süt fabrikaları açılabilir?

A) Hayvancılık              B) Arıcılık         

C) Balıkçılık                  D) Çömlekçili

 

11) Bir bölgede yoğun olarak bulunan meslek dallarına bakarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

A)    Bölgenin nüfusu                    

B)    Bölgede yapılan ekonomik faaliyetler

C)    Bölgenin coğrafi özellikleri                    

D)    Bölgede görülen iklim tipi

12) Çay bol yağışlı, ılıman iklim bölgelerinde yetişen bir bitkidir. Ülkemizde, Rize'de çay tarımı yapılırken, Antalya'da çay tarımı yapılamamaktadır.

Bu durum, iki ilin hangi özelliğinin farklı olduğunu gösterir?

A) Nüfuslarının              B) İklimlerinin               

C) Arazi yapılarının        D) Denize yakınlıklarının

13)   Ülkemizde özellikle büyükbaş hayvancılığın en yaygın olduğu yer Doğu Anadolu Bölgesi'dir. Bu nedenle ülkemizin et, peynir, tereyağı ihtiyacının büyük bir kısmı bu bölgeden karşılanmaktadır.

Buna göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde iş kurmak isteyen bir kimsenin hangi alana yatırım yapması daha uygun olur?

A) Tekne yapımı                       B) Seracılık      

C) Süt ürünleri işleme                D) Zeytin yağı

14) Yürütülen ekonomik faaliyetler beraberinde yan faaliyetleri de getirmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangileri arasında bağlantı kurulamaz.

Temel uğraş                      yan uğraş

A)    Hayvancılık                        dokuma

B)    Balıkçılık                            konserve

C)    Petrol                                plastik

D)    Pamuk                               seramik

 

15) Çok iyi derecede İngilizce ve Almanca bilen Zeynep, yaz aylarında turistlere tercümanlık yaparak para kazanmak istemektedir. Zeynep'in kolayca iş bulabilmesi için, aşağıdaki illerden hangisine gitmesini önerirsiniz?

A) Antalya                    B) Ankara        

C) Kars                         D) Diyarbakır

16) Pamuk, yazları sıcak geçen ve toprağın verimli olduğu bölgelerimizde yetiştirilmektedir.

Buna göre aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde iklim pamuk üretimini engellemektedir?

A) Ege Bölgesi             B)Güneydoğu Anadolu Bölgesi

C) Akdeniz Bölgesi       D) İç Anadolu Bölgesi

 

17) Ege ve Akdeniz Bölgelerimizin ülke ekonomisine katkısı aşağıda verilen faaliyetlerden hangisinde en azdır?

A) Turizm                     B) Tarım                      

C) Seracılık                  D) Büyükbaş hayvancılık

18)   Ülkemizin yurt dışına sattığı ürünler daha önce tarım ürünleriyken, günümüzde sanayi ürünleri ön plana çıkmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A)    Şehirlerin büyüdüğünün                         

B)    Sanayinin geliştiğinin

C)    Tarım ürünlerinin çeşitliliğinin                 

D)    Nüfusun arttığının

 

19)   İç Anadolu Bölgesi'nde yaşayan insanlar çoğunlukla ........uğraşır. En çok üretilen tarım ürünü .........dır.

Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

A) Balıkçılık- çay                       B) tarımla-buğday

C) ticaretle- balık                      D) tarımla- zeytin

 

20) Ham maddenin ya da yarı işlenmiş maddelerin fabrikalarda ve atölyelerde işlenerek kullanılabilir duruma gelmesine   ......denir."

Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisiyle doğru olarak tamamlarız?

A) endüstri        B) üretim          C) tüketim         D) ihracat

                                                              

21) ''Kıyılarda balıkçılık, iç bölgelerde tahıl üretimimiz gelişmiştir.''

 Bu cümleyi aşağıdaki yargılardan hangisi doğrular?

A)    Coğrafi özellikler üretilen ürünü belirler

B)    Coğrafi özelliklerin üretilen ürün üzerinde etkisi yoktur.

C)    Kıyılarda tahıl üretimi de yapılabilir.

D)    Üretilen ürünler her yerde alıcı bulur.

 

22) Marmara Bölgesi, Türkiye'nin yüzölçümü bakımından altıncı, nüfus yoğunluğu bakımından en büyük bölgesidir. Sanayi kuruluşları bakımından en önemli bölgemizdir.

Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?

A)    Marmara Bölgesi'nde sanayi diğer bölgelere göre daha gelişmiştir.

B)    Nüfus yoğunluğunun en önemli nedeni sanayinin gelişmiş olmasıdır.

C)    Bölge yüzölçümü bakımından beş bölgeden daha az yüzölçümüne sahiptir.

Marmara Bölgesi yurdumuzun en dağlık bölgesidir

tag 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2.Dönem 1.Yazılı sınav soruları 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2.Dönem 1.Yazılı sınav soruları soru bankası

2012-03-07 tarihinde Dosyabak.com tarafından 5.Sınıf SoruBankası SosyalBilgiler kategorisine eklenen bu içerik toplam 8126 kez ve en son 2020-08-13 03:27:01 tarihinde görüntülenmiş.