Güncel Eğitim Sitesi

5.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2.DÖNEM 1.SINAV SORULARI

5.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2.DÖNEM 1.SINAV SORULARI

5.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2.DÖNEM 1.SINAV SORULARI

Aşağıdaki tümceler doğru bilgi içeriyorsa "D" yanlış bilgi içeriyorsa "Y" yazınız

Her sorunun değeri "2" puandır

1.    (  )Dağlık alanlarda yerleşim sık ve yoğundur 

2.    (  ) Doğal ortamların yok olması bitki türlerini olumsuz etkiler.

3.    (  ) Çevreci örgütler doğal ortamın korunmasını amaçlar.

4.    (  ) Ev hanımının ücret karşılığında elbise dikmesi üretime katkı sağlamaktır.

5.    (  ) İş Birliği ile üretim yapmak insanlara iş imkânları sağlar.

6.    (  ) Balıkesir ili Ege Bölgesinde bulunmaktadır.

7.    (  ) Murat Dağı İç Anadolu bölgesinde bulunur.

8.    (  ) İzmir ili Ege Bölgesinin ekonomisi en gelişmiş illerindendir.

9.    (  ) Bir ürün için broşür hazırlamak üretim alanındaki çalışmalardandır

10. (  )Bir ülkenin kalkınmasında üretim en büyük etkendir.

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız. Her sorunun değeri "2" puandır

 

Bakır çay -İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu--dağ -Ege bölgesi-reklam -Karadeniz-bozkır- -Boz dağlar- Karadeniz-balıkçılık

 

1.    Balıkçılığın en çok yapıldığı bölge __________ Bölgesi'dir.

2.    Ülkemizde tahıl üretimi ___________              Bölgesi'nde yapılmaktadır

3.    ___________ de dağlar denize dik uzanır

4.    Bir ürünün pazarlanması aşamasında ___________ oldukça etkilidir

5.    Karadeniz kıyılarında___________ yapılmaktadır.

6.    Yazları serin ,kışları ılık geçen iklim. ___________ iklimidir.

7.    ___________ karasal iklimin örtüsüdür.

8.    ___________Ege Bölgesi 'ndeki ovalardandır.

9.    ___________Ege Bölgesindeki sıra dağlardandır

10.  Çevresine göre yüksekte olan yeryüzü şekillerine ___________ denir.

 

Aşağıdaki sorulardan doğru olan seçeneği cevap kâğıdına işaretleyiniz.

Her sorunun değeri 4 puandır

 

1.        Yurdumuzun orman alanları bakımından en zengin bölgesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A-Karadeniz bölgesi

B-İç Anadolu bölgesi

C-Akdeniz bölgesi

D-Doğu Anadolu Bölgesi

 

2.        Ülkemizin en dağlık coğrafi bölgesi hangisidir?

A-Ege                                 B-Karadeniz

C-İç Anadolu                    D-Doğu Anadolu

 

3.         

I.

Düzlükleri ve yükseltileri gösterir.

II.

Siyasi haritadan daha kullanışlıdır.

III.

Mavi, yeşil, sarı ve kahverengi renkleri kullanılır.

 

A)  Yalnız III

B)  I ve II

C)  I ve III

D)  II ve III

 

4.        Aşağıdakilerden hangisi Türkiye kabartma haritasında kullanılan renklerden değildir?

 

A)  pembe

B)  sarı

C)  yeşil

D)  mavi

 

5.        Ülkemizin farklı bölgelerinde farklı tarımsal ürünler yetiştirilmektedir.

 

 Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Farklı sulama tekniklerinin gelişmesi

B)  Sanayiye önem verilmemesi

C)  İklimin çeşitlilik göstermesi

D)  Tarım konusundaki eğitimin farklı olması

 

6.        Aşağıdaki coğrafi bölgelerin hangisinde üç iklim tipi de görülür?

 

A-iç Anadolu                          B-Ege               C-Marmara                            D-doğu Anadolu

 

7.        Ormanların kesilerek yok edilmesi, aşağıdakilerden hangisinin oluşmasının nedeni değildir?

 

A)  sel                                             B)  deprem                  C)  erozyon                                    D)  toprak kayması

 

8.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)  Doğal bitki örtüsü azaldıkça erozyon hızlanır.

B)  Yamaçların teraslanması erozyonun oluşumunu engeller.

C)  Barajların yapılması sel felaketini önler.

D)  Dik yamaçlardaki orman örtüsünü azaltmak çığın etkisini azaltır

 

  1. 9.Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi tarımsal faaliyet değildir?

A)  madenlerin işletilmesi

B)  tahıl yetiştirmek

C)  meyve yetiştirmek

D)  sanayi bitkisi yetiştirmek

 

  1. Süleyman dedenin köyünde insanlar yakınlarında bulunan kömür ocağında çalışarak, tahıl üreterek ve süt ürünleri üreterek geçimlerini sağlamaktadır.


10.Yukarıdaki anlatımda aşağıdaki hangi ekonomik faaliyetlerden söz edilmiyor?

A)  hayvancılık                      B)  tarım

C)  turizm                              D)  madencilik

 

  1. 11.Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin fazla yapıldığı bölgelerde nüfus daha yoğundur?

 

A)  sanayi                            B)  tarım         

C)  madencilik                     D)  hayvancılık

 

  1. 12.Aşağıdaki akarsulardan hangisi ülkemizde doğup ülkemiz dışında denize dökülür?

 

A-Göksu                              B-Gediz

C-Fırat                                 D-Kızılırmak

 

  1. 13.Aşağıdakilerden hangisi doğal dengenin bozulmasına neden değildir?

A)  Ormanların yok edilmesi

B)  Barajların yapılması

C)  Denizlerin kirletilmesi

D)  Yabani hayvanların yok edilmesi

 

  1. 14. I.tarım

II. hayvancılık

III. doktorluk

 

Yukarıdakilerin hangileri ekonomik faaliyettir?

A- I ve II                                 B-I ve III

C-II ve III                                D-I,II ve III

 

  1. 15.Yeryüzü şekillerinin fiziki haritalarda gösterimi ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

 

Yeryüzü şekli                            Renk

 

A)           Dağ                               Kahverengi

B)           Plato                               Yeşil

C)           Tepe                                Mavi

D)           Ova                                 Mavi

 

Sorular bitmiştir yanıtlarınızı kontrol ediniz

Erol DOĞAN


tag 5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları 5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları 5.sınıf Sosyal Bilgiler soruları 5.sınıf soru bankası soru indir

2012-04-15 tarihinde Erol DOĞAN tarafından 5.Sınıf SoruBankası SosyalBilgiler kategorisine eklenen bu içerik toplam 4795 kez ve en son 2021-10-18 05:20:55 tarihinde görüntülenmiş.