Güncel Eğitim Sitesi

4.sınıf fen ve teknoloji dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları ve cevapları

4.sınıf fen ve teknoloji dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları ve cevapları

Adı/Soyadı:                                                                                                                                                Doğru sayısı:                                         

                          

No:                              FEN VE TEKNOLOJİ  DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAV  SORULARI                                Aldığı Not::  

                                                                                                                                                                                                                        

A. BÖLÜMÜ ( 45PUAN )

1.  Aşağıda bazı ses kaynakları verilmiştir. Bu kaynaklardan kaç tanesi doğal ses kaynağıdır?              

                 * Gök gürültüsü

                    * Ağlayan bebek

                    * Çatmakta olan radyonun hoparlörü

                    * Ötmekte olan bir kuş

                    * Üstüne kaşıkla vurulan teneke kutu

                    * Şelaleden akan su

a.       5               b. 4                c. 3                   d.2

 

2.Aşağıdaki cisimlerden hangisine uygulanan kuvvet şekil değişikliğine yol açar ?

a. araba lastiği        b. lastik top     c. sünger     d. kola kutusu

 

3.Trafik polisi, hız sınırını aşan arabaların hızını ölçmek için hangi aleti kullanır?

 a. radar       b. saat        c. taksimetre       d. telsiz

 

4. Duran cismi hareket ettiren, hare­ketli bir cismi

durduran, hareketli cisimlerin yönünü değiştiren

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hareket        B) Kütle    C) Yoğunluk      D) Kuvvet

 

5. Aydınlatılmış cisim ışık kaynağı olmayıp ışık kaynağından aldığı ışığı yansıtır. Aşağıdakilerden hangisi aydınlatılmış cisimdir?

A)Güneş         B)Ampul        C)Ay         D)Floresan

 

6.Aşağıdakilerden hangisi ısı yayan ışık kaynağı değildir?

             a.Ateş böceği      b. Güneş      c. Mum          d. Ampul

 

7. Hangisi ışık kaynağı değildir ?

a. ay        b. fener      c. mum     d. kandil

 

8. Aşağıdakilerden hangisinde titreşen madde farklıdır ?

a. keman       b. gitar      c. ud     d. flüt

 

9. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi sesin bir yere çarpıp geri gelmesi ile hareket eder ?

a. güvercin      b. kaplan       c. yarasa       d. köpek

 

10. Aşağıdakilerden hangisi doğal bir ses kaynağı değildir ?

a. rüzgar       b. kuş        c. davul          d. kedi

 

11. İnsanda konuşmayı sağlayan ses telleri vücudumuzun hangi kısmında yer alır ?

a. akciğerlerde       b. gırtlakta     c. ağızda      d. yutakta

 

12. ▪ Gece maçları için stadyumlar aydınlatılır.

▪ Şoförler önlerini görebilmek için geceleri arabanın tarlarını yakar.

    Yukarıdaki ifadeler, aşağıdaki bilgilerden hangisinin doğruluğunu kanıtlar?

A) Doğal ışık kaynakları sürekli ışık yayabilir.

B) Cisimleri görebilmek için ışık gerekir.

C) Fazla ışık insanlar için rahatsız edicidir.

D) Kuvvetli ışık yayan varlıklara çıplak gözle bakmak tehlikelidir.

 

13. Aşağıdakilerden hangisi ses kaynağı değildir ?

a. çalışan araba                         b.rüzgar

c. hareketsiz duran kalem        d. denizdeki dalga

 

14. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

a. Her ses insan kulağı tarafından işitilir.

b. Titreşen cisimler ses üretir ?

c. Kaynağından uzaklaşan sesin şiddeti artar.

d. Bir kaynaktan üretilen ses tek yönde yayılır.

 

15  Yüksek binaların, camilerin, kulelerin üstlerinde yanıp sönen renkli ışıklar bulunur. Bu işiklar niçin konulur  ?

a.Estetik yapıları diğerlerinden ayırt etmek için.

b. sisli havalarda sisin yoğunluğunu test etmek için

c.Hava karanlıkken  pilotların bu yapıları fark etmeleri için

d.Bu yapıların aydınlatılması için

 

B. BÖLÜMÜ (20 PUAN )

 Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanın başına " D " , yanlış olanın başına " Y " harfi yazınız.

 

1.(   ) Işık kirliliği enerji israfına sebep olur.

2.(   ) Işık bir enerji çeşididir.

3.(   ) Işık kaynaklarının hepsi doğaldır.

4.(   ) Ders çalışırken ışık, göze doğrudan gelmelidir .

5.(   ) Ses dalgalar halinde yayılır.

6.(   ) İnsan kulağının duyamayacağı kadar yüksek ve düşük şiddetteki sesler bazı canlılar tarafından duyulabilir.

7.(   ) Kuvvet uygulanan cisimlerin eski haline dönmesi için kuvvetin ortadan kalkması gerekir.

8.(   ) Kuvvet hareketli cisimleri durdurabilir.

9.(   ) Yüksek sesli müzik dinlemek kulak sağlığını olumsuz etkiler.

10.(   ) Görebilmek için ışığa ihtiyaç duyarız.

 

C. BÖLÜMÜ ( 20 PUAN )

 Aşağıda verilen cümleleri kutu içindeki kelimelerden uygun olanıyla tamamlayınız.

 

Gürültü - enerji- su - doğal - şiddeti- meşale

Karanlık - Güneş - ışık kaynağı - yansıma

 

1.............. ortamda cisimleri göremeyiz.

2. Canlılar için en önemli ışık kaynağı ........... tir.

3.Çevresine ışık yayan varlıklara ...........adı verilir.

4...... yapay ışık kaynağıdır.

5. Bir engele çarparak geri dönen sese. ......denir.

6.Canlı sesleri ........ sestir.

7.Ses bir ......... çeşididir.

8.Ses ......, işitme cihazı ve yükselticilerle artırılıp azaltılabilir.

9.Düzensiz ve yüksek ses ........ Olarak adlandırılır.

10....... .sesi doğal bir sestir.

 

D

D. BÖLÜMÜ ( 15 PUAN )

Aşağıda verilen ifadelere üçer örnek yazınız. 

1.Doğal ışık kaynağı:

.......................

........................

2. Yapay ses kaynağı:

..........................

.........................

  FEN VE TEKNOLOJİ  DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAV  SORULARI CEVAP ANAHTARI                                                                                 

A. BÖLÜMÜ ( 45PUAN )

1.  Aşağıda bazı ses kaynakları verilmiştir. Bu kaynaklardan kaç tanesi doğal ses kaynağıdır?              

                 * Gök gürültüsü

                    * Ağlayan bebek

                    * Çatmakta olan radyonun hoparlörü

                    * Ötmekte olan bir kuş

                    * Üstüne kaşıkla vurulan teneke kutu

                    * Şelaleden akan su

b.       5               b. 4               c. 3                   d.2

 

2.Aşağıdaki cisimlerden hangisine uygulanan kuvvet şekil değişikliğine yol açar ?

a. araba lastiği        b. lastik top     c. sünger     d. kola kutusu

 

3.Trafik polisi, hız sınırını aşan arabaların hızını ölçmek için hangi aleti kullanır?

 a. radar       b. saat        c. taksimetre       d. telsiz

 

4. Duran cismi hareket ettiren, hare­ketli bir cismi

durduran, hareketli cisimlerin yönünü değiştiren

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hareket        B) Kütle    C) Yoğunluk      D) Kuvvet

 

5. Aydınlatılmış cisim ışık kaynağı olmayıp ışık kaynağından aldığı ışığı yansıtır. Aşağıdakilerden hangisi aydınlatılmış cisimdir?

A)Güneş         B)Ampul        C)  Ay                      D)Floresan

 

6.Aşağıdakilerden hangisi ısı yayan ışık kaynağı değildir?

             a.Ateş böceği      b. Güneş      c. Mum         d. Ampul

 

7. Hangisi ışık kaynağı değildir ?

a. ay        b. fener      c. mum     d. kandil

 

8. Aşağıdakilerden hangisinde titreşen madde farklıdır ?

a. keman       b. gitar      c. ud     d. fülüt

 

9. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi sesin bir yere çarpıp geri gelmesi ile hareket eder ?

a. güvercin      b. kaplan       c. yarasa       d. köpek

 

10. Aşağıdakilerden hangisi doğal bir ses kaynağı değildir ?

a. rüzgar       b. kuş        c. davul          d. kedi

 

11. İnsanda konuşmayı sağlayan ses telleri vücudumuzun hangi kısmında yer alır ?

a. akciğerlerde       b. gırtlakta     c. ağızda      d. yutakta

 

12. ▪ Gece maçları için stadyumlar aydınlatılır.

▪ Şoförler önlerini görebilmek için geceleri arabanın tarlarını yakar.

    Yukarıdaki ifadeler, aşağıdaki bilgilerden hangisinin doğruluğunu kanıtlar?

A) Doğal ışık kaynakları sürekli ışık yayabilir.

B) Cisimleri görebilmek için ışık gerekir.

C) Fazla ışık insanlar için rahatsız edicidir.

D) Kuvvetli ışık yayan varlıklara çıplak gözle bakmak tehlikelidir.

 

13. Aşağıdakilerden hangisi ses kaynağı değildir ?

a. çalışan araba                         b.rüzgar

c. hareketsiz duran kalem        d. denizdeki dalga

 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

a. Her ses insan kulağı tarafından işitilir.

b. Titreşen cisimler ses üretir ?

c. Kaynağından uzaklaşan sesin şiddeti artar.

d. Bir kaynaktan üretilen ses tek yönde yayılır.

 

15. Yüksek binaların, camilerin, kulelerin üstlerinde yanıp sönen renkli ışıklar bulunur. Bu işiklar niçin konulur  ?

a.Estetik yapıları diğerlerinden ayırt etmek için.

b. sisli havalarda sisin yoğunluğunu test etmek için

c.Hava karanlıkken  pilotların bu yapıları fark etmeleri için

d.Bu yapıların aydınlatılması için

 

B. BÖLÜMÜ (20 PUAN )

 Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanın başına " D " , yanlış olanın başına " Y " harfi yazınız.

 

1.( D ) Işık kirliliği enerji israfına sebep olur.

2.( D ) Işık bir enerji çeşididir.

3.( Y ) Işık kaynaklarının hepsi doğaldır.

4.( Y) Ders çalışırken ışık, göze doğrudan gelmelidir .

5.( D ) Ses dalgalar halinde yayılır.

6.( D ) İnsan kulağının duyamayacağı kadar yüksek ve düşük şiddetteki sesler bazı canlılar tarafından duyulabilir.

7.(D ) Kuvvet uygulanan cisimlerin eski haline dönmesi için kuvvetin ortadan kalkması gerekir.

8.( D ) Kuvvet hareketli cisimleri durdurabilir.

9.( Y ) Yüksek sesli müzik dinlemek kulak sağlığını olumsuz etkiler.

10.(D) Görebilmek için ışığa ihtiyaç duyarız.

 

C. BÖLÜMÜ ( 20 PUAN )

 Aşağıda verilen cümleleri kutu içindeki kelimelerden uygun olanıyla tamamlayınız.

 

Gürültü - enerji - su - doğal - şiddeti- meşale

Karanlık - Güneş - ışık kaynağı - yansıma

1.. . Karanlık .ortamda cisimleri göremeyiz.

2. Canlılar için en önemli ışık kaynağı .. Güneş .... tir.

3.Çevresine ışık yayan varlıklara . ışık kaynağı..adı verilir.

4. ..Meşale . yapay ışık kaynağıdır.

5. Bir engele çarparak geri dönen sese. yansıma .denir.

6.Canlı sesleri .   doğal  ..sestir.

7.Ses bir.. enerji.. ..çeşididir.

8.Ses .. şiddeti .., işitme cihazı ve yükselticilerle artırılıp azaltılabilir.

9.Düzensiz ve yüksek ses . gürültü .. Olarak adlandırılır.

10. Su.. .sesi doğal bir sestir.

 

D. BÖLÜMÜ ( 15 PUAN )

Aşağıda verilen ifadelere üçer örnek yazınız. 

1. Doğal ışık kaynağı:

       Güneş, yıldızlar, şimşek, ateş böceği gibi

 

2. Yapay ses kaynağı:

 

  Müzik aletlerinin hepsi, araba kornası, radyo,  televizyon, makinelerin sesleri, gibi

 

                                                             Abdurahman POLAT


tag 4.sınıf fen ve teknoloji dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları ve cevapları Abdurahman POLAT

2012-04-10 tarihinde Abdurahman POLAT tarafından 4.Sınıf FenveTeknoloji SoruBankası kategorisine eklenen bu içerik toplam 10275 kez ve en son 2021-10-21 18:04:12 tarihinde görüntülenmiş.