Güncel Eğitim Sitesi

4.sınıf Türkçe 1.dönem 2.yazılı sınav

4.sınıf Türkçe 1.dönem 2.yazılı sınav

                              KÜÇÜK SAHİBİM BAY HENRİ DE SEGUR'E

              Küçük sahibim,bana karşı çok iyiydiniz;ama genel olarak eşekler söz konusu olduğunda bizleri hor görerek ve küçümseyerek konuştunuz.Ben de eşekleri daha iyi tanımanız amacıyla anılarımı yazıyor ve size sunuyorum. Anılarımı yazdığım kitap birkaç gün sonra basılacak.

             Sevgili küçük sahibim; bu anıları okuyunca en başta bendenizinki olmak üzere tüm eşeklerin dünyasını daha iyi anlayacak; insanlar tarafından nasıl haksız bir biçimde nitelendirildiğimizi öğrenecek; bizim aslında birçok üstün özelliklerimiz olduğunu, çok akıllı olduğumuzu öğreneceksiniz.

              Bu arada, benim gençken ne kadar yaramaz olduğumu,bu nedenle birçok kez cezalandırılıp mutsuz olduğumu, pişmanlıkların beni değiştirdiğini,davranışlarımı düzeltince arkadaşlarımla ve sahiplerimle nasıl iyi dost olduğumu da öğrenmiş olacaksın.

              Ai! Aiii! Aiiiiii! İyi kalpli sahibim,sadık hizmetkarınızın yaşamının ilk bölümündeki haline benzememenizi dilerim.

                                                                   Cadichon

                                                                  Bilgin eşek

1-)Bu mektubu Henri de Segur'a yazan kimdir?

.......................................................................

2-) Bilgin eşeğin bu mektubu yazmaktaki amacı nedir?

................................................................................................................................................

3-) Bilgin eşek, arkadaşlarıyla ve sahipleriyle ne zaman dost oluyor?

.................................................................................................................................................

4-)Aşağıdaki cümlelerdeki yazım yanlışlarını düzeltiniz.

Mustafa Kemal, 1899'da manastır askeri idadisini bitirdi.

.......................................................................

Mustafa Kemal,12 temmuz 1932'de Türkçenin geliştirilmesi ve korunması için türk dil kurumunu kurmuştur.

.........................................................................

5-) "Kişisel duygu,düşünce ve eleştirilere yer veren, doğruluğu kişiden kişiye göre değişen yargılar öznel;kişisel duygu ve düşüncelere yer vermeyen,doğruluğu herkes tarafından kabul edilmiş,kişiden kişiye değişmeyen yargılar da nesnel yargılardır."

 Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerdeki yargılardan hangisinin öznel, hangisinin nesnel olduğunu karşısına yazınız.

  • Ankara başkentimizdir.à
  • Benim düşünceme göre yazar,konuyu iyi anlatamamış. à
  • Kırmızı en güzel renktir. à
  • Soru cümlelerinin sonuna, soru işareti konur. à
  • Büyükannem herkesten güzel yemek yapar. à
  • İstiklal Marşı , milli marşımızdır. à
  • Hikaye, bir düzyazı türüdür. à
  • Yeni elbisen çok güzelmiş. à
  • Almanya ,Avrupa'da bulunan bir ülkedir. à
  • Keloğlan masalları bence ,en çok beğenilen masallardır. à

6-)         1- insanın kendi sağlığına da katkıda bulunan

       2- diğer inanlara ve çevreye

       3- bir ulaşım biçimidir

       4-  yaya yürümek

       5- hiçbir zarar vermeyen

Yukarıdaki sözcük ve sözcük gruplarıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulsa sıralama nasıl olur?Cümleyi yazalım

 

 

7-) "Bir şiirin değeri az ya da çok okunmasıyla belirlenmez. Çok iyi bir şiir az kişi tarafından okunmuş olabilir. Bu o kadar da önemli değildir.Asıl önemli olan, şiirin insanları ne ölçüde etkilediğidir. Bir şiirin değeri, okuyucusunun duygu ve düşüncelerine kattıklarıyla ölçülmelidir."

Yukarıdaki parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Şiirin etkileme gücü zamanla oluşur.

B-) Şiirin değeri, okuru etkilemesiyle ölçülür.

C-) Etkileyici şiirler çok okunanlardır.

D-) Kalıcı şiirler her devirde okuyucu bulur.

8-) Aşağıdakilerin hangisinde öznel bir yargı yoktur?

A-) Antakya, çok güzel bir şehirdir.                                            B-) Çok hayalci birisin.

C-) Cümleler büyük harfle başlar.                                                D-) Bu romanı çok sevdim.

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?

A-) Sınavlarına çalışmak için hafta sonu evde kaldı.

B-) Askerden geleli çok oldu,üstelik işe bile girdi.

C-) Oyuncak bebeğini bulamayınca bize küstü..

D-)  Güneş yoksa gölge de yoktur.

10-) " O kadar çok çilek var ki..............." cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun değildir?

A-) sepetimi tepeleme doldurur.                                     B-) günlerce toplasak yine bitmez.

C-) koyacak yerimiz kalmadı.                                           D-) bize bile yetmedi.

11-)Aşağıdaki sözcklerden hangisinin sesteşi (eş seslisi) yoktur?

A-) ak                  B-) al                  C-) kara                   D-) mavi

 

12-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A-) Atatürk 19 mayıs 1919'da Samsun'a çıktı

B-) Erzurum'da bir kongre yaptı.

C-) Sonra Sivas'a geçip ikinci bir kongreyi topladı.

D-) Buradan da Ankara'ya hareket etti.

13-) Hangi seçenekteki sözcükler anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A-) sert-yumuşak      B-) kırmızı-al      C-) son-ilk      D-) kalın-ince

14-) "Dalmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde " uyumak" anlamında kullanılmıştır?

      A-) Sesimi duymadınız,televizyona çok dalmışınız.

      B-) Trende yolculuk yaparken doğayı seyre daldım.

      C-) Geceleri tek başına kalınca geçmişine dalardı.

      D-) İşten gelince kanepeye uzanıp dalmışım.

15-) " Sakarya zaferinden sonra 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'e mareşal rütbesi ve gazi unvanını verdi." Cümlesinden beş tane sözcük seçerek, anlamlarını sözlükten bulunuz

1-..............................................................................

2-..............................................................................

3-..............................................................................

4-..............................................................................

5-..............................................................................

 


tag 4.sınıf türkçe 1.dönem 2.yazılı sınav soruları

2012-02-17 tarihinde ozula tarafından 4.Sınıf SoruBankası Türkçe kategorisine eklenen bu içerik toplam 3125 kez ve en son 2018-12-15 10:20:35 tarihinde görüntülenmiş.