Güncel Eğitim Sitesi

4.Sınıf sosyal bilgiler dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları ve cevapları

4.Sınıf sosyal bilgiler dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları ve cevapları

A.  Aşağıdaki cümleler de verilen ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) koyunuz. (20 PUAN)

1-(    ) Ürün alırken, reklamlarda çok çıkıyor olmasına dikkat etmeliyiz.

 

2-(    ) Oyun oynamak, temel ihtiyaçlarımızdandır.

 

3-(    ) Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri almalıyız.

 

4-(    ) Dayanıklı tüketim mallarını alırken garanti belgesini istemeliyiz.

 

5-(    ) Bütçe, ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan gelir-gider

dengesidir.

 

6-(    ) Teknolojik ürünler hayatımızı kolaylaştırır.       

 

7-(    ) Cumhuriyetin ilanından sonra Rumi takvim kullanılmaya başlandı.            

 

8-(    ) Miladi takvim güneş yılını esas alır.              

 

9-(    ) Güneş takvimi ile ay takvimi arasında zaman farkı yoktur.             

 

10-(    ) Bir günü eşit aralıklarını takip ettiğimiz alete pusula denir.

 

B. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız. (20 PUAN)

( Tasarruf- - dengeli beslenme-  aile bütçesi- garanti belgesi-Hicri takvim-TSE-tüketici-meslek- parşömen - posta tatarı

 

1 Ayın hareketlerine göre düzenlenmiş olan,Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye  Göçünü  başlangıç   kabul eder. takvime           ..... takvim denir.

 

2- Ülkemizde ürünlerin standartlara uygunluğunu denetlemek için ......kurumu oluşturulmuştur.

 

3- Aileler her ay paralarını doğru şekilde kullanmak için gelir- gider planı yaparlar, bu plana  ......................................... diyoruz.

 

4- Mal ve hizmetleri satın alıp kullanan  kimselere .....  ..... denir.

 

5-Televizyon , buzdolabı, fırın gibi elektronik eşyaların...................................vardır.

 

6-İlgi ve yeteneklerimize uygun  .....       seçmeliyiz.

 

7-.......................................vücudumuzun ihtiyacı olan bütün besinlerden yeteri kadar yenilmesidir.

 

8-  .......................................    yaparak zor günlerimizi kolayca atlatabiliriz.

 

9-Nil Nehri kıyısında yetişen bitkilerden yapılan kağıda ........denir.

 

10-Eskiden uzak iki yer arasında haber götüren postacılara .........denir.

 

C.   Aşağıdaki seçeneklerden doğru olanları işaretleyiniz. (30 PUAN)

 

1. Ürünle ilgili hangisi daha az önemlidir?

   A) ambalajlama                     B) son kullanma tarihi            

   C) emsalleri ile fiyatı             D) markası

 

2. Hangisi, alınan bir ürünün iadesi için gerekli belgelerden biridir?

A) kullanma kılavuzu                                B) para                     

 C) satış fişi ve garanti belgesi                  D) ürünün ambalajı

 

3. Geçmiş tarihlerden bugüne kadar insanların kullandıkları iletişim araçlarını sıralarsak hangisi doğru olur?

A) mektup - telefon - faks - elektronik posta               

B) elektronik posta - mektup - telefon - faks

C) telefon- mektup - faks - elektronik posta                 

D) mektup-- faks-- telefon- elektronik posta     

 

4. Bilinçli bir tüketici olarak alış veriş yaparken aşağıdakilerden hangisine öncelik vermeliyiz?

A) İhtiyaçlarımız    B) Reklamlar    C) Fiyatlar     D) İsteklerimiz

 

5. Bundan binlerce yıl önce insanlar duygu, düşünce ve bilgilerini aşağıdakilerden hangisine yazmamışlardır?

A) Parşömen         B) Kağıt         C) Kil Tablet       D) Papirüs

 

6.  Hangisinin bulunması günümüzdeki ulaşım ve otomotiv teknolojilerinin temelini oluşturur?

A. araç          B. tekerlek        C. bilgisayar      D. yazı

 

7.  Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin doğru kullanılmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunlardan değildir?

A-Ses kirliliği B-Çevre kirliliği  C-Depremler   D-Işık kirliliği

 

8.  Hz. İsa'nın doğumunu başlangıç kabul eden takvim hangisidir?

A-Rumi takvim                                  B-Hicri takvim                                                                

C-Miladi takvim                                 D-12 hayvanlı takvim

9.  Teknolojik ürünlerin doğaya zarar vermesini önlemek için ne yapmalıyız?

A-Teknolojik ürünleri kullanmamalıyız
B-Teknolojik ürünleri kullananları uyarmalıyız
C-Geri dönüşümlü maddeler kullanmalıyız
D-Doğayı sürekli ilaçlamayız

10.  İcatlar niçin yapılır?

A-Hayatı kolaylaştırmak için                   B-Meşhur olmak için
C-Boş zamanları değerlendirmek için      D-Hepsi

11.   Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A-Teknolojik ürünlerin zararı yoktur.
B-Televizyon istenilen mesafeden izlenebilir.
C-Teknoloji insan hayatını zorlaştırır.
D-Kullanılan ürünler rast gele atılmamalıdır.

12.   Türk Standartları Enstitüsünün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A-Fabrika kurmak.
B-Kaliteli ürünler üretip satmak.
C-Ürünlerin kalite standartlarına uygunluğunu denetleyip onaylamak.
D-Kaliteli ürünler sağlayacak elemanlar yetiştirmek.

13.  Satın aldığımız ürünlerden bazılarının üzerinde bir işaret  görürüz.Bu işaret geri kazanım halkasının simgesidir. Bu tür ürünleri kullandıktan sonra ne yapmamız gerekir?

A-Çöpe atmalıyız.           B-Toprağa gömmeliyiz.
C-Ateşe atmalıyız.           D-Özelliğine göre atık kutularına atmalıyız.

 

14. Bir kişinin geçimini sağlamak için yaptığı işe ne denir?

A-meslek                                B-hobi                    C-üretim                 D-satış

 

15-Zamanı ölçmek için kullanılan ilk saat aşağıdakilerden hangisidir?

a)mekanik saat        b)dijital saat   c)atom saati     d)güneş saatiC.Aşağıdaki soruları cevaplayınız  (30 PUAN)

 

1-Ana yönleri ve ara yönleri yazınız.

 

AnaYönler:....................

.........................

 

AraYönler:....................

..........................

                                                                                                                                                                                                                                                                               

2--Üretilen bir ürün tüketiciye ulaşıncaya kadar hangi aşamalardan geçer?

.............................

 

3-Temel ihtiyaçlarımız nelerdir? Yazınız.

.............................

 

  BAŞARILAR DİLERİ


  SOSYAL BİLGİLER  DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAV  SORULARI CEVAP ANAHTARI

                                                              

A. Aşağıdaki cümleler de verilen ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) koyunuz. (20 PUAN)

 

1-( Y ) Ürün alırken, reklamlarda çok çıkıyor olmasına dikkat etmeliyiz.

 

2-( D ) Oyun oynamak, temel ihtiyaçlarımızdandır.

 

3-( Y ) Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri almalıyız.

 

4-( D) Dayanıklı tüketim mallarını alırken garanti belgesini istemeliyiz.

 

5-( D ) Bütçe, ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan gelir-gider

dengesidir.

 

6-( D ) Teknolojik ürünler hayatımızı kolaylaştırır.       

 

7-( Y ) Cumhuriyetin ilanından sonra Rumi takvim kullanılmaya başlandı.            

 

8-( D ) Miladi takvim güneş yılını esas alır.              

 

9-( Y ) Güneş takvimi ile ay takvimi arasında zaman farkı yoktur.             

 

10-( Y ) Bir günü eşit aralıklarını takip ettiğimiz alete pusula denir.

 

B. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız. (20 PUAN)

( Tasarruf- - dengeli beslenme-  aile bütçesi- garanti belgesi-Hicri takvim-TSE-tüketici-meslek- parşömen - posta tatarı

 

1 Ayın hareketlerine göre düzenlenmiş olan,Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye  Göçünü  başlangıç   kabul eder. takvime  HİCRİ TAKVİM takvim denir.

 

2- Ülkemizde ürünlerin standartlara uygunluğunu denetlemek için TSE .kurumu oluşturulmuştur.

 

3- Aileler her ay paralarını doğru şekilde kullanmak için gelir- gider planı yaparlar, bu plana AİLE BÜTCESİ  diyoruz.

 

4- Mal ve hizmetleri satın alıp kullanan  kimselere  TÜKETİCİ denir.

 

5-Televizyon, buzdolabı, fırın gibi elektronik eşyaların GARANTİ BELGESİ vardır.

 

6-İlgi ve yeteneklerimize uygun  MESLEK seçmeliyiz.

 

7-.DENGELİ BESLENME.vücudumuzun ihtiyacı olan bütün besinlerden yeteri kadar yenilmesidir.

 

8-   TASARRUF   yaparak zor günlerimizi kolayca atlatabiliriz.

 

9-Nil Nehri kıyısında yetişen bitkilerden yapılan kağıda PARŞÖMEN denir.

 

10-Eskiden uzak iki yer arasında haber götüren postacılara  POSTA TATARI  denir.

 

C.   Aşağıdaki seçeneklerden doğru olanları işaretleyiniz. (30 PUAN)

 

1. Ürünle ilgili hangisi daha az önemlidir?

   A) ambalajlama                     B) son kullanma tarihi            

   C) emsalleri ile fiyatı             D) markası

 

2. Hangisi, alınan bir ürünün iadesi için gerekli belgelerden biridir?

A) kullanma kılavuzu                                B) para                     

 C) satış fişi ve garanti belgesi                  D) ürünün ambalajı

 

3. Geçmiş tarihlerden bugüne kadar insanların kullandıkları iletişim araçlarını sıralarsak hangisi doğru olur?

A) mektup - telefon - faks - elektronik posta               

B) elektronik posta - mektup - telefon - faks

C) telefon- mektup - faks - elektronik posta                 

D) mektup-- faks-- telefon- elektronik posta     

 

4. Bilinçli bir tüketici olarak alış veriş yaparken aşağıdakilerden hangisine öncelik vermeliyiz?

A) İhtiyaçlarımız   B) Reklamlar      C) Fiyatlar     D) İsteklerimiz

 

 

 

5. Bundan binlerce yıl önce insanlar duygu, düşünce ve bilgilerini aşağıdakilerden hangisine yazmamışlardır?

A) Parşömen         B) Kağıt         C) Kil Tablet       D) Papirüs

 

6.  Hangisinin bulunması günümüzdeki ulaşım ve otomotiv teknolojilerinin temelini oluşturur?

A. araç          B. tekerlek        C. bilgisayar      D. yazı

 

7.  Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin doğru kullanılmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunlardan değildir?

A-Ses kirliliği   B-Çevre kirliliği   C-Depremler     D-Işık kirliliği

 

8.  Hz. İsa'nın doğumunu başlangıç kabul eden takvim hangisidir?

A-Rumi takvim                                   B-Hicri takvim                                                               

C-Miladi takvim                                 D-12 hayvanlı takvim

9.  Teknolojik ürünlerin doğaya zarar vermesini önlemek için ne yapmalıyız?

A-Teknolojik ürünleri kullanmamalıyız
B-Teknolojik ürünleri kullananları uyarmalıyız
C-Geri dönüşümlü maddeler kullanmalıyız
D-Doğayı sürekli ilaçlamayız

10.  İcatlar niçin yapılır?

A-Hayatı kolaylaştırmak için                   B-Meşhur olmak için
C-Boş zamanları değerlendirmek için      D-Hepsi

11.   Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A-Teknolojik ürünlerin zararı yoktur.
B-Televizyon istenilen mesafeden izlenebilir.
C-Teknoloji insan hayatını zorlaştırır.
D-Kullanılan ürünler rast gele atılmamalıdır.

12.   Türk Standartları Enstitüsünün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A-Fabrika kurmak.
B-Kaliteli ürünler üretip satmak.
C-Ürünlerin kalite standartlarına uygunluğunu denetleyip onaylamak.
D-Kaliteli ürünler sağlayacak elemanlar yetiştirmek.

13.  Satın aldığımız ürünlerden bazılarının üzerinde bir işaret  görürüz.Bu işaret geri kazanım halkasının simgesidir. Bu tür ürünleri kullandıktan sonra ne yapmamız gerekir?

A-Çöpe atmalıyız.           B-Toprağa gömmeliyiz.
C-Ateşe atmalıyız.           D-Özelliğine göre atık kutularına atmalıyız.

 

14. Bir kişinin geçimini sağlamak için yaptığı işe ne denir?

A-meslek                B-hobi                   C-üretim                 D-satış

 

15-Zamanı ölçmek için kullanılan ilk saat aşağıdakilerden hangisidir?

a) mekanik saat       b)dijital saat   c)atom saati     d)güneş saati

D. Aşağıdaki soruları cevaplayınız  (30 PUAN)

 

1-Ana yönleri ve ara yönleri yazınız.

 

AnaYönler:.    KUZEY,GÜNEY,DOĞU,BATI    ......

 

AraYönler: KUZEYDOĞU,KUZEYBATI,GÜNEYDOĞU,GÜNEYBATI

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

2-- Üretilen bir ürün tüketiciye ulaşıncaya kadar hangi aşamalardan geçer?

....üretim-fabrika-dağıtım-tüketim.....

 

3-Temel ihtiyaçlarımız nelerdir? Yazınız.

     ...GİYİNME, BESLENME, BARINMA....

 

                                                                                                                                                                 .                                                                        Abdurahman POLAT


tag 4.Sınıf sosyal bilgiler dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları ve cevapları Abdurahman POLAT 4.Sınıf sosyal bilgiler dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları ve cevapları

2012-04-10 tarihinde Abdurahman POLAT tarafından 4.Sınıf SoruBankası SosyalBilgiler kategorisine eklenen bu içerik toplam 8095 kez ve en son 2020-08-14 07:37:57 tarihinde görüntülenmiş.