Güncel Eğitim Sitesi

4.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları

4.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları

4.SINIF TÜRKÇE DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI

                                          AKILLI ÇİFTÇİ

            Bir zamanlar bir köyde akıllı bir çiftçi yaşarmış. Bir gün hastalanmış. Çocuklarını başına toplamış:

"Yavrularım artık iyice yaşlandım, yakında öleceğim. Beni iyi dinleyin! Tarlada altın var. Ben ölünce altınları bulun."demiş. Üç gün sonra da ölmüş.

            Çocuklar altını bulmak için tarlayı güzelce kazmışlar. Fakat altını bulamamışlar."Bu kadar kazdık bari buğday ekelim." Demişler. Buğday ekmişler. O yıl en çok buğdayı onlar almışlar. Buğdayları satarak zengin olmuşlar. Babalarının tarlada altın var sözünü o zaman anlamışlar.

      Aşağıdaki ilk 4 soruyu parçaya göre cevaplayınız.

1-Akıllı çiftçi nerede yaşarmış?

 

2-Akıllı çiftçi hastalanınca çocuklarına ne demiş?

 

3-Çocuklar tarlayı niçin kazmışlar?

 

4-Çocuklar nasıl zengin olmuşlar?

 

5.     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamı dışında kullanılmıştır?

        a) Kaçan balonu kardeşim yakaladı.

        b) Pek çok kez yalanını yakaladım.

        c) Kediyi kolayca yakaladım.

        d) Polis suçlu adamı yakaladı.

 

6.  "Ara sıra buraya da uğrardı" cümlesinde geçen "ara sıra"   kelime grubu yerine aşağıdakilerden hangisi yazılırsa cümlenin anlamı değişir?

        a) bazen      b) kimi zaman    c) zaman zaman              d) sık sık

 

7.   4-B sınıfı Fen ve Teknoloji dersini yapıyordu(    ) Seda ışık ile ilgili olarak(   )

     (    ) Öğretmenim çiçek dürbünü yapsak olmaz mı(   ) diye sordu(    ) Yunus ve Edip kelime okuma sırasının kendilerinde olduğunu söylediler(   ) Öğretmen de(  )

     (    ) Yeteeeeeer(   ) Her kafadan ses çıkarsa nasıl ders işleyeceğiz(   )diye bağırdı(  )

Yukarıda parantezle belirtilen yerlere sıra-sıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

 a)  ( ; ) ( . ) ( ! ) ( , ) ( - ) ( ? ) ( . ) ( -) ( , ) ( ; ) ( . ) 

 b) ( ? ) ( - ) (.) ( - ) ( ; ) ( ,) ( : ) ( ! )  ( . ) ( , ) ( . )

 c) ( : ) ( - ) ( ! ) ( . ) ( , ) ( - )  ( ; )  ( . ) ( , ) ( . ) ( . )

 d) ( . ) ( :) ( -)  ( , )  ( . ) ( . )  ( : )  ( - ) ( ! ) ( , ) ( . )

 

8.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonunda soru işareti kullanılmaz?

      a)  Cumhuriyet Bayramı'nı ne zaman kutlarız           

      b)  Sınıfı süslemek için kullandığımız bayrakları kim getirdi

      c)   Heyecandan şiiri nasıl okuduğumu bile hatırlayamıyorum       

      d)   Televizyonda hangi programlar naklen yayınlandı

 

9.             Hangi cümlede "ki" nin yazımı ile ilgili yanlış yapılmıştır?

a) İmran'ın okuduğu kitap kardeşininkinden daha az sayfalı.

b) Yasin akşam ki derslerini yapmadan uyudu.

c) Zeynep " Mücadele etmeliyiz ki işin sonunu getirelim" dedi.

d) Benim koleksiyonumde seninkinden çok kart var.

 

10. "Emre kaşla göz arasında hazırlanıp çıktı" cümlesinde Emre'nin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

a) çabukluğu            b) utangaçlığı         c) sessizliği      d) cesurluğu 

 

11. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır?

a) İs-tan-bul       c) Bal-ı- ke-sir     b) Şa-n-lı-ur-fa        d) Gir-e- sun

 

12.Aşağıdaki sözcük çiftlerinden üçü bir grup oluşturmaktadır. Grubun dışında kalan hangisidir?

     a) öğrenci - talebe                                b) soymak - giydirmek   

     c) siyahlaşmak - beyazlaşmak    d) suskun - konuşkan

 

13. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde zıt anlamlı  iki sözcük aynı cümle içinde kullanılmıştır?

a) Hem uslu hem de zeki bir çocuktur Ali.

b) Saygılı ve sevgilidir herkese.

c) Büyük küçük demez hatır sorar onlara.

d) Onlar da şefkatle yaklaşırlar Ali'ye.

 

14- " demir - tutmaz - pas -  işleyen"  sözcüklerinden anlamlı bir cümle yapıldığında son sözcük hangisi olur?

    a)tutmaz             b)pas               c)demir           d)işleyen

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım hatası yapılmıştır?

a) İzmirliler fuara aktı.

b) Mert teleskopuyla  ayı gözlemledi.

c) Bugün bize Fatmalar geldi.

d) Can, kedisi Sarman'ı kucakladı.

 

16.  "Ihlamur çiçeklerinin kokusunu duymuyor musunuz?"

        "İğnenin acısını duymadım bile."

       Yukarıdaki cümlelerde "duymak" kelimesi hangi duyuları-  mızla ilgili olarak kullanılmıştır?

     a) işitme - dokunma              b) koklama- dokunma

     c) işitme - tat alma               d) görme - dokunma

 

17. Anlamları birbirinin tam tersi olan sözcüklere .....

      sözcükler denir.

      Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi   getirilmelidir?

      a ) Sesteş       b) Kökteş      c) Zıt anlamlı       d) Eş anlamlı

 

18.   Hangi cümlede "de"nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

a) Ayşenur da saçlarını kestirdi.

b) Büşra,kahvaltıda peynir de yiyor,bal da.

c) Bugün okula gelmeyenler arasında Murat ve Serenayda vardı.

d) Ahmet'in de hastaneye gitmesi gerekti.

 

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonundaki noktalama işareti yanlıştır?

a)    Oyuncakları kardeşine mi verdin?

b)    Pazardan sebze aldım.

c)    Gece saat on oldu mu hemen uyurum?

d)       Yetişin yangın var!

 

20.  Yazılışları ve okunuşları aynı olduğu halde anlamları farklı olan sözcüklere .......... sözcükler denir.

        Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

    a) Sesteş (Eş sesli)                 b) Mecaz     

    c) Eş anlamlı (Anlamdaş)        d) Zıt anlamlı (Karşıt anlamlı)

                                                   AKILLI ÇİFTÇİ

            Bir zamanlar bir köyde akıllı bir çiftçi yaşarmış. Bir gün hastalanmış. Çocuklarını başına toplamış:

"Yavrularım artık iyice yaşlandım, yakında öleceğim. Beni iyi dinleyin! Tarlada altın var. Ben ölünce altınları bulun."demiş. Üç gün sonra da ölmüş.

            Çocuklar altını bulmak için tarlayı güzelce kazmışlar. Fakat altını bulamamışlar."Bu kadar kazdık bari buğday ekelim." Demişler. Buğday ekmişler. O yıl en çok buğdayı onlar almışlar. Buğdayları satarak zengin olmuşlar. Babalarının tarlada altın var sözünü o zaman anlamışlar.

      Aşağıdaki ilk 4 soruyu parçaya göre cevaplayınız.

1-Akıllı çiftçi nerede yaşarmış?

                            BİR KÖYDE

2-Akıllı çiftçi hastalanınca çocuklarına ne demiş?  

                   Tarlada altın var. Ben ölünce altınları bulun

3-Çocuklar tarlayı niçin kazmışlar?

              ALTIN BULMAK İÇİN

4-Çocuklar nasıl zengin olmuşlar?

            BUĞDAYLARI SATARAK

5.     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamı dışında kullanılmıştır?

        a) Kaçan balonu kardeşim yakaladı.

        b) Pek çok kez yalanını yakaladım.

        c) Kediyi kolayca yakaladım.

        d) Polis suçlu adamı yakaladı.

6.  "Ara sıra buraya da uğrardı" cümlesinde geçen "ara sıra"   kelime grubu yerine aşağıdakilerden hangisi yazılırsa cümlenin anlamı değişir?

        a) bazen      b) kimi zaman    c) zaman zaman              d) sık sık

7.   4-B sınıfı Fen ve Teknoloji dersini yapıyordu(    ) Seda ışık ile ilgili olarak(    )

     (    ) Öğretmenim çiçek dürbünü yapsak olmaz mı(   ) diye sordu(    ) Yunus ve Edip kelime okuma sırasının kendilerinde olduğunu söylediler(   ) Öğretmen de(   )

    (    ) Yeteeeeeer(   ) Her kafadan ses çıkarsa nasıl ders işleyeceğiz(  ) diye bağırdı(   )

Yukarıda parantezle belirtilen yerlere sıra-sıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

 a) ( ; ) ( . ) ( ! ) ( ? )               ( . )   ( .  )  ( - )   (!  ) ( - )   ( ? )  (!  ) 

 b) ( ? ) ( - ) ( . ) ( ? )  (.  )  ( - )  ( ! )  ( - )  ( ? )  (,  )  (.  )

 c) ( : ) ( - ) ( ! ) ( ? ) ( , )  ( .)  ( : )  (-  )  ( ? )  ( , ) ( . )

 d) ( . ) ( :) ( -)  ( , )  ( . )  ( . )  ( : )  ( - )  ( ! )  ( , ) ( . )

 8.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonunda soru işareti kullanılmaz?

      a)  Cumhuriyet Bayramı'nı ne zaman kutlarız           

      b)  Sınıfı süslemek için kullandığımız bayrakları kim getirdi

      c)   Heyecandan şiiri nasıl okuduğumu bile hatırlayamıyorum      

      d)   Televizyonda hangi programlar naklen yayınlandı

9.             Hangi cümlede "ki" nin yazımı ile ilgili yanlış yapılmıştır?

a) İmran'ın okuduğu kitap kardeşininkinden daha az sayfalı.

b) Yasin akşam ki derslerini yapmadan uyudu.

c) Zeynep " Mücadele etmeliyiz ki işin sonunu getirelim" dedi.

d) Benim koleksiyonum de seninkinden çok kart var.

10. "Emre kaşla göz arasında hazırlanıp çıktı" cümlesinde Emre'nin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

a) çabukluğu            b) utangaçlığı          c) sessizliği      d) cesurluğu

11. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır?

 a) İs-tan-bul        c) Bal-ı- ke-sir     b) Şa-n-lı-ur-fa            d) Gir-e- sun

12.Aşağıdaki sözcük çiftlerinden üçü bir grup oluşturmaktadır. Grubun dışında kalan hangisidir?

     a) öğrenci - talebe                               b) soymak - giydirmek   

     c) siyahlaşmak - beyazlaşmak            d) suskun - konuşkan

13. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde zıt anlamlı  iki sözcük aynı cümle içinde kullanılmıştır?

a) Hem uslu hem de zeki bir çocuktur Ali.

b) Saygılı ve sevgilidir herkese.

c) Büyük küçük demez hatır sorar onlara.

d) Onlar da şefkatle yaklaşırlar Ali'ye.

14- " demir - tutmaz - pas -  işleyen"  sözcüklerinden anlamlı bir cümle yapıldığında son sözcük hangisi olur?

    a)tutmaz             b)pas               c)demir           d)işleyen

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım hatası yapılmıştır?

a) İzmirliler fuara aktı.

b) Mert teleskopuyla  ayı gözlemledi.

c) Bugün bize Fatmalar geldi.

d) Can, kedisi Sarman'ı kucakladı.

16.  "Ihlamur çiçeklerinin kokusunu duymuyor musunuz?"

        "İğnenin acısını duymadım bile."

       Yukarıdaki cümlelerde "duymak" kelimesi hangi duyularımızla ilgili olarak kullanılmıştır?

     a) işitme - dokunma              b) koklama- dokunma

     c) işitme - tat alma               d) görme - dokunma

 17. Anlamları birbirinin tam tersi olan sözcüklere .....      sözcükler denir.

      Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi   getirilmelidir?

      a ) Sesteş       b) Kökteş      c) Zıt anlamlı       d) Eş anlamlı

18.   Hangi cümlede "de"nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

  a) Ayşenur da saçlarını kestirdi.

  b) Büşra,kahvaltıda peynir de yiyor,bal da.

  c) Bugün okula gelmeyenler arasında Murat ve Serenayda vardı.

  d) Ahmet'in de hastaneye gitmesi gerekti. 

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonundaki noktalama işareti yanlıştır?

a)    Oyuncakları kardeşine mi verdin?

b)    Pazardan sebze aldım.

c)    Gece saat on oldu mu hemen uyurum?

d)       Yetişin yangın var!

 

20.  Yazılışları ve okunuşları aynı olduğu halde anlamları farklı olan sözcüklere .......... sözcükler denir.

        Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

    a) Sesteş (Eş sesli)                  b) Mecaz     

    c) Eş anlamlı (Anlamdaş)        d) Zıt anlamlı (Karşıt anlamlı)

                                                                             Abdurahman POLAT


tag 4.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları 4.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları

2012-02-18 tarihinde Dosyabak.com tarafından 4.Sınıf SoruBankası Türkçe kategorisine eklenen bu içerik toplam 6715 kez ve en son 2020-08-14 23:40:17 tarihinde görüntülenmiş.