Güncel Eğitim Sitesi

3.Sınıf hayat bilgisi sınav soruları

3.Sınıf hayat bilgisi sınav soruları

A)AŞAĞIDAKİ CÜMLELER DOĞRUYSA KUTUCUĞA "D", YANLIŞSA "Y" HARFİ YAZALIM

*      Okula hazırlıklı gelmek,başarımızı olumsuz etkiler.

*      Arkadaşlarımızla aramızda benzerlik ve farklılıklar olabilir.

*      İletişim;bilgi,duygu ve düşünce alışverişidir.

*      İyi bir konuşmacı,dinleyicinin yüzüne bakmaz.

*      Arkadaşlarımızla ilişkilerimizde yanlı davranmalıyız.

*      İyi bir arkadaş,sır saklamayı bilmelidir.

*      Kroki,bir yerin kuş bakışı görünüşünü ölçüsüz çizmektir.

*      Oyunu kaybettiğimizde kazanan tarafı tebrik etmeliyiz.

*      Ülkemizde ilköğretim zorunlu değildir.

*       Dişlerimizi fırçalarken musluğu açık tutmalıyız.

B)Aşağıdaki sorulan yanıtlarını işaretleyiniz.

1)İlköğretim Haftası'nı ne zaman kutlarız?

A)Okulların kapanacağı hafta  B)4Ekim günü

C)Okulların açıldığı ilk hafta

2)-Yazı tahtası,-takvim,-Kalemlik,-Sıra         

Yukarıdaki araç gereçlerden hangisi veya hangilerinin sınıfta mutlaka bulunması gerekir?

A)Yazı tahtası - Sıra   B)Takvim - Sıra  C)Kalemlik - Takvim

Esprili

Bencil

Anlayışlı

Kaba

3)

İyi bir arkadaşta, yukarıdaki özelliklerden kaç tanesi bulunmalıdır?

A)4                        B)3                                C)2 

3)Hangi çocuk,yanlış davranışların ilişkilerimiz üzerindeki etkilerinden  birini söylemiştir?

A)Ayşe; "Arkadaşlarımızın bize olan güvenini kaybetmek."

B)Ali; "Başarılı olmak"  

C)Veli; "Oyunda lider seçilmek."

4)Hangisi iyi bir iletişim kurmak için gerekli değildir?

A)İyi bir konuşmacı olmak.

B)İyi bir dinleyici olmak.

C)İyi bir koşucu olmak.

5)" Öfke ile kalkan zararla oturur."atasözü ne anlatmaktadır?

A)Öfkeli insanın zararı,hem kendisine hem de başkasına dokunur.

B)Kalkarken dikkatli olmalıyız.

Otururken öfkeli olmamalıyız.

6) "Atatürk" soyadını Mustafa Kemal'e kim vermiş-tir?

A)TBMM     B)Babası       C)Öğretmeni

Yaralı kişiye,sağlık görevlileri gelene dek uygulanan yardıma .......       .......... Denir.

7)   Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

A)Kaza         B)Acil durum       C)İlk yardım

8) Sağlıklı beslenmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

A)Sadece  hayvansal besin tüketmeliyiz.

B)Öğün sayısını üçten beşe çıkarmalıyız.

C)Doğal ve sağlıklı ürünler tüketmeliyiz.

9) Alacağımız ürünün kalitesini aşağıdakilerden hangisi belirler?

A)Ürünü satan kimse B)TSE damgası   C)Ambalaj

10)Hatalı ve bozuk ürünleri aldığımız yere götürerek   değiştirmeliyiz.Değiştirilmeyen ürünleri belgeleri ile birlikte nereye bildirmeliyiz?

 A)Tüketici haklarını koruyan kuruluşlara

B)Okul Müdürüne  C)Muhtara

C)Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayalım.

1)Ders çalışırken .....dağıtacak unsurlardan uzaklaşmalıyız.

2)Okul eşyalarını dikkatsiz kullandığımızda devlet .......zarar görür.

3)Kantinin önünde ........geçmeliyiz.

4)Merdivenlerin ........... çıkıp  ........inmeliyiz.

5)M.Kemal Atatürk,................orduya  katıldı.

6)........ kişi,yalnızca kendini düşünen kişidir.

7)Her sorunun bir ...........vardır.

8)Bir yerin kuşbakışı görünüşünü ölçüsüz çizmeye .............denir.

9)Mustafa Kemal'e TBMM  .......... soyadını  verdi.

10)Mustafa Kemal'e Kemal adını, ......... öğretmeni verdi.

                                       BAŞARILAR

                                        M.Fatih YETKİN


tag 3.Sınıf hayat bilgisi sınav soruları 3.sınıf soruları soru bankası

2012-02-18 tarihinde Dosyabak.com tarafından 3.Sınıf HayatBilgisi SoruBankası kategorisine eklenen bu içerik toplam 4257 kez ve en son 2019-01-21 09:46:15 tarihinde görüntülenmiş.