Güncel Eğitim Sitesi

3.Sınıf Türkçe dersi sınav soruları

3.Sınıf Türkçe dersi sınav soruları

                            EMEĞİN KARŞILIĞI

     Öğretmen,derse başlamaya hazır-lanıyordu.Merve parmak kaldırıp söz istedi.

     -Öğretmenim,sınıf kitaplığımız için kitap getirdim.Bunları nasıl sa-tın aldığımı,arkadaşlarıma ve size anlatmak istiyorum dedi.Öğretmenin izin vermesi üzerine,

     -Arkadaşlar,dedemin küçük bir fındıklığı var.Yaz sonunda,okullar a-çılmadan önce,işçiler gelip bütün fındığı topladılar.Ben,ir iki gün sonra fındıklıkta oynarken yerde bir-çok fındık gördüm.Başladım bunları toplamaya.İşçilerin topladığı yerden, iki sepet fındık topladım.Bu fındık-ları dedeme götürdüğümde dedem,

     -Merveciğim,fındıkları sattığı-mızda sen de kendi fındığın parasını alacaksın,dedi.

     -Dedem geçen hafta fındıkları sattı.Benim de paramı verdi.Bu kitap-ları annemin veya babamın verdiği parayla değil,o topladığım fındıkla-rın parasıyla aldım.Tamamen emeğimin karşılığıdır,dedi.

    Öğretmeni ve arkadaşları,Merve'yi

bu örnek davranışından dolayı alkış-layarak tebrik ettiler.

                       Şükran ÜLKER

  

A.İLK ALTI SORUYU YUKARIDAKİ PARÇAYA GÖRE YANITLAYINIZ

1.Merve  ne zaman parmak kaldırıyor?

........................

2.Merve  kitapları nasıl almış?

........................

3.Öğretmeni ve arkadaşları Merve'yi niçin alkışladılar?

........................

4.Merve fındıkları nereden topladı?

.......................

5.Merve topladığı fındıkları neyin içine koydu?

.......................

6.Fındıkları kim sattı?

.......................

 

B.AŞAĞIDAKİ SORULARIN  DOĞRU SEÇENE-ĞİNİ  İŞARETLEYİNİZ.

 

1. "Balıklar denizde yüzer." cümlesinde hangi sözcük tümleçtir?  

A.Balıklar               B.Denizde            C.yüzer

 

2.Cümlede iş,oluş,hareket bildiren sözcük,cümlenin hangi ögesidir? 

A.Özne                    B.Yüklem          C.Tümleç

 

3. "Bir-yıl-hafta-mevsimdir-dört" sözcükleriyle kurula-cak kurallı ve anlamlı bir cümlede hangi sözcüğü kul-lanmayız? 

A.Yıl                       B.Hafta                 C.Mevsimdir

 

4. "yarın-gideceğiz-tiyatroya-akşam" sözcüklerle kuru-lacak kurallı ve anlamlı cümlede baştan 3.sözcük hangisi olur?  

A.tiyatroya                B.yarı                  C.gideceğiz

 

5.I.akşam

   II.arkadaşlarımla

   III.yarın

   IV.sinemaya

   V.gideceğiz

 

Yukarıdaki sözcüklerle oluşturulacak anlamlı ve kurallı bir cümlede sözcüklerin sıralanışı nasıl olmalıdır? 

A.III - I - II - IV - V

B.IV - III - II - I - V

C.III - I - V - II - IV

 

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ? işareti konur? 

A.Okula kim geldi

B.Okula gelen kim,bilmiyorum.

C.Okula kimin geldiğini anlamıyorum

 

7.Aşağıdaki sözcüklerden hangileri karşıt(zıt) anlamıdır?

A.Savaş - Barış

B.Dost - Barış

C.Devlet - Millet 

 

8.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi "millet" sözcüğünün anlamdaşıdır?(eş anlamlı) 

A.Devlet                  B.Ulus                        C.Vatan

 

9.Aşağıdaki cümleyi en iyi şekilde tamamlayan sözcük çiftini işaretleyiniz.

  "Babamın erkek kardeşine......,annemin erkek kardeşine.......deriz 

A.Akraba - tanıdık      B.amca - dayı     C.dayı - yeğen

 

10. Aşağıdaki cümleyi en iyi şekilde tamamlayan sözcük çiftini işaretleyiniz. 

  "Bakarsan ...olur,bakmazsan ...olur" 

A.bağ - bahçe              B.bağ - üzüm    C.bağ - dağ

 

 

C.NOKTALI YERLERE VERİLEN SÖZCÜKLER-DEN UYGUN OLANI YAZARAK CÜMLELERİ TAMAMLAYINIZ.

 

Tümce - yüklem - özne - tümleç - kurallı cümle - devrik cümle

 

1.Cümlede iş,oluş,hareket,yargı bildiren sözcüklere ......denir.

 

2.Cümlede bildirilen işi yapan,yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan sözcüklere ....... denir.

 

3.Tümcede özne ve yüklemin dışında kalan sözcüklere ........denir.

 

4.Yüklemi sonda bulunan cümlelere ....... denir.

 

5.Duygu ve düşüncelerimizi tam olarak anlatan sözcük-ler dizisine...... ......denir.

 

6.Yüklemi sonda bulunmayan cümlelere.......      denir.

 

D.AŞAĞIDAKİ SÖZCÜKLERİ ANLAMLI VE KU-RALLI  CÜMLELER KURUNUZ.

 

Okumak - yararlıdır -çok - kitap

....................... 

 

sağlıktır - en - zenginlik - büyük

........................

 

bırakmayın - hayvanları - aç

.......................

 

E.AŞAĞIDAKİ TÜMCELERİN ÖGELERİNİ GÖSTERİNİZ.

 

Yiğit  okula  gitti.

 

 

Annem  çarşıya  gitti.

 

 

Ağaçlar yapraklarını döktü.

 

 

Ali fidan dikiyor.

 

 BAŞARILAR

 

BÖLÜM-A-24 PUAN, BÖLÜM-B-30 PUAN, BÖLÜM-C-24 PUAN,BÖLÜM-D-6 PUAN

BÖLÜM-E-16

  

                                         M.Fatih YETKİN

                                      3.C Sınıf Öğretmeni


tag 3.Sınıf Türkçe dersi sınav soruları M.Fatih YETKİN

2012-02-18 tarihinde Dosyabak.com tarafından 3.Sınıf SoruBankası Türkçe kategorisine eklenen bu içerik toplam 3374 kez ve en son 2019-02-16 14:05:33 tarihinde görüntülenmiş.