Güncel Eğitim Sitesi

3.Sınıf Hayat Bilgisi Test Soruları

3.Sınıf Hayat Bilgisi Test Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi, "saygı ve hoşgörü" ile ilgili değildir?

a. farklılık                           b. alay                                 c. sevgi

 

2. "İnsanların değişen duygularına karşı ......... gösteririz." cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a. korku                               b. duygu                                c. duyarlılık

 

3.İnsanlar birbirleriyle konuşurken ne yapmış olurlar?

a. İletişim kurmuş olurlar.                  b. Yardım etmiş olurlar.               c. Ödev yapmış olurlar.

 

4.Aşağıdakilerden hangisi ilişkilerimize zarar verir?

a. sevgi- yardımlaşma                         b. saygı-neşe                               c. kızgınlık- öfke

 

5. Başkalarını tanımadan önce onlar hakkında bazı olumsuz düşüncelerimiz olabilir.Bu düşüncelere ne ad verilir?

a.düşünce                                            b. öfke                                         c. ön yargı  

 

6. İnsanlar birbirlerinin farklılıklarına ve fikirlerine karşı nasıl davranmalıdır?

a.hoşgörü                                         b. kızgın                                      c. farklı

 

7. "Okul arkadaşlarımızla ........... içinde olduğumuz bir yerdir." cümlesinde noktalı yere gelmesi gereken sözcük kelime hangisidir?

 a. kavga                                            b. oyun                                         c. etkileşim

 

8. Aşağıdakilerden hangisi kroki ile ilgili olarak söylenilmez?

a. Kağıt üzerine çizilir.                    b. Kuşbakışı çizilir.                      c. Uzaklıkları tam olarak gösterir.

 

9. "Her okulun geçmişinin yer aldığı  bir  ..........  vardır." cümlesinde  noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a. tarihi                                          b. sınıfı                                            c. kapısı

 

10. Aşağıdakilerden hangisi  Mustafa Kemal'in gittiği okullardan değildir?

a. Cumhuriyet İlkokulu                b. Mahalle Mektebi                         c. Şemsi Efendi İlkokulu

 

11. "Kaynaklar  ......  ve  ........  değildir."  cümlesindeki boşluklara  hangileri gelmelidir?

a. az- kullanılabilir                       b. Sınırsız- tükenmez                      c.temiz- sağlıklı                             

 

12.  Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım yapılırken kullanılan kaynaklardan değildir?

a. rüzgar                                        b. su                                    c. elektrik

 

13. Hangisi doğal besin türlerimizden biri değildir?

a. hayvansal besinler                     b. kola                             c. bitkisel besinler 

 

14. Hangi seçenekteki ifade dengeli beslenmeyi anlatır?

a. Her gün farklı bir şeyler yemeliyiz.           b. Yediklerimizin ağırlığına bakıp yemeliyiz.

c. Her besinden yeterince ve düzenli yemeliyiz.

 

15. Güvenlik kurallarına dikkat edilmediğinde ortaya çıkan kötü duruma ne denir?

a. ayıp                                          b. yanlış                               c. kaza

 

16. 29 Ekim 1923'te ne oldu?

a. T.B.M.M. açıldı.                      b. Kurtuluş Savaşı başladı.              c. Cumhuriyet ilan edildi.

 

17. Mustafa Kemal aşağıdaki okulların hangisinde okumamıştır?

a. Selanik Askeri Ortaokulu        b. Hava Harp Okulu                        c. Manastır Askeri Lisesi

 

18. Mustafa Kemal orduya hangi rütbeyle katıldı?

a. kurmay yüzbaşı                       b. binbaşı                                          c. albay

 

19. Satın aldığımız ürünlerde aşağıdakilerden hangisine dikkat etmemeliyiz?

a. TSE damgasına                       b. Paketinin güzelliğine                    c. Son kullanma tarihine

 

20. "Her öğrencinin dersleri anlamada farklı bir  ............. vardır." cümlesinde noktalı yere ne gelmelidir?

a. düzeni                                     b. sırası                                 c. öğrenme tekniği

 

21. "Bilgi teknolojilerini kullanmak  ...........  sağlar." cümlesinde boşluğa ne gelmelidir?

a. Daha iyi öğrenmemizi              b. Eğlenmemizi                   c. Sınıftan uzaklaşmamızı

 

22. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

a. kırmızı- geç                            b. yeşil- dur                           c. sarı- hazır ol

 

23. Okullardaki kulüp çalışmaları hangi amaçla yapılır?

a. Sorumluluk duygusunu geliştirmek için           b. Eğlenmek için                 c. Okulu güzelleştirmek için

 

24. Aşağıdakilerden hangisi sorun çözmede en etkili yöntemdir?

a. bağırmak                              b. konuşmak                             c. kavga etmek

 

25. Aşağıdakilerden hangisi milli bayram değildir?

a. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı           b. Ramazan Bayramı            c. Zafer Bayramı


tag 3.Sınıf Hayat Bilgisi Test Soruları Soru bankası ilköğretim üçüncü sınıf soruları 3.sınıf soru bankası hoşgörü Mustafa Kemal

2012-02-09 tarihinde axsu tarafından 3.Sınıf HayatBilgisi SoruBankası kategorisine eklenen bu içerik toplam 4236 kez ve en son 2019-06-27 00:48:35 tarihinde görüntülenmiş.