Güncel Eğitim Sitesi

3.Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Test Soruları

3.Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Test Soruları

Hayat Bilgisi Soruları

Sınıf arkadaşları Nuri'yi oyuna almak istemi-yorlar. Çünkü Nuri...............

1-Yukarıda verilen cümleyi tamamlayacak uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a)oyunbozan bir çocuktur.

b)saygılıbir çocuktur.

c)yardımsever bir çocuktur.

Tunç: Arkadaşım konuşurken onu dinlerim ve önemserim.

Elif: Başkalarının eşyalarını kullanmak için izin istemem.

Ziya:Sıra olmayıgerektiren yerlerde sıraya girerim.

2-Yukarıda bazıçocukların davranışları hakkında bilgi verilmiştir. Buna göre hangi çocuğun davranışı yanlıştır?

a)Tunç b)Elif c)Ziya

3-'Yarın görsel sanatlar dersimiz var' diyen Esra okula hangisini kesinlikle götürmeli-dir?

a)Abaküs b)Flüt c)Sulu boya

4- İrem Hayat Bilgisi dersinde iyi not almış-tır.Ama sıra arkadaşı Esin kötü not almıştır.

Buna göre İrem aşağıdakilerden hangisi gibi davranmalıdır?

a)iyi not aldığı için böbürlenmelidir.

b)Kötü not aldığı için Esin'i teselli etmelidir.

c)Kötü not aldığı için Esin'le alay etmelidir.

5-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)Duygu ve düşüncelerimiz davranışlarımızı etkiler.

b)Çevremizde meydana gelen olaylar duygularımızı etkilemez.

c)Yaşadığımız duyguları farklı şekillerde ifade ederiz.

6-'Ali banyoda uzun süre kalıyor, duş alırken suyu ve şampuanı çok harcıyordu.'

Buna göre;

1-Ali kişisel bakımını yapıyor.

2-Ali suyunu tutumlu kullanmıyor.

3-Ali kişisel bakımını yaparken sadece su kullanıyor.

İfadelerinden hangisi doğrudur?

a)1 ve 2 b)2 ve 3 c)1, 2 ve 3

7-Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)Dengeli ve düzenli beslendiğimizde daha çok hasta oluruz.

b)Dengeli ve düzenli beslendiğimizde okuduklarımızı daha çabuk anlarız.

c)Dengeli ve düzenli beslendiğimizde kendimizi daha enerjik hissederiz.

8-Hangi besin diğerlerinden farklı bir besin grubunda bulunur?

a)domates b)patlıcan c)et

9-Aşağıdakilerden hangisi dini bayramdır?

a)Cumhuriyet Bayramı b)Ramazan Bayramı c)Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

10-Mustafa Kemal Atatürk aşağıdaki yerle-rin hangisinde doğmuştur?

a)Selanik b)Ankara c)İstanbul

11-Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?

a)Çöpleri sıranın altına atmak

b)Okul bahçesine fidan dikmek

c)Tuvalet ve lavaboları temiz kullanmak

12-' Musa Amca bahçede ve tarlada sebze ve meyve ekerek geçimini sağlıyor.' Buna göre Musa Amca'nın mesleği aşağıdakiler-den hangisidir?

a)Çiftçilik b)Terzilik c)Postacılık

13-'Aslı çok iyi piyano çalar. Parmakları ince ve uzun olduğu için piyano çalmayı kolay öğrenmiştir.' Buna göre Aslı için aşağıdaki-lerden hangisi yanlıştır?

a)Aslı'nın fiziksel özelliği ona kolaylık sağlamıştır.

b)Aslıpiyano çalmayı seviyor.

c)Aslısporla uğraşmayı seviyor.

14-Tutumlu bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

a)Gereksiz harcamalar yapmaz.

b)Kaynaklarıbilinçli kullanır.

c)Haftalık harçlığını ilk günden harcar.

15-'Efe arkadaşından aldığı ödünç kalemi yanlışlıkla kırdı.' Bu durumda Efe'nin aşağıdakilerden hangisini yapması uygun olmaz?

a)Kalemi çöpe atması b)Arkadaşına yeni bir kalem alması c)Arkadaşından özür dilemesi

16- Seda, Ayça ve Ali isimli çocuklardan hangisinin söylediği sözler görgü kuralla-rına uygun değildir?

a)Seda: Lütfen, siz oturun. b)Ayça. Sana ne, git başımdan! c)Ali: Teşekkür ederim, iyiyim.

17-' Ezgi, Aslı'dan saç tokasını bir günlüğüne istemiştir. Ezgi bir gün sonra Aslı'dan aldığı tokayıteşekkür ederek geri vermiştir.' Buna göre Ezgi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a)Ödünç aldığı eşyayı zarar vermeden kullanıyor.

b)Başkasının eşyasını izin istemeden alıyor.

c)Ödünç aldığı eşyayı zamanında teslim ediyor.

18- Dünyada yaşayan insanlar arasında;

1-Dil

2-Din

3-Renk

4-Kültür

özelliklerinden hangileri bakımından farklılık görülür?

a)1, 2 ve 4 b)2, 3 ve 4 c)1, 2, 3 ve 4

19-Bayrağımızla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)Bayrağımız rengi kırmızıdır.

b)Bayrağımızın üzerinde beyaz ay ve yıldız vardır.

c)Bayrağımız daire şeklindedir.

 

20- Bir okulun planı aşağıda verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)3-A sınıfının karşısında öğretmenler odası yanında da 3-B sınıfı vardır.
b)Müdür odası, araç odası ve öğretmenler odası arasındadır.
c)Öğretmenler odasına en yakın sınıf 3-C sınıfıdır.


tag 3.Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Test Soruları Soru Bankası indirmesiz sorular Özden SAKARKAYA

2012-11-26 tarihinde Özden SAKARKAYA tarafından 3.Sınıf HayatBilgisi SoruBankası kategorisine eklenen bu içerik toplam 4312 kez ve en son 2019-11-18 17:41:09 tarihinde görüntülenmiş.