Güncel Eğitim Sitesi

2.Sınıf türkçe Çalışma Sayfası

2.Sınıf türkçe Çalışma Sayfası

BENEKLİ KUZU

Anne koyunun dört tane küçük kuzusu vardı. Bunlardan üç tanesi kar gibi bembeyazdı. Bir tanesinin ise siyah benekleri vardı. Koyun benekli kuzunun kirli olduğunu düşünüyordu.

Onu su ile yıkamaya karar verdi. Su ile yıkadı ama siyah benekleri çıkmadı. O zaman benekli kuzuyu dereye götürmeye karar verdi. Benekli kuzuyu dereye götürdü ve orada yıkadı. Ama yinede o benekler çıkmadı.

Bu sefer anne koyun kuzusunu çobanın yanına götürdü. Çoban kavalını çalıyordu. Anne koyun ile benekli kuzuyu görünce ayağa kalktı. Benekli kuzuyu kucağına aldı ve onu aman ne güzel kuzu diye öpmeye başladı.

Anne koyun kuzusunu benekleri ile sevmesini öğrenmişti. Benekli kuzuyu kardeşlerinin yanına götürdü ve hep beraber ot yemeye başladılar.

            SORULAR

1.Anne koyunun kaç tane kuzusu varmış?

   .....................................

2.Anne koyun benekli kuzu hakkında ne düşünüyor?

   .....................................

3.Anne koyun benekli kuzuyu nereye götürmeye karar verdi?

  ......................................

4.Koyun ve benekli kuzu geldiği sırada çoban ne yapıyordu?

   .......................................

5.Çoban benekli kuzuyu görünce ne yaptı?

   .....................................

6.Anne koyun neyi öğrendi?

   ......................................

 

7.Aşağıdaki kelimelerin  eş ve zıt anlamlarını yazınız.

   Kelime           Eş anlamı                              Kelime                   Zıt anlamı

   Okul                ........                     küçük                    ........

    al                    .......                           Siyah                        ........

   beyaz             ........                     zayıf                       ........

   misafir             ........                     uzun                       ........

   yoksul              ........                     iyi                           ........

  elbise               .........                    az                           ........

  hekim              ........                      uzak                      ........

  sözcük             .......                       tatlı                        ........

 

8. yüz   kelimesini iki ayrı anlamda  kullanarak cümle kurunuz.

   

   Yüz:...............................

    Yüz:...............................

 

9.  aldı-bana-kitap-yeni-babam-bir  Sözcüklerini kullanarak  anlamlı kurallı bir

    cümle kurunuz.

..................................

 

10.Verilen cümlelere uygun noktalama işareti koyunuz.

       Dersten sonra eve gideceğim

       Akşam bize sen de gelecek misin

       Yaşasın, gene biz kazandık

       Bizim takımda Ahmet Ömer Taner Kemal ve  Murat oynuyor

 

11.Aşağıda verilen kelimeleri  sözlük sırasına göre   yazınız.

      Kitap- ev-bahçe-odun -zaman

      .....         ......      ......         ......        .......

 

12.(okul    kalem )  kelimelerini adın durumlarına göre yazınız.

 

  Okul                    ....durumu                  kalem                         ....durumu

   Okul..               .....durumu                kalem..                    ...durumu

   Okul.                ......durumu               kalem..                    ....durumu

   Okul..               ......durumu               kalem..                    .....durumu

   Okul..               ....durumu              kalem..                    .....durumu

 

13.Aşağıdaki kelimelerin sonuna  olumlu veya olumsuz yazınız.

      Bu gün çok ders çalıştım. .............cümle

      Sen iyi bir arkadaş değilsin. .............cümle

      Bahçede oynayan kimse yoktu...........cümle

      Bu gün okulda çok şey öğrendim.........cümle

 

14."Zeynep'ler bu akşam bizi çay'a davet etti ?"   Bu cümledeki yanlışları düzelterek

        yeniden    yazınız.

       ..................................

15.Babam yeni bir gözlük ve kalemlik aldı. Bu cümledeki türemiş kelimeleri yazınız.

      ............................

 

16.Öğretmenler çalışkan öğrencileri sever. Bu cümledeki önad olan sözcük hangisidir?

      ............

 

17.    Aşağıdaki verilen boşlukları tamamlayınız.

A) kirli el                                         durum bildiriyor.

B) kırmızı kalem ............bildiriyor.                 

C) yuvarlak masa  ..........bildiriyor.

D) üç arkadaş    ............bildiriyor.

 

18.Aşağıdaki kelimelerin soyut veya somut  olma durumuna göre karşılarına yazınız.

       ağaç  .........kelime               sevgi ........kelime

       neşe  ....... kelime               özlem .........kelime

       çiçek........kelime                kitap.........kelime

 

19. Aşağıdaki kelimeleri tekil ve çoğul yapınız.

       Arkadaşlar             .......                       Çiçek           ...........

       Yolcular                 .......                        Ekmek        ...........

      Arabalar                 .......                        Masa          ............

 

20."Dersine planlı çalışmadığı için  başarılı olamadı."  Bu cümledeki sebep ve sonuç  olan

     bölümleri karşısına yazınız.          

 

      Sebep:........................

      Sonuç:........................

      

                                                                                                          İsmail BİLGİ

                                                                                                                     2/B Sınıf Öğ.


tag 2.Sınıf türkçe dersi Çalışma Sayfası

2012-02-17 tarihinde Dosyabak.com tarafından 2.Sınıf ÇalışmaKağıtları SoruBankası Türkçe kategorisine eklenen bu içerik toplam 4576 kez ve en son 2019-03-20 18:31:01 tarihinde görüntülenmiş.