Güncel Eğitim Sitesi

1.Sınıflar 1.Dönem Veli Toplantısı Tutanak Örneği

1.Sınıflar 1.Dönem Veli Toplantısı Tutanak Örneği

2011-2012 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM 1/B SINIFI VELİ TOPLANTISI TUTANAĞIDIR.

            1-Açılışta öğretmen velilere kendini tanıttı.Yapılan yoklama sonucunda sınıf velilerinin 25 tanesinin hazır olduğu görüldü.Gündem maddeleri okundu ve toplantıya geçildi.

           

            2-Öğretmen tarafından okutulacak ders kitapları ve derslerde kullanılacak araç ve gereçler tanıtıldı ve velilerin kendi imkanları ile araç ve gereçleri temin edecekleri açıklandı.

Öğrenci Ürün Dosyalarının bir klasör ve üç adet plastik dosyadan oluşacağı ve kullanma şekli hakkında gerekli bilgi verildi.Alınması gereken araç gereçlerle ilgili bir liste verildi.

           

            3-1. sınıf okuma yazma çalışmalarında uygulanacak olan "ses temelli" okuma yazma çalışmaları tanıtıldı.Evde öğrencilerin çalışmalarında velilerin katkılarının neler olabileceğinin; öğrencilere verilecek olan günlük fotokopi çalışmalarının alt tarafına düşülecek notlardan takip edilerek anlaşılabileceği açıklandı.

           

            4-Velilerin okuma yazma öğrenmedeki kuşkularının giderilmesi amacıyla öğretmen tarafından açıklamalar yapıldı.Velilere öğrencilerin okula devam ettikleri sürece okuma yazmayı en geç I.Dönem sonuna kadar kavrayacakları anlatıldı.Bu süre içinde öğretmenle sürekli ilişki içinde olmalarının önemi işlendi.

           

            5-Sınıfta uygulanacak "Beslenme" şekli hakkında velilerin görüşleri alındı.Öğrencilerin beslenme saatinde verilen beslenme listesine bağlı kalarak bireysel olarak yapmaları oy birliği ile kabul edildi.

           

            6- Velilere öğrencilerin arasında zaman zaman tartışmalarının doğal olduğu; onların bunları büyütmediklerini , velilerin de aynı duyarlılıkla olaya bakmalarının uygun olacağı açıklandı.

           

            7-Öğretmen yönetmelikler gereği sınıf  velileri arasından "Sınıf Veli Temsilcisi" seçilmesi gerektiğini açıkladı. Sınıf temsilciliğine aday olabilecekler soruldu.Veliler arasından  "Dilek YORULMAZ ve Melek UZ" aday oldu.Yapılan oylama sonucunda Melek UZ 14 oy Dilek YORULMAZ 11 oy aldı.Buna göre Melek UZ sınıf temsilcisi , Dilek YORULMAZ sınıf temsilci yardımcısı olarak seçilmiştir.' Bu arada veli-öğretmen görüşmelerinin beslenme saatinde, yada ders dışı zamanlarda olması sınıflara velilerin bu amaçla gelmemelerinin dersleri bölmemeleri açısından önemli olduğu açıklandı.

           

            8-Veliler tarafından öğrencilerin çantalarının ağırlığı dile getirildi.Bu amaçla sınıfta öğrenci dolaplarının olmasının yerinde olacağı söylendi.Öğretmen bu dolapların yapımının maliyeti olduğunu ve okul idaresinin bunu karşılamasının mümkün olmadığı, ancak kendi velilerimizin katkılarıyla yapılabileceğini açıkladı.Bu amaçla ön çalışmanın yapılmasının uygun olacağını anlattı.Velilerden Cengiz KIZILTAN okulun bu tür işlerini yapan birilerinin  olduğunu onunla temasa geçilerek fiyat alınabileceğini söyledi.konunun maliyetinin hesaplanarak tekrar görüşülmesinin uygun olacağını açıkladı.Velilerce uygun görüldü.

           

            9-Öğretmen tarafından evde yapılacak alıştırma çalışmalarında öğrencilere ait çalışma odasının önemi anlatıldı.Öğrencilerin ev ortamı içinde daha uzun süre çalışması gerektiği, ancak kendisine ait bir odada çalışmayı daha çabuk bitirebileceği açıklandı.Velilerden uygun ortam sağlanmasını istedi.

            10-Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.Öğretmen velilere teşekkür ederek toplantıyı kapattı.                                                                                              21/09/2011

 

                                               Bahattin ULUDAĞ                           Cengiz KIZILTAN

                                               1/B Sınıf Öğretmeni                                  Yazman

NOT:Toplantıya katılan velilerin imza sirküleri ektedir.


tag 1.Sınıflar 1.Döne m Veli Toplantısı Tutanak Örneği Bahattin ULUDAĞ veli toplantısı örneği İlköğretim Öğrenci Veli Toplantısı Örnekler Evrakları veli toplantısı örnekleri 1.dönem toplantı örnekleri

2012-02-11 tarihinde Bahattin ULUDAĞ tarafından 1.Sınıf Toplantılar VeliToplantısı kategorisine eklenen bu içerik toplam 4046 kez ve en son 2021-12-03 03:05:44 tarihinde görüntülenmiş.