Güncel Eğitim Sitesi

12.Sınıf Coğrafya dersi test soruları ve cevapları - 9

12.Sınıf Coğrafya dersi test soruları ve cevapları - 9

Türkiye'de Ulaşım ve Ticaret

1. I. Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkeler farklı nedenlerle ülkemizde demir yollarının gelişimine katkıda bulunmuşlardır.

II. 1923 -1940 yılları arasında hava yollarına yapılan yatırım, demir yollarına göre daha fazladır.

III. 1950'den sonraki yıllar, kara yolunun demir yoluna karşı üstünlüğünü kabul ettirdiği yıllardır.

IV. 1980 sonrası dönemde deniz yolu ulaşımına yapılan yatırımlar artmış, deniz yolu ulaşımının payı yükselmiştir.

Türkiye'de ulaşım sistemlerinin gelişimi ile ilgili verilen, yukarıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

2.

Haritada numaralarla gösterilen limanların hangilerine demir yoluyla ulaşılamaz?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve V

D) III ve IV

E) IV ve IV

3. Aşağıdakilerden hangisinin, Türkiye'nin ulaşımını olumlu yönde etkilediği savunulamaz?

A) Dış ticaret hacminin artması

B) Kara yollarında seyreden araç sayısının artması

C) Yurt dışından gelen turist sayısının artış göstermesi

D) Kuzey ve güneyde dağların kıyıya paralel olarak uzanması

E) Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan önemli ticaret yolları üzerinde yer alması

4. I. Limanlar

II. Tarım alanları

III. Turizm merkezleri

IV. Sanayi merkezleri

Türkiye'deki demir yolları, yukarıda verilenlerden hangilerini birbirine daha çok bağlar?

A) I ve II

B) I ve IV

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

5. Aşağıdaki grafikte, Türkiye'de 2000 - 2004 yılları arasında ithalat ve ihracat miktarları gösterilmiştir.

Grafikteki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Verilen yıllar arasında, Türkiye ticareti sürekli açık vermiştir.

B) Hem ithalat miktarında hem de ihracat miktarında sürekli artışlar olmuştur.

C) 2000'den, 2004 yılında kadar olan zaman diliminde ihracat miktarı % 100 artmıştır.

D) İhracat gelirlerinin ithalat giderlerini karşılama oranının en düşük olduğu yıl 2001'dir.

E) İthalat ürünlerinin büyük bir kısmını fabrika kurmaya yarayan yatırım malları oluşturur.

6. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'nin ithal ettiği ürünler arasında yer almaz?

A) İlaç

B) Çimento

C) Gübre

D) Madeni yakıtlar

E) Ham petrol

7. Türkiye, sahip olduğu kıyı potansiyeline ve önemli su yollarına rağmen, denizcilik ve deniz ulaşımı alanında istenilen seviyeye ulaşamamıştır.

Bu durumun nedenleri arasında, aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Liman yapımı giderlerinin fazla olması

B) Kıyılarında doğal limanların fazla olması

C) İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması

D) Deniz taşıtlarının yük ve yolcu kapasitelerinin fazla olması

E) Kıtalar arasında ithalat ve ihracatın daha çok deniz yoluyla yapılması

8. Aşağıdaki haritada, Türkiye'deki bazı hava limanları gösterilmiştir.

Buna göre, hava limanlarından hangileri daha çok dış turizme yöneliktir?

A) Adana-Van

B) Antalya - Dalaman

C) Trabzon - Erzurum

D) Atatürk - Çarşamba

E) Adnan Menderes - Esenboğa

9. Yük ve yolcu taşımacılığında en ekonomik ulaşım, deniz yoludur.

Bu durumun nedenleri arasında, aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Yol yapımı ve yenileme giderlerinin olmaması

B) Deniz taşıtlarının yük ve yolcu kapasitelerinin fazla olması

C) Kıtalar arasındaki ithalat ve ihracatın deniz yoluyla daha kolay olması

D) Liman yapımı giderlerinin fazla olmasına karşılık, uzun yıllar kullanılabilmesi

E) Deniz ulaşımında yararlanılan araçların kullandığı yakıtların daha ucuz olması

10. Türkiye'de demir yolu ve kara yolu ulaşım ağı ile desteklenen limanların ulaşım fonksiyonları en üst seviyededir.

Buna göre, aşağıdaki limanlardan hangisinin ulaşım fonksiyonu diğerlerine göre daha alt düzeydedir?

A) İstanbul

B) Kocaeli

C) Trabzon

D) Samsun

E) Mersin

11. Ülkemizdeki bazı şehirler, gelişimlerini büyük ölçüde karayollarının kavşak noktasında bulunmalarına borçludur.

Buna göre, aşağıdaki kent çiftlerinden hangileri gelişmelerini kara yollarının kavşak noktasında olmasına bağlıdır?

A) Amasya - Samsun

B) Sinop - Zonguldak

C) Batman - Diyarbakır

D) Aksaray - Afyonkarahisar

E) Şanlıurfa - Kahramanmaraş

12. Dış ticaretle ilgili yükleme ve boşaltma imkanlarına göre, aşağıdaki liman kentlerini sıraya koymak gerekirse, bunlardan hangisi son sırayı alır?

A) Sinop

B) İzmir

C) Antalya

D) Samsun

E) Mersin

13. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de iç ticaretin gelişmesinde etkili olan temel etkendir?

A) Yöreler arasında iklim ve yer şekilleri özelliklerinin belirgin farklılıklar göstermesi

B) Ülkede kara yolu ulaşımının diğer ulaşım yollarına göre daha fazla gelişme göstermesi

C) Ticarete konu olan ürünlerin tür ve çeşitliliğinde yöreler arasında belirgin farklılıklar olması

D) İç pazarlara sunulan ticari ürünlerin dış pazarlara sunulan ticari ürünlerden daha fazla olması

E) Köyden kente göçlerin artması nedeniyle, şehirler ile kırsal kesimler arasındaki bağlantının devam etmesi

14. Aşağıdakilerden hangisi, ihraç ve ithal edilen malların ülkeye dağıldığı, büyük ölçekli ticaret merkezleri arasında gösterilemez?

A) İstanbul

B) Antalya

C) Muğla

D) Bursa

E) Gaziantep

Başarılar dileriz. "dersimiz.com"

CEVAP ANAHTARI - 9

TEST-09 1-D 2-C 3-D 4-B 5-A 6-B 7-A 8-B 9-E 10-C 11-D 12-A 13-C 14-C


tag Türkiye'de Ulaşım ve Ticaret 12.sınıf coğrafya dersi coğrafya soruları soru bankası lise soruları lise soru bankası ortaöğretim soru bankası sorular ve cevapları cevaplı test soruları cevaplı soru bankası

2012-02-11 tarihinde Dosyabak.com tarafından Lise-4 Coğrafya SoruBankası kategorisine eklenen bu içerik toplam 3787 kez ve en son 2020-02-17 19:24:57 tarihinde görüntülenmiş.