Güncel Eğitim Sitesi

12.Sınıf Coğrafya dersi test soruları ve cevapları - 16

12.Sınıf Coğrafya dersi test soruları ve cevapları - 16

Enerji Taşımacılığı Çin Halk Cumhuriyeti

1. Çin Halk Cumhuriyeti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İklim ve bitki çeşitliliği fazladır.

B) Yer altı kaynakları yönüyle zengindir.

C) Dünya'da en fazla nüfusa sahip ülkedir.

D) Güney, güneydoğu ve doğu kesimlerinde muson iklimi görülür.

E) İş gücünün pahalı olmasından dolayı sanayi yeterince gelişmemiştir.

2. Çin Halk Cumhuriyeti'nde en fazla çıkarılan madenler, aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

A) Linyit - altın

B) Fosfat-bakır

C) Demir - kalay

D) Krom - doğal gaz

E) Taş kömürü - petrol

3. I. Petrol

II. Rüzgâr

III. Kömür

IV. Gelgit

V. Doğal gaz

Yukarıdakilerden hangileri, hidrokarbon enerji kaynakları arasında gösterilemez?

A) I ve II

B) II ve III

C) II ve IV

D) III ve IV

E) III ve V

4. Çin Halk Cumhuriyeti'nde, nüfusun büyük bölümünün ülkenin doğu ve güney kıyılarında toplanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüzey şekillerinin sade olması

B) Ulaşım olanaklarının fazla olması

C) Turizm etkinliklerinin yoğun olması

D) Yer altı kaynakları yönüyle zengin olması

E) Tarım ve sanayi faaliyetlerinin gelişmiş olması

5. I. Tanrı Dağları

II. Atlas Dağları

III. Karanlık Dağları

IV. Ural Dağları

Yukarıdakilerden hangileri, Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içinde yer almaz?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

6. Dünya genelinde enerji talebinin artmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?

A) Sanayileşmenin artması

B) Turizm olanaklarının artması

C) Ulaşım olanaklarının artması

D) Nüfus yoğunluğunun artması

E) Ticarî faaliyetlerin yaygınlaşması

7. Çin Halk Cumhuriyeti'nin yurt dışı alımlarında (ithalat) ilk sırada yer alan ülke, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güney Kore

B) ABD

C) Japonya

D) Almanya

E) Brezilya

8. Son yıllarda Dünya'daki büyük firmaların Çin Halk Cumhuriyeti'nde fabrika kurmalarında aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?

A) İş gücünün ucuz olması

B) Enerji kaynaklarının bol olması

C) Ulaşım olanaklarının fazla olması

D) Gümrük vergilerinin yüksek olması

E) Sanayi için uygulanan teşviklerin az olması

9. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde, kişi başına düşen yıllık enerji tüketimi diğerlerine göre daha fazladır?

A) Afganistan

B) Almanya

C). Nijerya

D) Arjantin

E) Bangladeş

10. Aşağıdakilerden hangisi, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki yer şekillerinden biri değildir?

A) Altın Dağları

B) Tibet Platosu

C) Tarım Havzası

D) Mançurya Ovası

E) Çungarya Havzası

11. Aşağıdaki kıtalardan hangisinin petrol tüketimi diğerlerine göre daha fazladır?

A) Avustralya

B) Güney Amerika

C) Avrupa

D) Asya

E) Afrika

12. Günümüzde doğal gazın taşınmasında, deniz yolu yerine boru hatları tercih edilmektedir.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deniz yollarının güvenliğinin az olması

B) Doğal gazın boru hatlarıyla daha ucuza taşınması

C) Boru hatlarıyla taşınan doğal gazda kayıp oranının az olması

D) Doğal gazın deniz yoluyla taşınmasında liman olanaklarının yetersiz olması

E) Doğal gaz kullanım alanlarının deniz kıyılarından iç bölgelere doğru kayması

13. Kerkük - Yumurtalık petrol boru hattı, Türkiye ile aşağıdaki ülkelerin hangisi arasında petrol taşımacılığında kullanılmaktadır?

A) İran

B) Suriye

C) Irak

D) Azerbaycan

E) Yunanistan

14. Son yıllarda Çin Halk Cumhuriyeti ekonomisinin gelişme göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha az olmuştur?

A) Gümrük vergilerini kademeli olarak azaltması

B) Yabancı yatırımcılara çeşitli kolaylıklar sağlaması

C) Araştırma ve geliştirme çalışmalarına daha fazla pay ayırması

D) Yolsuzluk, kaçakçılık ve dolandırıcılıkla mücadele için ağır cezalar uygulanması

E) Teknolojik kalkınma bölgelerinin, sanayi parklarının ve serbest bölgelerin kurulması

15. Aşağıdakilerden hangisi, petrol ve doğal gazın tankerlerle taşınmasının ortaya çıkardığı sorunlardan biridir?

A) Tanker kazalarıyla çevre kirliliğinin ortaya çıkması

B) Ulaşım sektöründe çalışan nüfus oranının artması

C) Alternatif enerji kaynaklarının kullanımının azalması

D) Boğaz ve kanallardan alınan geçiş ücretlerinin artması

E) Limanların yükleme ve boşaltma kapasitelerinin artması

16. Çin Halk Cumhuriyeti'nde en fazla kullanılan enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğal gaz

B) Kömür

C) Petrol

D) Nükleer

E) Hidroelektrik

17.

Yukarıdaki haritada taranarak numaralandırılan alanların hangisi, petrol ve doğal gaz rezervleri yönüyle daha zengindir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

18. Çin Halk Cumhuriyeti'nin doğu kesimlerinde yaz mevsiminin bol yağışlı geçmesi, aşağıdaki ürünlerden hangisinin yetişme alanının genişlemesine neden olmuştur?

A) Buğday

B) Pamuk

C) Pirinç

D) Arpa

E) Şeker pancarı

19. Bakü - Tiflis - Ceyhan petrol boru hattı ile aşağıdaki ülkelerin hangisinin petrolleri Dünya pazarlarına ulaştırılmaktadır?

A) İran

B) Gürcistan

C) Ermenistan

D) Azerbaycan

E) Rusya Federasyonu

Başarılar dileriz. "dersimiz.com"

CEVAP ANAHTARI - 16

TEST-16 1-E 2-E 3-C 4-E 5-D 6-A 7-C 8-A 9-B 10-C 11-C 12-B 13-C 14-D 15-A 16-C 17-D 18-C 19-D


tag Enerji Taşımacılığı Çin Halk Cumhuriyeti 12.sınıf coğrafya dersi coğrafya soruları soru bankası lise soruları lise soru bankası ortaöğretim soru bankası sorular ve cevapları cevaplı test soruları cevaplı soru bankası

2012-02-11 tarihinde Dosyabak.com tarafından Lise-4 Coğrafya SoruBankası kategorisine eklenen bu içerik toplam 4238 kez ve en son 2020-02-24 23:16:42 tarihinde görüntülenmiş.