Güncel Eğitim Sitesi

12.Sınıf Coğrafya dersi test soruları ve cevapları - 15

12.Sınıf Coğrafya dersi test soruları ve cevapları - 15

Doğal Kaynakların Verimliliği (Rusya ve Güney Afrika Cumhuriyeti)

1. Dünya genelindeki aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Rusya ekonomisini olumlu yönde etkiler?

A) Uluslararası ticaretin azalması

B) Petrol ve doğal gaz fiyatlarının artması

C) Alternatif enerji kaynaklarının yaygınlaşması

D) Sanayi sektöründe iş gücü ihtiyacının artması

E) Petrol ve doğal gaza olan bağımlılığın azalması

2. Hazar Bölgesi, petrol yönüyle Dünya'nın en zengin bölgelerinden biridir.

Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisi Hazar Bölgesi'nde yer almaz?

A) Azerbaycan

B) Türkmenistan

C) Ukrayna

D) Kazakistan

E) Rusya Federasyonu

3. Afrika Kıtası'nda, kurulan bölgesel birliklerin en etkin ülkelerinden biri de Güney Afrika Cumhuriyeti'dir.

Bu durum, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?

A) Kıtanın en güneyinde bulunmasıyla

B) Nüfus yoğunluğunun fazla olmasıyla

C) Ekonomik yönden gelişmiş olmasıyla

D) Farklı etnik gruplardan insanların bulunmasıyla

E) Yönetim biçiminin diğer Afrika ülkelerinden farklı olmasıyla

4. Ekonomik yönden yeterince gelişmemiş ülkelerdeki yer altı ve yer üstü kaynakları, gelişmiş ülkelere ait çok uluslu şirketler tarafından işletilmektedir.

Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisindeki plantasyon alanlarının gelişmiş ülkeler tarafından işletildiği söylenebilir?

A) ABD

B) Kanada

C) Kolombiya

D) İngiltere

E) ispanya

5. Aşağıdakilerden hangisi, Rusya Federasyonumun genel özelliklerinden biridir?

A) Nüfus dağılımı düzenlidir.

B) Hidroelektrik enerji potansiyeli azdır.

C) İthalatında doğal gaz ve petrol önemli yer tutar.

D) Topraklarının büyük bölümü Avrupa Kıtası'nda-dır.

E) Doğal kaynaklar bakımından Dünya'nın en zengin ülkelerindendir.

6. Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika Kıtası'nda yabancı yatırımının en fazla olduğu ülkedir.

Bu durum, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisine bağlanabilir?

A) Ulaşım olanaklarının fazla olmasına

B) Yer altı kaynakları yönüyle zengin olmasına

C) Yabancı yatırımcılardan yüksek vergi alınmasına

D) Ülke içinde farklı milletlerden insanların yaşamasına

E) Ülkede büyük bankaların ve finans kurumlarının olmasına

7. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğu ve güneydoğu kesimlerinin batı kesimlerine göre daha ılıman olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüzey sularının zengin olması

B) Doğal bitki örtüsünün cılız olması

C) Ortalama yükseltisinin fazla olması

D) Sürekli rüzgârların etkisinde kalması

E) Mozambik Sıcak Su Akıntısının etkili olması

8. Aşağıdakilerden hangisi, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra kurulan devletlerden biri değildir?

A) Romanya

B) Gürcistan

C) Kazakistan

D) Moldova

E) Rusya Federasyonu

9. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Afrika Kıtası'nın en gelişmiş ülkesi olmasında;

I. iyi yetişmiş insan gücünün bulunması,

II. Güney Yarım Küre'de yer alması,

III. yer altı kaynakları yönüyle zengin olması,

IV. ılıman iklim koşullarının görülmesi

gibi özelliklerden hangileri daha çok katkı sağlamıştır?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

10. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin batı kesimlerini etkileyen soğuk su akıntısı, aşağıdakilerden hangisini olumlu yönde etkilemiştir?

A) Balıkçılık

B) Ulaşım

C) Turizm

D) Tarım

E) Enerji üretimi

11. Rusya Federasyonu'nun, nüfus miktarı fazla olmasına rağmen nüfus yoğunluğunun az olması, aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

A) Yüz ölçümünün geniş olmasına

B) İklim çeşitliliğinin fazla olmasına

C) Ekonomik faaliyetlerin çeşitli olmasına

D) Nüfusun büyük bölümünün kentlerde yaşamasına

E) Tarım alanlarının ülke yüz ölçümüne oranının az olmasına

12. Aşağıdaki ülkelerden hangisi orman, su kaynakları ve petrol gibi doğal kaynakların her üçünde de Dünya'nın en zengin ülkeleri arasında yer alır?

A) Suudî Arabistan

B) Japonya

C) Rusya Federasyonu

D) İngiltere

E) Avustralya

13. Aşağıdakilerden hangisi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Akdeniz ikliminin görüldüğünün kesin kanıtıdır?

A) Ormanlık alanların az olması

B) Yağış rejiminin düzensiz olması

C) Maki bitki örtüsünün görülmesi

D) Mevsim özelliklerinin belirgin olarak görülmesi

E) Yağışların büyük bölümünün yağmur şeklinde düşmesi

14. Aşağıdaki çöllerden hangisi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bulunmaktadır?

A) Taklamakan

B) Tar

C) Gibson

D) Gobi

E) Kalahari

15. Aşağıdakilerden hangisi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin genel özelliklerinden biri değildir?

A) Nüfus yoğunluğunun az olması

B) İki farklı okyanusa kıyısının bulunması

C) Yer altı kaynakları yönüyle zengin olması

D) Afrika Kıtası'nın en gelişmiş ekonomisine sahip olması

E) Afrika Kıtası'nda kâğıt ve selüloz üreten tek ülke olması

16. Aşağıdakilerden hangisi, doğal kaynakları verimli kullanarak ekonomik yönden gelişen ülkelere örnek olarak gösterilemez?

A) Kanada

B) Norveç

C) İsveç

D) ABD

E) Brezilya

17. Rusya Federasyonu'nun kuzey kesimlerinde demir yolu ulaşımının yaygın olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nüfus yoğunluğunun az olması

B) İklim koşullarının elverişsiz olması

C) Ekonomik faaliyetlerin gelişmemiş olması

D) Zengin taş kömürü yataklarının bulunması

E) Yerleşim merkezlerinin birbirine yakın olması

18. Güney Afrika Cumhuriyeti, aşağıdaki yer altı kaynaklarından hangisinin üretiminde, Dünya'nın önde gelen ülkelerinden biri değildir?

A) Altın

B) Platin

C) Bor

D) Taş kömürü

E) Elmas

19. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin dış ticaretinde aşağıdakilerden hangisi ilk sırada yer alır?

A) Avrupa Birliği ülkeleri

B) Latin Amerika ülkeleri

C) Güneydoğu Asya ülkeleri

D) Amerika Birleşik Devletleri

E) Okyanusya ve Yeni Zelanda

Başarılar dileriz. "dersimiz.com"

CEVAP ANAHTARI - 19

TEST-15 1-B 2-C 3-C 4-C 5-E 6-B 7-E 8-A 9-B 10-A 11-A 12-C 13-C 14-E 15-A 16-E 17-B 18-C 19-A


tag Doğal Kaynakların Verimliliği Rusya Güney Afrika Cumhuriyeti 12.sınıf coğrafya dersi coğrafya soruları soru bankası lise soruları lise soru bankası ortaöğretim soru bankası sorular ve cevapları cevaplı test soruları cevaplı soru bankası

2012-02-11 tarihinde Dosyabak.com tarafından Lise-4 Coğrafya SoruBankası kategorisine eklenen bu içerik toplam 3455 kez ve en son 2020-02-24 01:00:54 tarihinde görüntülenmiş.