Güncel Eğitim Sitesi

12.Sınıf Coğrafya dersi test soruları ve cevapları - 1

12.Sınıf Coğrafya dersi test soruları ve cevapları - 1

Doğanın Ekstremleri

1. Doğa olayları herhangi bir yerde normal sürecini yaşarken, bazen bu seyrinin dışına çıkarak o güne kadar görülmeyen ya da çok seyrek görülen olaylar şeklinde gerçekleşir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sıra dışı doğa olayları arasında gösterilemez?

A) Tropikal bölgelerde yılın belirli dönemlerinde tayfunların sık aralıklarla görülmesi

B) Bir yerleşim merkezinde o güne kadar görülmeyen sıcaklık değerlerinin ölçülmesi

C) Aşırı yağışların görüldüğü bir bölgede, sel ve taşkınlara bağlı olarak köy ve kasabaların yok olması

D) Tsunami yaşanan bir bölgede, tsunami öncesinde ve sonrasında deniz seviyesinin çok fazla yükselmesi

E) Volkanik püskürmelerin yaşandığı bir bölgede sıcaklık değerlerinin kısa bir sürede aşırı derecede artış göstermesi

2. Türkiye'de, aşırı sıcakların meydana getirdiği olumsuzluklar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Hidroelektrik üretimin azalması

B) Tarım ürünleri çeşidinin azalması

C) Yer altı sularının seviyesinin düşmesi

D) Tarımsal alanda sulama sorununun yaşanması

E) Büyük şehirlerde içme ve kullanma suyu sıkıntısının yaşanması

3. Uzun yıllar boyunca elde edilen maksimum yağış ortalaması üzerindeki yağış değerlerine ekstrem yağışlar denir.

Buna göre, ekstrem yağışların görüldüğü bir bölgede;

I. deprem,

II. tsunami,

III. heyelan,

IV. sel ve taşkın

gibi sorunlardan hangilerinin oluşması beklenir?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

4. I. Bir bölgede çok şiddetli yer sarsıntılarının yaşanması

II. Aşırı sıcak havalara bağlı olarak kuraklık yaşanması

III. Şiddetli rüzgârların ve fırtınaların oluşması

IV. Volkanik faaliyetlere bağlı olarak tarım alanları ve yerleşim merkezlerinin zarar görmesi

Yukarıda verilen sıra dışı doğa olaylarından hangilerinin oluşumunda iklimin etkisi vardır?

A) I ve II

B) I ve IV

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

5. Kasırga, hortum, tayfun ya da hurricane adı verilen meteorolojik olaylar, aşağıdaki yerlerden hangilerinde daha yaygın olarak görülür?

A) Orta kuşak okyanuslarında

B) Tropikal alçak basınç alanlarında

C) Yer şekilleri engebeli olan bölgelerde

D) Subtropikal yüksek basınç alanlarında

E) Orta kuşakta etrafı dağlarla çevrili çukur alanlarda

6. Ortalama yükseltisi az, denize kıyısı bulunan ve topraklarının yarısına yakını deniz seviyesinin altında bulunan bir ülke, aşağıdakilerden hangisinden daha fazla etkilenir?

A) Yağış rejiminden

B) Buzulların erimesinden

C) Akarsu aşındırmasından

D) Yıllar içindeki kuraklıktan

E) Yer şekillerinin olumsuz etkisinden

7. Yağışların, kaydedilen normal seviyelerinin önemli ölçüde altına düşmesi sonucu arazi ve su kaynaklarının olumsuz etkilenmesi ve hidrolojik dengede bozulmalara sebep olan olaya kuraklık denir. Kuraklık, yarı kurak bölgelerde kendini daha çok hissettirir.

Buna göre, aşağıda verilen ülkelerden hangisinde kuraklık daha fazla hissedilir?

A) Kanada

B) Almanya

C) Mısır

D) Japonya

E) Norveç

8. Volkanik faaliyetlerin oluşumunda ve devamında ekstrem durumların yaşanması doğa süreçleri üzerinde önemli etkiler bırakabilmektedir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu etkiler arasında gösterilemez?

A) Volkanik arazilerin oluşması

B) Atmosferin alt katlarında sıcaklık değerlerinin düşmesi

C) Duman ve küllerin atmosferi kaplayarak güneş ışınlarının yeryüzüne gelmesini engellemesi

D) Buzul bölgelerinde meydana gelen püskürmeler sonucunda buzul alanlarının genişlemesi

E) Volkanik faaliyetlerin okyanuslarda olması sonucu birçok canlının bundan olumsuz etkilenmesi

Yukarıdaki haritada taranarak numaralandırılan bölgelerden hangisinde, ekstrem olaylar içinde kuraklık daha sıklıkla görülür?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

10. I. Kuraklık

II. Tsunami

III. Şiddetli deprem

IV. Fırtına ve şiddetli rüzgâr

Yukarıda verilen ekstrem doğa olaylarından hangileri, yerin jeolojik ve jeomorfolojik özelliğinden kaynaklanır?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

11. Aşağıdakilerden hangisi, bir bölgede görülen aşırı yaz sıcaklıklarının ve kuraklığının doğrudan etkileri arasında gösterilemez?

A) Yer altı sularının sıcaklığının artması

B) Orman yangınlarında artışlar görülmesi

C) Mera hayvanlarının süt üretiminin düşmesi

D) Tarımsal ürünlerin veriminde azalma olması

E) Yer altı ve yer üstü su seviyelerinin düşmesi

12. Küresel ısınmaya bağlı olarak meydana gelebilecek olumsuzluklardan biri de deniz seviyelerindeki yükselmelere bağlı olarak karaların deniz suları altında kalmasıdır. Özellikle ortalama yükseltisi deniz seviyesine yakın ülkelerde bu tür sorunların oluşma ihtimali daha fazladır.

Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisi deniz seviyesindeki yükselmelere bağlı olarak oluşacak olumsuzluklardan daha fazla etkilenecektir?

A) Bangladeş

B) Türkiye

C) Japonya

D) Avustralya

E) ispanya

13. Aşağıdakilerden hangisi, bir bölgenin hava sıcaklığında sıcak veya soğuk ekstrem değerlerinin görülmesinin doğal sistemler üzerindeki etkileri arasında gösterilemez?

A) Akarsu ve göllerin donması

B) Kuraklığın şiddetinin ve süresinin artması

C) Hidroelektrik üretiminde aksamalar olması

D) Canlı türlerinde toplu ölümlerin yaşanması

E) Ekili dikili alanların yüz ölçümünün azalması

14. Heyelanlara bağlı meydana gelen doğal olaylar arasında, aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Doğal set göllerinin oluşması

B) Verimli alüvyal toprakların oluşması

C) Doğal hayatın kesintiye uğraması, hatta bazı canlıların yok olması

D) Verimli toprakların, heyelanla taşınan verimsiz materyallerle örtülmesi

E) Ağaç ve bitkilerin toprak tabakası ile birlikte yerinden sökülerek aşağı taşınması

15. I. Sibirya yüksek basıncı

II. İzlanda alçak basıncı

III. Basra alçak basıncı

IV. Azor yüksek basıncı

Ülkemizde yaz aylarının aşırı sıcak ve kurak geçmesinde, yukarıdaki basınç merkezlerinden hangileri etkilidir?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

16. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde tropikal fırtınaların görülme olasılığı daha fazladır?

A) İtalya

B) Meksika

C) Azerbaycan

D) Norveç

E) Japonya

Başarılar dileriz. "dosyabak.com"

CEVAP ANAHTARI - 1

TEST-01 1-A 2-B 3-E 4-C 5-8 6-B 7-C 8-D 9-C 10-C 11-A 12-A 13-E 14-B 15-E 16-B


tag Doğanın Ekstremleri 12.sınıf coğrafya dersi coğrafya soruları soru bankası lise soruları lise soru bankası ortaöğretim soru bankası sorular ve cevapları cevaplı test soruları cevaplı soru bankası

2012-02-11 tarihinde Dosyabak.com tarafından Lise-4 Coğrafya SoruBankası kategorisine eklenen bu içerik toplam 4100 kez ve en son 2020-02-23 03:26:25 tarihinde görüntülenmiş.