Güncel Eğitim Sitesi

Atasözleri Bulmaca Deyimler Edebiyat Türkçe Terimler Sözlüğü

 • not Edebiyat Sözlüğü (S-Ş Harfi)
  Edebiyat Sözlüğü, Edebiyat Dilinde, Sadr nedir, Sagu nedir, Sakiname nedir, Saliye nedir, Sarma Kafiye nedir, Satranç nedir, Saya nedir, Sebk-İ Hindî nedir, Seci nedir, Sehl-İ Mümteni nedir, Selâmet nedir, Selâset nedir, Selh nedir, Selis nedir, Serbest Nazım nedir, Sone nedir, Sözlük nedir, Şiveye Mugayeret nedir, Şaheser nedir, anlamı nedir, hakkında bilgi, tanımı, açıklaması... İçeriği Okumak İçin Tıklayın
 • not Edebiyat Sözlüğü (R Harfi)
  Edebiyat Sözlüğü, Edebiyat Dilinde, Rakta nedir, Rekâket nedir, Rikkat nedir, Risale nedir, Ritm nedir, Rücû nedir, Rondelet nedir, anlamı nedir, hakkında bilgi, tanımı, açıklaması... İçeriği Okumak İçin Tıklayın
 • not Edebiyat Sözlüğü (O-Ö Harfi)
  Edebiyat Sözlüğü, Edebiyat Dilinde, Otobiyografi nedir, Önsöz nedir, Ottova Rima nedir, Ozan nedir, Otograf nedir, anlamı nedir, hakkında bilgi, tanımı, açıklaması... İçeriği Okumak İçin Tıklayın
 • not Edebiyat Sözlüğü (N Harfi)
  Edebiyat Sözlüğü, Edebiyat Dilinde, Nakarat nedir, Nâme nedir, Nât nedir, Nazım nedir, Nazire nedir, Nida nedir, Nesir nedir, anlamı nedir, hakkında bilgi, tanımı, açıklaması... İçeriği Okumak İçin Tıklayın
 • not Edebiyat Sözlüğü (M Harfi)
  Edebiyat Sözlüğü, Edebiyat Dilinde, Maklub nedir, Mazmun nedir,Mektup nedir,Melhame nedir, Menkut nedir, MENSURE (Mensur Şiir) nedir,Mesel nedir, Meştür nedir, Monografi nedir, Monolog nedir, Muamma nedir, Muaşşer nedir,Mucem nedir, Muhammes nedir, Mukabele nedir, Mukatta nedir, Mukteza-Yı Hâl nedir,Murafakat nedir, Murassa nedir, Musarra nedir, Mutabakat nedir, Muvafakat nedir, Muvazene nedir, Mülemma nedir, Münakkahiyet nedir, Münşeât nedir,Münşî nedir,Müntehabât nedir, Müsteşrik nedir, Müşaare nedir, Müşakele nedir, Mütakarrin nedir, Müzdevic nedir, Mütelevvin nedir, Mütekerrir nedir, anlamı nedir, hakkında bilgi, tanımı, açıklaması... İçeriği Okumak İçin Tıklayın
 • not Edebiyat Sözlüğü (L Harfi)
  Edebiyat Sözlüğü, Edebiyat Dilinde,Lâedri nedir, Lebdeğmez nedir, Lirik Şiir nedir, anlamı nedir, hakkında bilgi, tanımı, açıklaması... İçeriği Okumak İçin Tıklayın
 • not Edebiyat Sözlüğü (K Harfi)
  Edebiyat Sözlüğü, Edebiyat Dilinde,Kalb nedir, Karavelli nedir,Kat nedir, Katar nedir, Kesik nedir, Kerem Havaları nedir, Kelam-I Kibar nedir, Kayabaşı nedir, anlamı nedir, hakkında bilgi, tanımı, açıklaması... İçeriği Okumak İçin Tıklayın
 • not Edebiyat Sözlüğü (İ Harfi)
  Edebiyat Sözlüğü, Edebiyat Dilinde, İbda nedir, İbham nedir, İcaz nedir, İdgam nedir, İdil nedir, İdmac nedir, İfrat nedir, İgare nedir, İham nedir, İhtira nedir, İhtisar nedir, İkmal nedir, İksar nedir, İktibas, İlmam nedir, İltifat nedir, İltizam nedir, İnsicam nedir, İnşa,İntihal nedir, İrsal-I Mesel nedir, İstidrad nedir, İstidrâk nedir, İstifham nedir, İstihdam nedir, İstihlaf nedir, İştikrar nedir, Îtilâf nedir, İtnab nedir, anlamı nedir, hakkında bilgi, tanımı, açıklaması... İçeriği Okumak İçin Tıklayın
 • not Edebiyat Sözlüğü (H Harfi)
  Edebiyat Sözlüğü, Edebiyat Dilinde,Hüsn-İ Ta'lil, Hitabet nedir, Hilye nedir, Hikmet nedir, Hicviye nedir, Hazf nedir, Hâyîde nedir,Hayfa nedir,Hatırat nedir,HAŞV Ya Da HAŞİV nedir,Haşiye nedir,Hasaset nedir, Hane nedir,Hâfız-I Kütüb nedir, Hâbname nedir, Hacib nedir, anlamı nedir, hakkında bilgi, tanımı, açıklaması... İçeriği Okumak İçin Tıklayın
 • not Edebiyat Sözlüğü (F Harfi)
  Edebiyat Sözlüğü, Edebiyat Dilinde,Fabl nedir,Falname nedir,Fasıl nedir,Fasih nedir,Fesâd-I Telif nedir,Fesahat nedir,Fiksiyon nedir ,Fiktif nedir, Fragmatizm nedir,Fuaye nedir, anlamı nedir, hakkında bilgi, tanımı, açıklaması... İçeriği Okumak İçin Tıklayın