Güncel Eğitim Sitesi

Yetişkinler İçin 2.Kademe Okuma-Yazma Kursu Matematik Dersi Soruları

Yetişkinler İçin 2.Kademe Okuma-Yazma Kursu Matematik Dersi Soruları

 Yetişkinler İçin Iı.Kademe Okuma-Yazma Kursu Matematik Dersi Soruları

1.      'Bin sekiz yüz elli iki' sayısının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? 

           a) 1862                       b) 1852                     c) 1348                                d) 1742

 

2.      ( 4 × 1000 ) + ( 3 × 100 ) + ( 8 × 10 ) +  ( 9 × 1 ) biçiminde çözümlenmiş sayı aşağıdakilerden hangisidir? 

    a) 4823                        b) 5658                      c) 4389                                d) 2617

 

3.      '5247' sayısının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? 

                  a)Beş bin üç yüz on yedi                               b) Beş bin iki yüz kırk yedi                              

                  c) Üç bin sekiz yüz yirmi altı                         d) Dört bin üç yüz seksen beş

 

4.      Ali Dayı'nın ahırında 14 tavuk ve 8 koyun vardır. Ahırdaki hayvanların toplam kaç tane ayakları vardır?

                    a) 25                            b) 55                       c) 42                                d) 60

 

5.      Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız? 

25                                     17                                          35                               54

                  12                                     45                                         16                                16

            

6.      Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız? 

26                                    58                                       88                                    76

      14                                    15                                       45                                     35

 

7.      Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız? 

16                                    22                                       35                                    16

        4                                      5                                         3                                       2

 

8.      Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız?                      

                   48 2                                36 6                                  42 7                                  35 5 

 

9.          5000    kg ........... t eder.                 Yandaki ağırlıkları bulunuz?

           8         t    ............  kg eder.

          7          kg ............   gr eder.

    2000   gr   ............ kg eder

 

10.        5       m    ....... Cm eder.                         Yandaki uzunlukları bulunuz?

            600  cm   .......  M eder.

            150  mm  .......  Cm eder.

      12    m     .......  Cm eder.

                                                                                                                                  Başarılar Dilerim.

 

NOT: Her soru 10 ( on ) puandır.                                                                                 Ramazan KÜÇÜK

                                                                                                                                        Kurs Öğretmeni


tag Yetişkinler İçin 2.Kademe Okuma-Yazma Kursu Matematik Dersi Soruları Ramazan KÜÇÜK

2012-12-01 tarihinde Dosyabak.com tarafından Matematik SoruBankası kategorisine eklenen bu içerik toplam 3957 kez ve en son 2018-05-25 01:20:13 tarihinde görüntülenmiş.