Güncel Eğitim Sitesi

Yazım Kuralları - Harfler

Yazım Kuralları - Harfler

Kulağımızın duyabildiği hava titreşimlerine ses denir.

Ses, ağzımızdan bir çırpıda çıkan, hece ve sözcük oluşturmaya yarayan dil bilgisi birimidir.

Sesleri yazılı anlatımda göstermek için kullandığımız işaretlere harf adı verilir.

Türkçenin sesleri, ses yolundan çıkışlarına göre ünlü ve ünsüz olmak üzere iki gruba ayrılır. Türkçede 29 adet ses vardır. Bunlardan 8'i ünlü, 21'i ünsüzdür.

A) Ünlüler ( Sesliler )
Ses yolunda biçbir engele uğramadan çökan, tek başına okunup hece oluşturabilen seslere ünlü ( sesli ) harfler denir. Dilimizde sekiz ünlü ( sesli ) harf vardır: ( a,e,ı,i,o,ö,u,ü )

Dilin, dudakları ve alt çeneninm duruma göre ünlülerin özellikleri aşağıda verilmiştir.

Düz, geniş, kalın ünlü: ( a )
Düz, geniş, ince ünlü: ( e )
Düz, dar, kalın ünlü: ( ı )
Düz, dar, ince ünlü: ( i )

Yuvarlak, geniş, kalın: ( o )
Yuvarlak, geniş, ince: ( ö )
Yuvarlak, dar, kalın: ( u )
Yuvarlak, dar, ince: ( ü )


tag ses nedir harf nedir tanımı ders notları ünlü harfler

2012-02-10 tarihinde Dosyabak.com tarafından DersNotları Türkçe kategorisine eklenen bu içerik toplam 2137 kez ve en son 2018-05-25 17:38:03 tarihinde görüntülenmiş.