Türk Edebiyatı 9.Sınıf 2.dönem 1.yazıl sınav soruları

Türk Edebiyatı 9.Sınıf 2.dönem 1.yazıl sınav soruları

SORULAR

S1)Olay çevresinde oluşan edebi metinler kaç gruba ayrıldığını yazınız.(10P)      

                                                                         ORMAN TÜKENIRSE

            Her şey birkaç saat içinde olup bitti. Önce bir yağmur boşandı. Sonra da dağlardan köye yaman bir sel geldi. Önüne ne çıktıysa aldı götürdü. Evlerle birlikte bütün eşyalar da sele gitti. Bunun üzerine köylüler toplandılar. Hepsi:

            — Bu böyle olmaz, dediler. Bu iş böyle gitmez. Bu bizim köy, bahtsız bir köy. Çünkü iki dağ arasında. Yağmur boşandı da sel indi mi her şeyimizi sele veriyoruz. Bir şey yapmamız gerek. Bir genç:

— Alıp başımızı gidelim, dedi. Büyük şehirlere gidelim. Oralarda iş yok mu? İş bulur, çalışırız. Bir ihtiyar:

     — Olmaz öyle şey, dedi. Evden, yurttan ayrılmak kolay değil. Herkes bırakır giderse köy kime kalacak? Şu güzel dağ, şu güzel tepeler, şu bahçeler ne olacak? Bu köyü bırakamayız, başka yerlere gidemeyiz. Başka bir genç:

Her yıl sel geliyor. Emeklerimiz boşa gidiyor. İnsan nerede olsa çalışır, nerede olsa karnını doyurur, dedi.

İhtiyar adam kızdı:

Sen ne diyorsun oğul, dedi. Senin dediğin, insanoğluna yakışmaz. Köyde kalacak, hep birlikte sele karşı savaşacağız, bize bu yakışır.

Köylülerin arasında en yaşlısı Koca Hasan'dı. Koca Hasan dedi ki:

     — Bundan yıllarca önce, bu köyde, sel nedir kimse bilmezdi. Ama o zamanlar köy böyle değildi. Dağlar, bayırlar, tepeler hep ormandı. Her yan yeşillikler içindeydi. Daha sonra o kesti, bu kesti, yavaş yavaş orman tükendi. Dağlar, tepeler, bayırlar kelleşti. Böylece olanlar bize oldu. Artık yağmur yağdı mı ardından da sel geliyor.

       Şimdi yapacağımız bir iş var. Köyü ağaçlandıracağız. Dağlara, tepelere bol bol ağaç di­keceğiz. Başka çaremiz yok.

             Koca Hasan sustu. Herkes ona hak verdi.                                                                              ( Ömer Seyfettin  )

                                                                    

S2) Yukarıdaki metin, olay çevresinde gelişen edebi metin türlerinden hangisine ait olabilir? Sebepleriyle birlikte yazınız. (10P)

 

 

S3)Yukarıdaki hikâyenin zaman ,mekan,kişiler yapı özelliklerini açıklayınız.(15P)

 

 

S4)Yukarıdaki alıntı, hikâyenin serim, düğüm, çözüm bölümlerinden hangisine ait olabilir? Sebepleriyle birlikte yazınız.(10 p)

 

 

S5) Metinde dil hangi işlevde kullanılmıştır?(5P)

 

S6) Metin hangi bakış açısıyla yazılmıştır? ( 10 P)

 

S7)Metin hangi olay çeşidiyle yazılmıştır?Neden?Olay örgüsünü çıkartınız.(15P)

 

Dostluğa adını veren sevgi, insanların yakınlık duygularıyla birbirine bağlanmasında başlıca nedendir. Çünkü çıkarlar çok kez kendine dost süsü veren ve durum gerektirdiği için saygı, ilgi gösteren insanlardan bile elde edilebilir, oysaki dostlukta hiçbir şey yalan ve yapmacık değildir, her şey gerçektir ve içten gelir. Bu yüzden, sanırım, dostluğu gereksinme (ihtiyaç) değil, doğa yaratır. Dostluğun doğuşunda, ondan ne çıkarlar elde edileceği düşüncesinden çok, ruhların sevgi ve bağlanması var..

.S8)Yukarıdaki paragrafın temasını yazınız.  (5 P)

 

 

 

S9) Olay çevresinde oluşan metinlerden destan ve masal arasındaki temel fakları yazınız. (10P)

 

S10)Aşağıdaki boşlukları  doldurup, ifadelerin karşısına doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazınız.(10P)

Bir edebi metin yazıldığı dönemin gelenekleriyle ilişkili değildir..                                      (     )

Anlatmaya bağlı metinlerde zaman kavramı kesin bir tarih olarak verilmek zorundadır.                (     )

Bir metnin anlatıcısı değiştiğinde, anlatım özelliklerinde  değişiklik meydana gelmez.     (     )

İlahi bakış açısıyla yazılan metinlerde, anlatıcı olaylar ve kahramanlarla ilgili her şeyi bilir.  (    )

Yazarın eseri kendi hayatında izler taşımaz (  )

 

 

PUAN DAĞILIMI: Her sorunun üzerinde puan değeri gösterilmiştir.                                             BAŞARILAR DİLERİM 

SÜRE                      : Bir ders saatidir.                                                                                                       Nuray GÜLER

                                                                                                                                                                Edebiyat Öğretmeni


tag Türk Edebiyatı 9.Sınıf 2.dönem 1.yazılı sınav soruları soru bankası Türk Edebiyatı 9.Sınıf 2.dönem 1.yazılı sınav soruları

2012-03-08 tarihinde Dosyabak.com tarafından 9.Sınıf Edebiyat SoruBankası kategorisine eklenen bu içerik toplam 3243 kez ve en son 2017-05-27 21:18:00 tarihinde görüntülenmiş.