Triaj Nedir Ve Triajda Acil Bakımda Öncelikler

Triaj Nedir Ve Triajda Acil Bakımda Öncelikler

       Felaket ve kitlesel yaralanmalarda, zehirlenmelerde ve ve bazı salgın hastalıklarda aniden birden fazla birey yaralandığında ya da hastalandığında hem şaşkınlık, çaresizlik ve panik artar hem de hangi hastalık ve yaralının öncelikle tedavisi ve daha uygun bir tedavi için kime nasıl öncelik verelim sorusu gündeme gelir.

Hastaların büyük risk altında oluşlarını tanımlamak ve tedaviyi başlatabilmek için triaj denilen bir sistem oluşturulmuştur.

TRİAJ : Hasta ve yaralıların yaralanma tiplerine,o anki durumlarına göre sınıflandırılıp,hastaneye yatırma ,tedavi ve tahliye konularında öncelik derecelerinin saptanmasıdır.Triaj kelimesi Fransızca ayırt etmek,sınıflandırmak anlamına gelir.1. ve 2. Dünya Savaşlarında Avrupa ‘da savaş alanında ağır yaralı askerlere gereksinimleri doğrultusunda acil bakım girişimlerinde bulunmak üzere öncelik hakkı tanınması nedeni ile kullanılmıştır.Acil bölümlerinde triaj kullanımı 1960 ‘lı yıllarda başlamıştır.

TRİAJDA AMAÇ : En kısa zamanda çok sayıda hayat kurtarmaktır.

Değerlendirme sonrasında kazazedeler 4 gruba ayrılır.Bunlar :

     1.Acil müdahale ve transpor gerekenle,

     2.Bekletilebilir yaralı ve kazazedeler,

     3.Hafif yaralanmalı yaralı ve kazazedeler,

     4.Ölmüş veya herhangi bir müdahaleden yarar görmeyecek olan yaralı ve kazazedeler.

                               TRİAJ KODLAMA SİSTEMİ

1.KIRMIZI KOD : Ağır yaralı,yaşam kurtarıcı,hızlı, anında müdahale veya transport gereken aktif kanama,şok,solunum yolu obstrüksiyonu,tansiyon,göğüs yaralanmaları,zehirli maddelerle kontaminasyon,travma vb.  gibi hastalıklar bu gruba girmektedir. 

2.SARI KOD : Yaralanma önemsiz olmamakla birlikte geciktirilebilir yaralanmalardır .Solunum güçlüğüne neden olmayan göğüs yaralanmaları,şoka neden olmayan delici karın ve göğüs yaralanmaları,kırıklar bu gruba girmektedir.

3.YEŞİL KOD : Hafif yaralı önemli tıbbi tedavi gerektirmeyen diğer yaralılar bu gruba girmektedir.Sıyrık ve yüzeyel deri yaralanmaları.1. ve 2. derece yanıklar ,basit kırıklar,yumuşak doku yaralanmaları  bu gruba girmektedir.

4.SİYAH KOD : Ölmüş veya ölmek üzere olan ,herhangi bir müdahaleye yanıt vermeyen yaşama ümidi olmayan hastalar bu gruba girmektedir.Tüm vücut yanığı,multi travma,solunum arresti,20 dakikadan uzun süren nabızsızlık durumu bu koda örnektir.

TRİAJDA TAŞIMA : Hasta veya yaralının olay yerinden gerekli bakım ve tedavisinin yapılacağı sağlık kurumuna ulaştırılmasına taşıma denir.Taşıma işleminde amaç ;doğru kaldırma ve taşıma tekniklerini kullanarak vücudumuzu korumak ,hasta ve yaralıya zarar vermeden güvenli hızlı transportu sağlamaktır.

KAFATASI VE BEYİN YARALANMASI OLANALAR : Sırt üzeri yatar durumda omuzlar hafif yükseltilmiş olarak taşınır.Kulak ve burundan berrak bir sıvı akıyorsa bunu durdurmaya çalışmayın,pamuk tıkamayın.Beyin içi basıncını artırarak zarar verirsiniz.

KARIN YARALANMASI OLANLAR : Arkası desteklenerek 15 derece yükseltilir.Dizlerin altına yastık konarak 45 derece bükülür.

ÇENE UYARALANMASI OLANLAR : Yarı oturur  ya da oturur durumda taşınır.

EMİCİ GÖĞÜS YARALANMASI OLANLAR :Yara üzerine ıslak bir bez kapatıp sıkıca üzeri sarılır.B aş ve göğsü arkaya yastık koyarak 45 derece yükseltiniz ve yarı oturur durumda taşınır.

OMURGA KIRIĞINDAN ŞÜPHELENİLENLER : Sert bir tahtaya oynatmadan hasta yatırılır.tespit edilir.Oynatılmaz.

KOL VE ÖN KOL KIRIĞI OLANLAR : Tespit edildikten sonra oturtularak taşınmalıdır.

BACAK KIRIĞI OLANLAR : Tespit edildikten sonra sırt üstü yatar durumda taşınmalıdır.


tag triaj triaj nedir triajın anlamı triaj kodlama sistemi sağlık Triajda Acil Bakımda Öncelikler

2012-12-17 tarihinde Dosyabak.com tarafından SağlıkBilgileri kategorisine eklenen bu içerik toplam 11309 kez ve en son 2017-05-25 04:01:39 tarihinde görüntülenmiş.