Güncel Eğitim Sitesi

Sosyal Bilgiler 1. Dönem 7. Sınıf 2. Yazılı Test Soruları (Cevaplı)

Sosyal Bilgiler 1. Dönem 7. Sınıf 2. Yazılı Test Soruları (Cevaplı)

SORULAR

1. Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerden biri değildir?

a) Yaşama hakkı b) Kişi dokunulmazlığı c) Sağlık hakkı d) Askerlik hakkı

2. "Kişi dokunulmazlığı, bireyin yaşama hakkıyla bağlantılı bir haktır."

Aşağıdakilerden hangisi kişi dokunulmazlığıhaklarından biri değildir?

a) Kişinin izni olmadan vücut bütünlüğüne dokunulamaz

b)Kişinin organları istenildiği gibi kullanılır.

c) Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz

d) Kimse insan onuruyla bağdaşmayan bir cezaya çarptırılamaz.

3. Aşağıdakilerden hangisi "Özel Yaşamın Gizliliği" içinde yer almaz?

a) Hiç kimsenin telefonu dinlenemez.

b) Kimsenin mektupları okunamaz.

c) Herkes dilediği yere serbestçe girebilme hakkına sahiptir.

d) Kimsenin belge ve eşyalarına el konulamaz.

4. Türkiye'de nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu il aşağıdakilerden hangisidir?

a) İstanbul b) Ankara c) İzmir d) Konya

5. Marmara bölgesinde nüfusun çok kalabalık olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?

a) Tarımın gelişmiş olması b) Ulaşım yolları üzerinde olması

c) Sanayinin çok gelişmiş olması d) İklimin sürekli yağışlı olması

6. nüfusun yoğun olduğu yerlerde aşağıdakilerden hangisinin tüketimi artar?

a) Toprak b)Enerji c) Hava d) Orman

7. Türkiye'nin en tenha (az nüfuslu) yeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) YukarıSakarya b) Çatalca-Kocaeli c) Hakkari d) Erzurum-Kars

8. Ülkemizde işlek olmadığı için tenha olan yerler vardır. Transit yollar üzerinde olmayan bu yerler aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?

a) Çanakkale b)İstanbul c) Hakkari d) Kırklareli

9. Aşağıdakilerden hangisi köylerden kentlere göçün nedenlerinden biri değildir?

a) Toprakların yetersiz olması b) Eğitim ve öğretim yetersizliği

c) Ulaşım sorunu d)İnsanların çoğalması

10. Ülkemizde nüfusun kıyı kesimlerde toplanmasının ana nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) İklim özellikleri b) Ulaşım c) Ekonomi d) Yer şekilleri

11. Anadolu Selçuklularının İslam dünyasına yaptığı en büyük hizmet aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

a) Türk uygarlığının yayılmasını sağlamak. b) Yapılan kemer ve kubbeleri korumak

c) Arap dil ve kültürünü benimsemek d) İslamiyet'i haçlılara karşı korumak

12. Kervansarayların yapımı, çeşitli vergi indirimlerinin uygulanması ve yol güvenliğini sağlayıcı önlemlerin alınmasıAnadolu Selçuklu devleti'nde daha çok hangi amaca yönelik bir uygulamadır?

a) Ulaşımın kolaylaştırılması b) Ticaretin geliştirilmesi

c) Sosyal adaletin sağlanması d) Savunmanın güçlendirilmesi

13. ILO nedir?

a) ZararlıYayınları Engelleme Kurumu b) Çocukları Koruma Derneği

c) Uluslararası Çalışma Örgütü d) Çok Amaçlı Toplum merkezi

14. Aşağıda verilen yerlerden hangisine yerleşme yapılabilir?

a) Hazine ve özel arazilere b) Tarihi eserlerin bulunduğu ve koruma altında olan yerlere

c) Halk sağlığını tehdit eden yerlere d) Şahsımıza ait tapulu arazilere

15. Beyin göçü nedir? Ülkemize ve göç edilen ülkelere etkilerini sıralayınız.


tag Sosyal Bilgiler 1. Dönem 7. Sınıfı 1.dönem 2. Yazılı Yoklama Soruları Sosyal bilgiler Soru Bankası sosyal 1.dönem 2.yazılı Gülhani İzal

2012-11-25 tarihinde Gülhani İzal tarafından 7.Sınıf SoruBankası SosyalBilgiler kategorisine eklenen bu içerik toplam 3582 kez ve en son 2018-05-25 10:06:10 tarihinde görüntülenmiş.