Güncel Eğitim Sitesi

Matematik İlgili buluşlar ve tarihleri

Matematik İlgili buluşlar ve tarihleri

Milattan Önce Matematik Buluşları

Matematik sözcüğü, ilk kez, M.Ö. 550 civarında Pisagor okulu üyeleri tarafından kullanılmıştır.
 Yazılı literatüre girmesi, Platon'la birlikte, M.Ö. 380 civarında olmuştur
 matematiğin M.Ö. 3000-2000 yılları arasında Mısır ve Mezopotamya'da başladığını söyleyebiliriz.
 Herodotos'a (M.Ö. 485-415) göre matematik Mısır'da başlamıştır
 3000 Mısır Hiyeroglif denen yazı sistemi bulundu
 3000 Babil'de ilk toplama makinesi kullanıldı
 540 Miletli (Batı Anadolu'da liman kenti) THALES geometri okulunu kurdu ve kendi teoremini geliştirdi
 
Milattan Sonra Matematik Buluşları

1614 İskoçyalı John NAPİER Logaritma cetvelini ict etti
 " 1642 Fransız matematikçi Blaise PASCAL ilk toplama makinesini icat etti
 Olasılığın (prior) tanımı 1654 yılında Pascal ve Fermat arasındaki yazışmalarda formüle edildi
 1855 İskoç James MAXWELL Faraday kanunlarını matematiksel olarak kanıtladı ve kendi kuramını yazdı
 Meşhur Bernoulli teoremi ve binom dağılımı 1713 yılında ortaya atıldı
 "Minifici Logaritmorum Canonis Descripto''logaritma cetveli tanımı ve iki ayrı trigonometri ile bütün matematik hesaplarında kolay ve çabuk kullanılmasına genel açıklaması) adlı, zamanın bilim dili olan Latince olarak kaleme alınmış eser, ilk kez 1614 yılında Edinburg şehrinde yayınlandı.


tag Matematik İlgili buluşlar ve tarihleri tarihte matematikle ilgili en önemli buluşlar Matematik Tarih Şeridi Hakkında Matematik Buluşları Nelerdir Milattan Sonra Matematik Buluşları Milattan Önce Matematik Buluşları

2012-05-23 tarihinde Ziyaretçi tarafından Araştırmalar Matematik PerformansGörevleri kategorisine eklenen bu içerik toplam 4668 kez ve en son 2018-05-23 14:58:18 tarihinde görüntülenmiş.