Güncel Eğitim Sitesi

Kompozisyon Yazmanın Metodu (Yöntemi)

Kompozisyon Yazmanın Metodu (Yöntemi)

Türk edebiyatında kompozisyon, "tertip, düzen, düzenli yazı" anlamlarına gelmektedir.

Kompozisyon yazma işi, şu sıraya göre yapılır:

Kendi seçtiğimiz veya bir başkası tarafından seçilen bir konu üzerinde kompozisyon yazarken, zihnimizde yapacağımız ilk işlem; o konu ile ilgili duygu, düşünce, hayal ve bilgilerimizi canlandırmaktır.

Üzerinde kompozisyon yazacağımız konu; şiir veya düzyazı türünde bir eser, herhangi bir eserden alınmış bir parça, bir atasözü, bir özdeyiş veya soyut bir duygu (sevmek gibi) olabilir.

Meselâ (örnek olarak), şu sözü ele alalım: "Hayatta hiç kimse başarı merdivenini elleri cebinde tırmanmamıştır." Bu sözde, konu, "çalışmak, başarma için çalışmak"tır.

Konuyu bulduktan sonra yapacağımız ikinci işlem, kompozisyon konumuzdaki ana düşünceyi ve yardımcı düşünceleri belirlemektir.

Ana düşünce (fikir); bir konu üzerinde bir kimsenin kendine özgü düşüncesidir. Mesela yukarıdaki sözde, ana düşünce  "Başarılı olmak için çok çalışmalıyız." Cümlesi olabilir.

Ana düşünceyi destekleyen, ana düşünceyle ilgili olan öteki düşüncelere de  "yardımcı düşünceler" denir.


tag kompozisyon nasıl yazılır özellikleri

2013-10-31 tarihinde Alparslan TAŞÇI tarafından Kompozisyonlar kategorisine eklenen bu içerik toplam 5435 kez ve en son 2018-07-15 22:46:58 tarihinde görüntülenmiş.