Güncel Eğitim Sitesi

Kimya Dersi Öğrenciye Verilecek Yıllık Ödev Konuları

Kimya Dersi Öğrenciye Verilecek Yıllık Ödev Konuları

Öğrencinin bir konuda inceleme ve araştırma yaparak onunla ilgili hazırlayacağı ödev konularına örnekler aşağıda çıkarılmıştır. Öğretmenlerin bu konulara bağlı kalması zorunlu değildir. Bunlar öğrencinin sınıf ve seviyesi dikkate alınarak seçilmelidir.

 

9.SINIF Kimya Dönem ödevi Konuları
1. Simya nedir. Tarihteki önemli simyacılar ve çalışmaları
2. Atom fikrinin tarihi
3. Atom modelleri ve gelişimi
4. Kimya kanunları
5. Kimyasal bağlar
6. İnorganik maddeler
7. Organik maddeler
8. Periyodik cetvel
9. Asitler bazlar
10. Polimerleşme
11. Hidroliz
12. Karışımlar
13. Karışımları ayırma yöntemleri
14. Çözelti türleri
15. Diyaliz
16. Temizlik maddeleri
17. Alaşımlar
18. Harç
19. Çimento çeşitleri
20. Boya
21. Porselen
22. Cam çeşitleri
23. Ekolojik denge
24. Sindirim
25. Küresel ısınma
26. Hava yastıkları vb.

 

10. SINIF Kimya Dönem ödevi Konuları
1. Nükleer enerjiden günümüzde istifade yollarının araştırılması.
2. Radyoaktiviteden fosil yaşlarının hesaplanmasında nasıl yararlanılır? Araştırınız?
3. Çekirdek tepkimeleri ile kimyasal tepkimeler arasındaki farklılıklar ve nedenleri.
4. Atom bombası ve hidrojen bombasını dayandığı temel ve etkilerinin araştırılması?
5. Alternatif enerji kaynakları, Hidrojen ve Bor enerjisi.
6. Kimyasal silah olarak bilinen gazlar nelerdir? Bu gazların canlılar üzerindeki etkileri nelerdir?
7. N.Ş.A da bir mol gazın neden 22.4 litre geldiğinin araştırılması.
8. Doğal gazda bulunan kimyasal bileşikler nelerdir, yanma ürünleri tehlikeleri ve önemleri nelerdir?
9. Suni yağmur oluşturmadaki kimyasal reaksiyonları araştırınız.
10. Betonun donması olayında karşılaşılan muhtemel kimyasal reaksiyonları araştırınız.
11. Yangın söndürmede kullanılan kimyasal maddeleri ve bunların yangına etkilerini araştırınız.
12. Sera etkisi ve küresel ısınma nedir?
13. Sigara dumanında hangi gazlar vardır? İnsan sağlığına etkisini araştırınız.
14. Denizdeki dalgıçlarda vurgun olayını araştırınız.
15. Suyun canlılar için önemini araştırınız.
16. Hava kirliliğine sebep olan gazlar nelerdir?

 

11. SINIF Kimya Dönem ödevi Konuları
1. Fotoğraf ve röntgen ışınlarından nasıl ayna yapıldığını araştırınız.
2. Atık suyun arıtılması, teknik ve yöntemleri.
3. Seçimli çöktürmeyi inceleyerek sudaki metaller hangi metotlarla çöktürülür? Araştırınız.
4. Suların sertliğinin giderilmesi yollarını araştırınız.
5. Karbonmonoksit zehirlenmesinin nedenlerini araştırılması.
6. Günlük hayatta kullandığımız asit ve bazlar nelerdir? Kullanıldığı yerlerin araştırılması.
7. Kimyasal reaksiyonlarda niçin çökelek oluşur? Sebeplerini araştırınız.(HCI ile NaOH çözeltisi karıştırıldığında çökme olmazken HCI ile AgNO3 çözeltisi karıştırıldığında niçin AgCI çökmektedir?
8. Asit yağmurlarının toprak kimyasına, canlılara ve tarihi eserlere etkisini araştırınız.
9. İnsan vücudunda bulunan tampon çözeltiler nelerdir?
10. İndikatör nedir ve nerelerde kullanılır? Araştırınız.
11. Paslanma nedir? Paslanmadan korunmak için gerekli yöntemleri araştırınız.
12. Şarj edilebilir piller hangileridir? Şarj mekanizmasını araştırınız.
13. Vücudumuz niçin elektrik akımını ilettiğini araştırınız.
14. Kaplamacılık olayında elektroliz olayının kullanımını örneklerle inceleyiniz.


12. SINIF Kimya Dönem ödevi Konuları
1. Aspirin laboratuarda nasıl elde edilir? Araştırınız.
2. Ham Petrolün ayrıştırılma metotları ve ürünlerini inceleyiniz.
3. Tentürdiyot laboratuarda nasıl elde edilir?
4. Endüstride çok kullanılan polimerlerin elde edilmesi ve kullanım alanlarının araştırılması.(Teflon, orlon, PVC)
5. İdrarda şeker ve üre tayini nasıl yapılır araştırınız.
6. Sanayide kullanılan boya maddelerini araştırınız.
7. Tarımda kullanılan hormonlar ve zirai ilaçların zararlarını araştırınız.
8. Alkolün insan sağlığına zararlarını araştırınız.
9. Sıvı yağlarda margarin hangi metotlarla yapılmaktadır araştırınız.
10. Selüloz ve nişastanın yapım formülerinin aynı olmasına rağmen,biri insan midesi tarafından sindirilir diğeri sindirilmez. Bunun nedenini araştırınız.
11. Asetilen gazı nasıl elde edilir? Günlük hayatta nerelerde kullanılır araştırınız.
12. Deterjanın ve diğer temizlik ilaçlarının ekolojiye etkilerini araştırınız.
13. Günlük hayatta kullandığımız kanser yapıcı organik maddeler nelerdir? Araştırınız.
14. Polimer nedir? Günlük hayatta kullandığımız polimer örnekleri nelerdir?
15. Organik gübrenin önemini araştırınız.,
16. Limon kolonyası ve sabunun nasıl yapıldığını araştırınız.

 


tag Kimya Dersi Öğrenciye Verilecek Yıllık Ödev Konuları 9.SINIF Kimya Dönem ödevi Konuları 10.Sınıf 11.Sınıf 12.Sınıf

2012-09-17 tarihinde Dersimiz.com tarafından Kimya PerformansGörevleri ProjeGörevleri kategorisine eklenen bu içerik toplam 13435 kez ve en son 2018-05-23 23:33:40 tarihinde görüntülenmiş.