Güncel Eğitim Sitesi

Kimya Bilimine Katkı Sağlayan Bilim İnsanları

Kimya Bilimine Katkı Sağlayan Bilim İnsanları

 

BİLİM ADAMI

 

YAPTIKLARI ÇALIŞMALAR

 

Aantoine de Lavoisier

Kütlenin korunumu

Joseph Louis Proust

Sabit oranlar yasası

Joseph Gay Lussac

Sabit hacim oranlar yasası

Amadeo Avogadro

Aynı koşullarda farklı gazların eşit molleri eşit hacim kaplar (avagadro yasası)

Michael Faraday

Elektroliz deneylerini ilk yapan kişi

Humpry Davy

Elektrik enerjisini kullanarak elementleri bileşiklerden ayırarak saf olarak elde etmiştir.( K, Na, Ca, Ba, Sr) elementlerini keşfetmiştir.

George john Stoney

Elektrik yüklerine elektron adını vermiştir.

William Crooks

Katot ışın tüpünü yapmıştır.

Joseph john Thomson

Elektron için yük/ kütle oranını bulmuştur. Negatif yüklerin elektron olduğunu belirtmiştir.

Robert andrews Milikan

Yağ damlası deneyini kullanarak elektronunu yükünü hesaplamıştır.

Julius Plücker

Katot ışınlarının magnetik alandaki davranışlarını ilk inceleyen bilim adamı.

Henry G.J. Moseley

X ışınlarını kullanarak elementlerin atom numaralarını belirlemiştin. Periyodik cetveli atom numarası artışına göre düzenlemiştir.

Robert Brown

Gaz taneciklerinin hareketini inceledi.

Ludwing Boltzman J.C. Mawxell

Gazlar için kinetik teoriyi ortaya atmışlardır.

Thomas Graham

Gazların birbiri içerisinde dağılmasını

( difüzyon) incelemiştir.

Evingelista Toriçelli

Atmosfer basıncını ölçmüştür.

 1 atm = 76cmHg

Boyle-Mariotte

Gazlarda basınç hacim ilişkisin incelemişlerdir.

Jacques Charles

Gazlarda hacim sıcaklık ilişkisini belirlemiştir.

James Chadwick

Çekirdekteki yüksüz taneciklere nötron adını vermiştir.

Thomas Young

Işığın dalga modeliyle hareket ettiğini ispatlamıştır.

Max Planck

Işığın tanecikli  yapıya sahip olduğunu ileri sürmüştür. Enerjinin belirli büyüklükler halinde alınıp verilebileceğini öne sürmüştür.

Erwin Sehrödinger

Tanecik ve dalga teorilerini birleştirerek de Broglie ile birlikte dalga mekaniğinin temelin ioluşturdular.

Wolfgang Pauli

Elektronların orbitallere düşük enerjili orbitallerden başlayarak yerleşmesine ait 

( aufbau kuralı)  kuralı önermiştir.

Madam Curie

 

 

 

 

Hund kuralı

Radyoaktivite ile ilgili çalışmalar yapmıştır.

 

 

 

 

Eş enerjili p, d, f orbitallerine elektronlar önce birer birer aynı yönlü yerleşir daha sonra zıt sipinli olarak ikinci elektronlar yerleşir.

Johann Wolfgang Döbereiner

Elementleri benzer kimyasal özelliklerine göre üçerli olarak sıralamıştır. Buna triadlar kuralı denir.

John Newlands

Elementleri benzer fiziksel özelliklerine göre 11 li gruplara ayırmıştır. Oktav kanunu denir.

Julius Lothar Meyer 

 

Dimitri Mendeleyev

Elementleri modern sisteme en yakın şekilde sınıflandırmışlardır. Sınıflandırmada kütle numarası kullanmışlardır.

Fritz London

Apolar moleküller arasında görülen zayıf etkileşimleri ifade etmiştir. London kuvvetleri

Jöns Jakob Berzelius

Elementleri ifade ederken elementleri ilk ya da ilk iki harfi ile göstermiştir.

Glibert N. Lewis

Atomların değerlik elektronlarını element sembolü üzerinde göstermiştir.

Luigi Galvani

Hayvansal elektrik teorisini ortaya atmıştır.

Alessandra Volta

İlk pili icat etmiştir.

J.F. Daniell

İki yarı pil hücresini dış devreler aracılığı ile birbirine bağlamıştır.


tag Kimya Bilimine Katkı Sağlayan Bilim İnsanları Kimya Bilimi Bilim İnsanları kimya ders notları

2012-03-07 tarihinde Dosyabak.com tarafından Araştırmalar DersNotları Kimya kategorisine eklenen bu içerik toplam 66035 kez ve en son 2018-05-21 10:01:41 tarihinde görüntülenmiş.