Güncel Eğitim Sitesi

İlköğretim Okullarında Kurulacak Kurul Ve Komisyonlar

İlköğretim Okullarında Kurulacak Kurul Ve Komisyonlar

İlköğretim Okullarında Kurulacak Kurul Ve Komisyonlar

İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ                                               TD:2551-2566-2575-2584

  1

Öğretmenler Kurulu

Md.94

  2

Zümre Öğretmenler Kurulu

Md.95

  3

Şube Öğretmenler Kurulu

Md.96

  4

Öğrenci Kurulu

Md..97

  5

Okul Gelişim Yönetim Ekibi/ TKY Uygulama Yönergesine göre oluşturulur.(TD:2506)OGYE okullarda KK ve KGE oluşturur.. Taşra Teşkilatı  TKY Uygulama Projesini yürütür. TKY İzleme Değerlendirme Formunu yılda 2 defa Aralık ve Haziran aylarında düzenlenir . (TD:2533 'te Ek:1)

Md.99

  6

Satın Alma Komisyonu

Md.100

  7

Muayene ve Kabul  Komisyonu

Md.101

  8

Öğrenci Davranışların Değerlendirme Kurulu

Md.113

  9

Okul Aile Birliği ,OGYE (köylerde olabilenler kurulur)

Md.142

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLAR YÖNETMELİĞİ                                                               TD:2562

 

 Seçici ,İhale,  Muayene  ve Kabul Komisyonu

Md.11,39,40

OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ                                                                                            TD:2573

  1

 Genel Kurul

Md.9

  2

 Yönetim Kurulu

Md.12

  3

 Denetim Kurulu

Md.14

SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ                                                                                      TD:2569

   1

Sosyal Etkinlikler Kurulu

Md.8

  2

Öğrenci Kulüpleri

Md.10

  3

Yayın İnceleme Kurulu-Seçme kurulu

Md.24

  4

Gösteri    İzleme Komisyonu

Md.25

  5

Tiyatro İnceleme Komisyonu

Md.26

  6

Törenler Düzenleme Komisyonu

Md.28

REHBERLİK ve PSKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ                               TD:2524

  1

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu

Md.45

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLARDA YAPILACAK TÖRENLER YÖNETMELİĞİ                RG:17475

                    Kutlama Komitesi                                                                                                                     Md.5.               

MEB YANGIN ÖNLEME SSÖNDÜRME YÖNERGESİ                                                                      Md.64.65

 10 bağımsız bölümü olan konutlar ile 50 kişiden fazla insan bulunan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerde Söndürme (İtfaiye) Ekibi,Kurtarma Ekibi,Koruma (Emniyet) Ekibi,İlkyardım Ekibi Ayrıca sivil savunma ekipleri kurulmaz (MEB Savunma Sekreterliğinin 11/07/2000 tarih ve 2000/836 sayılı yazısı).

OKUL KÜTÜPHANELERİ YÖNETMELİĞİ                                                                                   TD:2529

  1

Kütüphane Kaynaklarını Tespit ve Seçim Komisyonu

Md.10

İLKÖĞRETİMDE YÖNELTME YÖNERGESİ                                                                                 TD:2552

  1

 Yöneltme Öneri Kurulu

Md.15

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA YÖNERGESİ                                                                                                                TD:2506

  1

Kalite Kurulu

Md.5

  2

Kalite Geliştirme Ekibi

Md.10

DEMOKRASİ EĞİTİMİ VE OKUL MECLİSLERİ YÖNERGESİ                                                TD:2564

  1

Okul Seçim Kurulu

Md 9

  2

Sandık Seçim Kurulu

Md.10

  3

Okul Öğrenci Meclisi

Md.26

ÖĞRENCİ YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ                                                                     TD:2559

  1

Kurs Merkezi Yönetim Kurulunun Kuruluş ve Görevleri

 Md.16

ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ                                  TD:2585 ek

  1

BEP Geliştirme Birimi

Md.72

OKUL KOOPERATİFLERİ ANA SÖZLEŞMESİ                                                                              TD:2149

1

Genel Kurul,Yönetim ve Denetim Kurulu

Md.16

  TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ                                                                             18.01.2007 RG:26407

    1

Taşınır Değer Tespit  Komisyonu, Sayım Kurulu

Md:13-32/2                                                                                                                       

İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA YETİŞTİRİCİ SINIF AÇILMASINA İLİŞKİN YÖNERGE    TD:2611

1

İkna Ekibi

Md:10/2

PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ ( Öğretmen Sayısı Yeterli Olan Okullarda Oluşturulacak)

2009/ 15 genelge

 


tag İlköğretim Okullarında Kurulacak Kurul Ve Komisyonlar İlköğretim Okullarında Kurulacak Kurul Ve Komisyonlar

2012-02-14 tarihinde Dosyabak.com tarafından Yönetmelikler kategorisine eklenen bu içerik toplam 5925 kez ve en son 2018-04-25 03:05:21 tarihinde görüntülenmiş.